Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Szczecinku

Kolorowy pasek

ZBIÓR AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO 2010_2014

1.      Uchwała Rady Powiatu nr III/14/2010 z 17.12.2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Szczecineckiego  /Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 2 poz. 48 z dnia 13.01.2011/

 

2.      Uchwała Rady Powiatu nr IV/19/2010 z 30.12.2010 r. w sprawie zwiększenia zryczałtowanej kwoty na utrzymanie dziecka w placówce rodzinnej  /Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 24, poz. 393 z dnia 09.03.2011 r./ 

 

3.      Uchwała Rady Powiatu nr IV/20/2010 z 30.12.2010 r. w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organów uprawnionych do udzielenia przedmiotowych ulg /Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 16, poz. 254 z dnia 16.02.2011 r./

 

4.      Uchwała Rady Powiatu nr V/27/2010 z 17.01.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2011 /Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 19, poz. 324 z dnia 23.02.2011/

 

5.   Sprawozdanie Starosty Szczecineckiego z dnia 17 lutego 2011 r. z działalności komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Szczecineckiego w 2010 r. /Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 28, poz. 462 z dnia 17 marca 2011 r./

 

6.   Aneks Nr 4 z dnia 18 stycznia 2011 r. do porozumienia z dnia 5 czerwca 2007 r. w sprawie powierzenia Miastu Szczecinek prowadzenia zadań publicznych Powiatu Szczecineckiego w zakresie kultury i promocji, zawartego pomiędzy Powiatem Szczecineckim a Miastem Szczecinek /Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 26, poz. 431 z dnia 16 marca 2011 r./

 

7.      Zarządzenie Starosty Szczecineckiego nr 5/2011 z 21.01.2011 w sprawie ustalenia miesięcznego utrzymania wychowanka w Wielofunkcyjnej Placówce Pomocy Rodzinie – typu socjalizacyjnego – w Szczecinku w roku 2011 /Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 13, poz. 227 z dnia 15.02.2011/

 

8.    Zarządzenie Starosty Szczecineckiego nr 8/2011 z 1.02.2011 w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie w roku 2011 /Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 18, poz. 311 z dnia 18.02.2011/

 

9.   Uchwała Rady Powiatu nr VI/33/2011 z 17.02.2011 zmieniająca uchwałę w sprawie wysokosci stawek opłat za zajecie pasa drogowego /Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 39, poz. 696 z dnia 04.04.2011 r./ zmienia uchwałę nr XLVI/329/2010 z 4.12.2009 r.

10.  Uchwała Rady Powiatu nr VII/43/2011 z 21.03.2011 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodotępnych na terenie Powiatu Szczecineckiego /Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 52, poz. 920 z dnia 26.04.2011 r./ 

 

11.  Uchwała Rady Powiatu nr VII/45/2011 z 21.03.2011 zmieniajaca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania prze Powiat Szczecinecki dotacji dla niepublicznych placówek oświatowo-wychowawczych /Dz. Urz. Woj. Zach. Nr  53, poz. 955 z dnia 28.04.2011 r./

 

12.  Uchwała Rady Powiatu nr VII/48/2011 z 21.03.2011 zmieniajaca uchwałę w sprawie wysokosci stawek opłat za zajecie pasa drogowego /Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 53, poz. 956 z dnia 28.04.2011 r./

 

13. Uchwała Rady Powiatu Nr XII/80/2011 z 29.06.2011 w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi  oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu /Dz.Urz. Woj. Zach. Nr 89, poz. 1639 z dnia 28.07.2011 r./

 

14. Uchwała Rady Powiatu Nr XIV/97/2011 z 28.09.2011 r. w sprawie pozbawienia dróg publicznych na terenie Powiatu Szczecineckiego kategorii dróg powiatowych /Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 125, poz. 2264 z dnia 28.10.2011 r./

 

15. Uchwała Rady Powiatu Nr XIV/98/2011 z 28.09.2011 w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych poprzez wyłączenie z użytkowania jako dróg publicznych na terenie Powiatu Szczecineckiego /Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 125, poz. 2265 z dnia 28.10.2011 r./

 

16. Uchwała Rady Powiatu Nr XIV/99/2011 z 28.09.2011 z w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi powiatowej na terenie Powiatu Szczecineckiego /Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 125, poz. 2266 z dnia .28.10. 2011 r./

 

17. Uchwała Rady Powiatu Nr XV/110/2011 z 17.10.2011 r. w sprawie zasad i trybukorzystania z powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej /Dz. Urz.. Woj. Zach. Nr 129, poz. 2356 z dnia 14.11.2011 r./

 

18. Uchwała Rady Powiatu Nr XVIII/124/2011 z 16.12.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2012 /Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 19 stycznia 2012 r., poz 86/

 

19. Uchwała Rady Powiatu Nr XIX/137/2011 z 29 grudnia 2011 r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu /Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 23 stycznia 2012 r., poz. 113/

 

20. Uchwała Rady Powiatu Nr XIX/141/2011 z 29 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" przy Zespole Szkół Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Szczecinku /Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 03 lutego 2012 r., poz. 256/

 

21. Uchwała Rady Powiatu Nr XX/146/2012 z 27.01.2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania, wydzierżawiania, wynajmowania nieruchomości stanowiących własność Powiatu Szczecineckiego /Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 10 lutego 2012 r., poz. 309/

 

22. Uchwała Rady Powiatu Nr XX/151/2012 z 27.01.2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w calości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej /Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 10 lutego 2012 r., poz. 310/

 

23. Uchwała Rady Powiatu Nr XXII/167/2012 z 23.03.2012 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostepnych na terenie Powiatu Szczecineckiego /Dz.Urz. Woj. Zach. z dnia 18 kwietnia 2012, poz. 855/

 

24. Uchwała Rady Powiatu Nr XXV/194/2012 z 26.06.2012 r. w sprawie określeniatygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki okreslone dla stanowisk o róznym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin /Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 24 lipca 2012 r., poz. 1713/

 

25. Uchwała Rady Powiatu Nr XXVI/203/2012 z 30.08.2012 r. w sprawie wysokości opłat za usuniecie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających /Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 28.09.2012 poz. 2047/

 

26.Uchwała Rady Powiatu Nr XXVI/204/2012 z 30.08.2012 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkoł ponadgimnazjalnych i specjalnych /Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 28.09.2012 r. poz. 2048/

 

27. Uchwała Rady Powiatu Nr XXIX/226/2012 z 30.11.2012 r.  w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania przez Powiat Szczecinecki dotacji szkołom i placówkom niepublicznym oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania /Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 31 grudnia 2012 r. poz. 3322/.

 

  28.Uchwała Rady Powiatu Nr XXIX/227/2012 z 30.11.2012 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego /Dz.Urz. Woj. Zach. z dnia 13 grudnia 2012 r., poz. 3192/.

 

29. Uchwała Rady Powiatu Nr XXX/237/2012 z 19.12.2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Szczecinewckiego na rok 2013 /Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 14 lutego 2013 r. poz. 841/

30. Uchwała Rady Powiatu Nr XXXI/249/2012 z 28.12.2012 r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu /Dz. Urz. woj. zach. z dnia 14 stycznia 2013 r., poz. 166/.

 

31. Uchwała Rady Powiatu Nr XXXI/250/2012 z 28.12.2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzajacym jest Powiat Szczecinecki, udostępnionych dla operatorów i przewozników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków /Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 11 lutego 2013 r., poz.771/.

 

 32. Uchwała Rady Powiatu Nr XXXII261/2013 z 31 stycznia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Szczecinecki, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków /Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 11 lutego 2013 r., poz. 772/.

 

33. Uchwała Rady Powiatu Nr XXXIII/268/2013 z 05.03.2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie okreslenia zasad nabywania, zbywania, obciążania, wydzierżawiania, wynajmowania nieruchomości stanowiących własność Powiatu Szczecineckiego /Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 12.03.2013 r. poz. 1170/.

34. Uchwała Rady Powiatu Nr XXXIV/274/2013 z 25.03.2013 r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływajacych z obszarów wodnych połozonych na terenie powiatu szczecineckiego na rok 2013 /Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 08.05. 2013 r. poz. 1869/.

35. Uchwała Rady Powiatu Nr  XXXIV/275/2013  z 25.03.2013 r. w sprawie ustalenia rozkłądu godzin aptek ogólnodostepnych na terenie Powiatu Szczecineckiego /dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 08.05.2013 r. poz. 1870/.

36. Uchwała Rady Powiatu Nr XXXV/283/2013 z 30.04.2013 r. w sprawie usttalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatora lub przewźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Szczecinecki /Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 06.06.2013 r. poz. 2235/.

37. Uchwała Rady Powiatu Nr XXXVII/298/2013  z 17.06.2013 r zmieniająca uchwałę w sprawie okreslenia przystanków komunikacyjnych, których włascicielem lub zarządzającym jest Powiat szczecinecki, udostepnionych dla operatorów lub przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków /Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 8 lipca 2013 r., poz. 2594/.

38. Uchwała Rady Powiatu Nr XXXVII/299/2013 z 17.06.2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatora lub przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Szczecinecki /Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 8 lipca 2013 r., poz. 2595/.

39. Uchwała Rady Powiatu Nr XXXIX/311/2013 z 29.08.2013 r. w sprawie pozbawienia dróg publicznych na terenie Powiatu Szczecineckiego kategorii dróg powiatowych /Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 01 października 2013 r., poz. 3156/.

40. Uchwała Rady Powiatu  Nr XXXIX/312/2013 z 29.08.2013 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi powiatowej na terenie Powiatu Szczecineckiego /Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 01 października 2013 r., poz. 3157/.

41. Uchwała Rady Powiatu Nr XXXIX/314/2013 z 29.08.2013 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Szczecineckiego /Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 01 października 2013 r., poz. 3158/ .

42. Uchwała Rady Powiatu  Nr  XL/322/2013  z 26.09.2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie pozbawienia dróg publicznych na terenie Powiatu Szczecineckiego kategorii dróg powiatowych /Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 06.11.2013 r., poz. 3650/ .

43. Uchwała Rady Powiatu Nr XL/323/2013 z 26.09.2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi powiatowej na terenie Powiatu Szczecineckiego /Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 06.11. 2013 r., poz. 3651/.

44. Uchwała Rady Powiatu Nr XLI/329/2013 z 30.10.2013 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2013 /Dz. Urz. Woj. zach. z dnia 04.11.2013 r., poz. 3585/.

45. Uchwała Rady Powiatu Nr XLII/335/2013 z 29.11.2013 r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu szczecineckiego na rok 2014 /Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 17.12.2013 r., poz. 4528/.

46. Uchwała Rady Powiatu Nr XLII/336/2013 z 29.11.2013 r. w sprawie opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usunięteggo z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu /Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 03.12. 2013 r., poz. 4237/.

47. Uchwała Rady Powiatu Nr XLII/338/2013 z 29.11.2013 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu Szczecineckiego na rok 2013 /Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 03.12. 2013 r., poz. 4238/.

48. Uchwała Rady Powiatu Nr XLIII/342/2013 z 20.12.2013 r. w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Szczecineckigo na rok 2014 /Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 30.12.2013 r., poz. 4601/.

49. Uchwała Rady Powiatu Nr XLIV/345/2013 z 30.12.2013 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Szczecineckiego na 2013 rok /Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia  07.01.2014 r., poz. 31/.

50. Uchwała Rady Powiatu Nr XLIV/349/ z 30.12.2013 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego /Dz. Urz. woj. Zach. z dnia 07.01.2014 r., poz. 342/.

51. Uchwała Rady Powiatu Nr XLIV/350/2013 z 30.12.2013 r. zmianiająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest powiat szczecinecki, udostepnionych dla operatorów i przewozników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków /Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 27 stycznia 2014 r., poz. 378/. 

52. Uchwała Rady Powiatu Nr XLV/354/2014 z 07.02.2014 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2014/Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 13.02.2014 r., poz. 685/.

53.Uchwała Rady Powiatu Nr XLVI/362/2014 z 27.03.2014 r.o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2014 /Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 3 .04.2014 r., poz. 1460/

54. Uchwała Rady Powiatu Nr XLVI/364/2014 z 27.03.2014 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2014 /Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 03.04.2014 r., poz. 1461/

55. Uchwała Rady Powiatu Nr XLVII/374/2014 z 22 kwietnia 2014 r.     o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2014 /Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 25.04., poz. 1794/

56. Uchwała Rady Powiatu Nr XLVIII/379/2014 z dnia 30.04. 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Szczecineckiego /Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 04.06.2014 r., poz. 2350/

57. Uchwała Rady Powiatu Nr XLVIII/381/2014 z dnia 30.04. 2014 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok  2014 /Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia  13.05.2014 r., poz. 2085/
58.Uchwała Nr XLIX/384/2014 Rady Powiatu w Szczecinku z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2014 /Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 05.06.2014 r.,  poz. 2404/

59. Uchwała Nr XLIX/386/2014 Rady Powiatu w Szczecinku z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2014 /Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 05.06. 2014 r. , poz.2405/

60.    Uchwała Nr XLIX/391/2014 Rady Powiatu w Szczecinku z dnia 30 maja 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Szczecinecki udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków  i zasad korzystania z tych przystanków /Dz. Urz. Woj.Zach. z dnia 26.06.2014 r. , poz. 2657/

61. Uchwała Nr LI/396/2014 Rady Powiatu w Szczecinku z 30 czerwca 2014 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2014 /Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 09.07.2014 r., poz. 2812/

62. Uchwała nr LII/400/2014 Rady Powiatu w Szczecinku z 23 lipca 2014 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2014 /Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia  29.07. 2014 r., Poz. 3128/

63. Uchwała nr LIII/404/2014 Rady Powiatu w Szczecinku w sprawie pozbawienia, poprzez wyłączenie z użytkowania, odcinka drogi na terenie Powiatu Szczecineckiego kategorii drogi powiatowej  /Dz. Urz. woj. Zach. z dnia 29.10.2014 r.2014 r., poz. 4107/

64. Uchwała nr LIII/410/2014 Rady Powiatu w Szczecinku o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2014 /Dz. urz. Woj. Zach. z dnia 29.09.2014, poz. 3623/

65. Uchwała Nr LIV/416/2014 Rady Powiatu w Szczecinku z dnia 05.11.2014 r. w sprawie obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu szczecineckiego na rok 2015 /Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 09.12.2014 r. , poz. 4896/

66. Uchwała Nr LIV/423/2014 Rady Powiatu w Szczecinku z dnia 05.11.09.2014 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2014 /Dz. Urz. Woj. Zach.  z dnia 17.11.2014 r., poz. 4535/

67. Uchwała Nr LIV/426/2014 Rady Powiatu w Szczecinku z dnia 05.11.2014 r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów  powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu /Dz. Urz. Woj. Zach.  z dnia 17.11.2014 r., poz. 4536/

Załączniki

XXXVII_298_2013 (152.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XXXVII_299_2013 (278.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XXXIX_311_2013 (228kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XXXIX_312_2013 (145.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XXXIX_314_2013 (210.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XL_322_2013 (143.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XL_323_2013 (139.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XLI_329_2013 (1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XLII_335_2013 (196.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XLII_336_2013 (250kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XLII_338_2013 (738.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XLIII_342_2013 (3.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XLIV_345_2013 (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XLIV_349_2013 (250.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XLIV_350_2013 (1.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XLV_354_2014 (1.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XLVI_362_2014 (186.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XLVI_364_2014 (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XLVII_374_2014 (915.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XLIX_384_2014 (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XLIX_386_2014 (217.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XLIX_391_2014 (223.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
LI_396_2014 (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
LII_400_2014 (1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Bożena Łukowska
Data utworzenia:2013-06-20 14:39:53
Wprowadził do systemu:Bożena Łukowska
Data wprowadzenia:2011-01-24 10:03:28
Opublikował:Bożena Łukowska
Data publikacji:2011-01-24 13:56:46
Ostatnia zmiana:2015-02-03 14:08:17
Ilość wyświetleń:2737

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij