Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Szczecinku

Kolorowy pasek

STAROSTWO POWIATOWE W SZCZECINKU

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI TRANSPORTU I DRÓG

ul. 28 Lutego 16, 78 – 400 Szczecinek

www.powiat.szczecinek.pl, e-mail: starostwo@powiat.szczecinek.pl

 

 

ZATWIERDZENIE PROJEKTÓW STAŁEJ I CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU NA DRODZE POWIATOWEJ LUB GMINNEJ

 

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 

1.     Wniosek

2.     Załączniki:

projekt organizacji ruchu (w 2 egzemplarzach), który powinien zawierać:

·         Plan orientacyjny w skali 1:10.000 lub 1:25.000, z zaznaczeniem drogi lub dróg których projekt dotyczy,

·         Plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1.000 z zaznaczeniem istniejącej i projektowanej organizacji ruchu, w szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się szkic bez skali, zawierający: parametry geometrii drogi oraz lokalizację istniejących, projektowanych oraz usuwanych znaków drogowych,

·         Opis techniczny zawierający charakterystykę drogi i ruchu na drodze, a w przypadku organizacji ruchu związanej z robotami prowadzonymi w pasie drogowym – opis występujących zagrożeń lub utrudnień; przy robotach prowadzonych w dwóch lub więcej etapach opis powinien zawierać zakres planowanych robót dla każdego etapu i stan pasa drogowego po zrealizowaniu etapu robót,

·         Uzasadnienie wprowadzenia lub zmiany organizacji ruchu,

·         Termin wprowadzenia zmiany w organizacji ruchu, a dla czasowej organizacji ruchu także termin przywrócenia poprzedniego stanu,

·         Opinia Komendanta Powiatowego Policji (dotyczy tylko dróg powiatowych),

·         Opinia zarządców dróg (właściwego dla drogi),

·         Nazwisko i podpis projektanta.

 

OPŁATY:

Bez opłat.

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 

Niezwłocznie po złożeniu wymaganych dokumentów, nie później niż w ciągu 30 dni a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni.

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA

Zatwierdzenie projektu.

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

 

1.     Organizację ruchu zatwierdza, na podstawie projektu organizacji ruchu, organ zarządzający ruchem właściwy dla danej drogi (Starosta – drogi powiatowe i gminne),

2.     Organizację ruchu na skrzyżowaniu dróg o różnych organach zarządzających ruchem zatwierdza organ zarządzający ruchem właściwy dla drogi wyższej kategorii.

3.     W przypadku zamknięcia drogi dla ruchu lub wprowadzenia na drodze ograniczenia ruchu powodującego konieczność prowadzenia objazdów drogami różnej kategorii, czasową organizację ruchu zatwierdza organ zarządzający ruchem właściwy dla drogi, na której wprowadzono ograniczenia.

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

 

Pokój nr 28 i 27 lub Biuro Obsługi Interesanta.

Poniedziałek, wtorek, środa i piątek od godz. 700 do godz. 1500.

Czwartki od godz. 800 do godz. 1600.

 

Szczegółowe informacje dotyczące zatwierdzenia projektu zmiany organizacji ruchu na drogach powiatowych lub gminnych można uzyskać pod tel. 94 3729262 lub 94 37 29217

 

DODATKOWE INFORMACJE:

 

Starosta wykonuje zadania organu zarządzającego ruchem na drogach gminnych i powiatowych  w obrębie powiatu. W ramach tych zadań starosta zatwierdza projekty stałej i tymczasowej organizacji na drogach gminnych i powiatowych.

 

Do sporządzania takiego projektu zobowiązani są między innymi:

·         zarządcy drogi, którzy wprowadzają zmiany w istniejącej organizacji ruchu na zarządzanych przez siebie drogach,

·         podmioty, które w wyniku prowadzonych prac remontowych lub budowlanych muszą wyłączyć z ruchu część lub cały odcinek drogi,

·         podmioty, które poprzez organizację imprez masowych muszą wyłączyć z ruchu część lub cały odcinek drogi.

 

Wszelkie zmiany w istniejącej organizacji ruchu na drodze muszą być uzgodnione w formie opinii z następującymi instytucjami:

·         właściwym burmistrzem lub wójtem – jeżeli zmiana dotyczy drogi gminnej,

·         zarządem powiatu (Powiatowym Zarządem Dróg) – jeżeli zmiana dotyczy drogi powiatowej,

·         komendantem powiatowym Policji – jeżeli zmiana dotyczy drogi powiatowej.

 

·         Jednostka wprowadzająca organizację ruchu zawiadamia organ zarządzający ruchem, zarząd drogi oraz właściwego komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia,co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu,

·         Jeżeli organizacja ruchu ma charakter stały, organ zarządzający ruchem, w terminie 14 dni od dnia wprowadzenia organizacji ruchu, przeprowadza kontrolę wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu.

 

PODSTAWA PRAWNA:

 

·         Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.).

·         Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177, poz. 1729).

 

 

DRUKI DO POBRANIA:

 

Wniosek o zatwierdzenie/uzgodnienie projektu organizacji ruchu .

Zawiadomienie o terminie wprowadzenia organizacji ruchu

Metadane

Źródło informacji:Beata Maciejewska
Data utworzenia:2011-01-07 10:15:11
Wprowadził do systemu:Beata Maciejewska
Data wprowadzenia:2011-01-04 13:16:05
Opublikował:Beata Maciejewska
Data publikacji:2011-01-07 10:15:11
Ostatnia zmiana:2016-03-24 15:12:02
Ilość wyświetleń:9042
Starostwo Powiatowe w Szczecinku
ul. Warcisława IV 16, 78-400 Szczecinek

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij