Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Szczecinku

Kolorowy pasek

STAROSTWO POWIATOWE W SZCZECINKU

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI TRANSPORTU I DRÓG

ul. 28 Lutego 16, 78 – 400 Szczecinek

www.powiat.szczecinek.pl, e-mail: starostwo@powiat.szczecinek.pl

 

 

WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ NA PRZEWOZY DROGOWE NA POTRZEBY WŁASNE PROWADZONE JAKO DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA  DO PODSTAWOWEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODRCZEJ

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 

Wniosek o wydanie  zaświadczenia na krajowe przewozy drogowe na potrzeby własne (dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej).

Załączniki:

·         aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (nie starsze niż 3 miesiące),

·         kserokopia zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji statystycznej - REGON,

  • kserokopia zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej - NIP,
  • oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających warunki wymagane w ustawie o transporcie drogowym, ustawie  - Prawo o ruchu drogowym oraz w innych przepisach określających wymagania w stosunku do kierowców, a także nie byli skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne przeciwko bezpieczeństwu  w komunikacji, mieniu, wiarygodności dokumentów i środowisku,
  • wykaz pojazdów samochodowych (wzór dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej),
  • kserokopie  aktualnych krajowych dokumentów dopuszczających pojazd/y do ruchu tj. dowód rejestracyjny lub pozwolenie czasowe z ważnymi badaniami technicznymi.
  • oświadczenie stwierdzające prawo do dysponowania pojazdami,
  • dokumenty stwierdzające prawo do dysponowania pojazdami w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem tych pojazdów np. umowa użyczenia, leasingu  (oryginał do wglądu)
  • dowód wpłaty za wydanie zaświadczenia.

 

OPŁATY:

Opłata za wydanie zaświadczenia na przewozy na potrzeby własne:

Opłata za wydanie zaświadczenia

Termin ważności zaświadczenia

 

500 zł

 

 

bezterminowo

 

Opłata za zmianę zaświadczenia polegająca na zmianie danych w nim zawartych, o ile zmiana ta nie spowoduje zmiany formy prawnej prowadzonej działalności to 25 zł.

 

 

Opłata za wydanie wypisu z  zaświadczenia na przewozy na potrzeby własne: 

Opłata za wydanie wypisu    z zaświadczenia

Termin ważności zaświadczenia

 

100 zł

 

 

bezterminowo

 

Opłata za wydanie wypisu z zaświadczenia w przypadku zmiany tego zaświadczenia to 10 zł.

Opłata za wydanie wypisu z zaświadczenia w przypadku zgłoszenia przez przedsiębiorcę kolejnego pojazdu samochodowego niezgłoszonego we wniosku o wydanie tego zaświadczenia to 100 zł.


Opłaty wnoszone są przed odbiorem odpowiednich dokumentów.

Opłatę można uiścić w Starostwie (parter - kasa pok.29) lub na konto: nazwa odbiorcy, Starostwo Powiatowe w Szczecinku, nr konta

Bałtycki Bank Spółdzielczy  w Darłowie Oddział Szczecinek    28 85661042 0501 1287 2004 0005  

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg (pokój Nr 28 i 27)  lub Biuro Obsługi Interesanta.
Poniedziałek, wtorek, środa i piątek od godz. 700 do godz. 1500.
Czwartek od godz. 800 do godz. 1600.
Szczegółowe informacje na temat zaświadczeń można uzyskać pod tel. 943729262 lub 943729217
.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Niezwłocznie po złożeniu wymaganych dokumentów, nie później niż w ciągu 30 dni.

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg.

TRYB ODWOŁAWCZY:
Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Starosty Szczecineckiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

ULGI:
Brak.

DODATKOWE INFORMACJE:

W przypadku nie przedstawienia przez przedsiębiorcę wszystkich wymaganych dokumentów, organ wzywa do uzupełnienia ich.
Przedsiębiorca powinien zgłaszać organowi wszelkie zmiany danych.
W przypadku zmian, które dotyczą pojazdów (np. zmiana numerów rejestracyjnych, zbycie pojazdu i zastąpienie go innym), a nie powodują zwiększenia ilości pojazdów, należy złożyć stosowną informację.            


PODSTAWA PRAWNA:

  • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1907 ze zm.).
  • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 916).
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 4 lipca 2014 r. w sprawie wzoru zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne oraz wypisu z tego zaświadczenia (Dz. U. z 2014 r. poz. 961)


DRUKI DO POBRANIA:

1.       Wniosek o  wydanie zaświadczenia na krajowe przewozy drogowe na potrzeby własne   

2.     Wniosek o  wydanie zaświadczenia na krajowe przewozy drogowe na potrzeby własne - zmiana 

3.   Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowcy

4.   Wykaz pojazdów samochodowych

5.   Oświadczenie stwierdzające prawo do dysponowania pojazdami
 
 

 

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Beata Maciejewska
Data utworzenia:2011-01-07 09:45:36
Wprowadził do systemu:Beata Maciejewska
Data wprowadzenia:2011-01-04 12:40:01
Opublikował:Beata Maciejewska
Data publikacji:2011-01-07 09:46:37
Ostatnia zmiana:2017-06-01 12:01:21
Ilość wyświetleń:1467
Starostwo Powiatowe w Szczecinku
ul. Warcisława IV 16, 78-400 Szczecinek

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij