Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Szczecinku

Kolorowy pasek

Plan pracy rady Powiatu na 2006

 

UCHWAŁA NR XXXVII/308/2006

RADY POWIATU SZCZECINECKIEGO

Z DNIA  21 LUTEGO 2006 R.

 

 

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Szczecineckiego na 2006 rok

 

 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 z 2003 r.    Nr 162 poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) w związku z § 13 ust. 1 Statutu Powiatu Szczecineckiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 1999 r. Nr 1, poz.4,  z 2000 r. Nr 17, poz. 177 i Nr 25, poz. 294,  z 2001r. Nr 37, poz. 871 oraz z 2002 r. Nr 38, poz. 826 , Nr 88, poz. 1792 oraz z 2004 r. Nr 60, poz. 1086) - Rada Powiatu uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

Uchwala się plan pracy Rady Powiatu Szczecineckiego na 2006 rok.

 

 

§ 2

 

Sesje Rady Powiatu Szczecineckiego odbędą się w następujących miesiącach 2006 r.  i obejmować będą następujące tematy:

 

1. Luty

 

a)      Przyjęcie sprawozdań z pracy komisji stałych Rady Powiatu Szczecineckiego za rok 2005.

b)      Uchwalenie planu pracy Rady Powiatu Szczecineckiego na 2006 rok.

c)      Uchwalenie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2006 rok.

d)      Uchwalenie planów pracy poszczególnych komisji stałych Rady Powiatu Szczecineckiego na 2006 rok.

e)      Informacja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z działalności   w roku 2005.

f)        Podjęcie uchwał.

                                              

2. Marzec

 

a)      Funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy, jego zadania w strukturach organizacyjnych Powiatu Szczecineckiego. Informacja o strukturze bezrobocia                  w Powiecie, wykorzystanie środków z Funduszu Pracy i innych programów                    w roku 2005.

b)      Przyjęcie informacji Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinku ze stanu bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu, określenie kierunków działania na rok 2006.

c)      Przyjęcie informacji z działalności Policji, stanu porządku i bezpieczeństwa publicznego Powiatu oraz określenie istotnych zagrożeń w zakresie porządku                      i bezpieczeństwa publicznego.

d)      Przyjęcie informacji o stanie bezpieczeństwa pożarowego na terenie Powiatu oraz określenie istotnych zagrożeń przeciwpożarowych.

e)      Przyjęcie informacji Powiatowego Lekarza Weterynarii w Szczecinku o stanie bezpieczeństwa sanitarno – weterynaryjnego na obszarze Powiatu Szczecineckiego.

f)        Przyjęcie sprawozdania Powiatowego Rzecznika Konsumentów z działalności                 w roku 2005.

g)      Podjęcie uchwał.

 

2.      Kwiecień

 

a)      Informacja z realizacji budżetu Powiatu za rok 2005.

b)      Informacja z realizacji uchwał Rady Powiatu w roku 2005.

c)      Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Szczecineckiego za rok 2005  i udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu.

d)      Podjęcie uchwał.

 

3.      Maj

 

a)      Przyjęcie informacji w sprawie funkcjonowania Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczecinku, realizacja świadczeń medycznych w roku 2005, kontrakt na rok  2006 – lecznictwo stacjonarne, pogotowie  ratunkowe, specjalistyka ambulatoryjna.

b)      Służba zdrowia w gminach Powiatu Szczecineckiego jej problemy i sposób funkcjonowania.

c)      Przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku, realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, określenie założeń na rok 2005  w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej.

d)      Przyjęcie Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.

e)      Informacja dotycząca funkcjonowania Wielofunkcyjnej Placówki Pomocy Rodzinie oraz podjętych przedsięwzięciach związanych z dojściem do obowiązujących standardów.

f)        Informacja dotycząca funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie.

g)      Podjęcie uchwał.

 

4.      Czerwiec

 

a)      Stan zasobów kartograficznych i geodezyjnych w Powiecie, określenie zadań na rok 2006.

b)      Funkcjonowanie Powiatowego Zarządu Dróg w Szczecinku – sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych w roku 2005 - realizacja bieżących zadań inwestycyjnych w roku 2006.

c)      Podjęcie uchwał.

 

 

 

5.  Wrzesień

 

a)      Przyjęcie informacji z realizacji budżetu Powiatu za I półrocze 2006 r.

b)      Przyjęcie informacji o stanie ochrony środowiska w Powiecie oraz możliwych zagrożeniach.

c)      Określenie kierunków działań w zakresie ochrony środowiska na terenie Powiatu Szczecineckiego – Powiatowy Program Ochrony Środowiska.

d)      Ocena rolnictwa na terenie Powiatu – funkcja agencji rządowych tj.: ANR, ARiMR i  ARR.

e)      Izby Rolnicze, współpraca i współdziałanie na rzecz rolnictwa na szczeblu Powiatu.

f)        Informacja o realizacji zadań Powiatu z zakresu gospodarki leśnej.

g)      Podjęcie uchwał.

 

5.      Październik

 

a)      Funkcjonowanie publicznej i niepublicznej oświaty ponadgimnazjalnej w Powiecie. Zadania inwestycyjne w jednostkach oświatowych realizowane w 2006 r.

b)      Szkolnictwo specjalne, informacja o funkcjonowaniu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Świątkach.

c)      Sport i kultura fizyczna w Powiecie, sposób promocji i zakres sponsorowania przez Powiat.

d)      Podjęcie uchwał.

 

7.      Listopad

 

 a)   Ukonstytuowanie się nowych władz samorządu powiatowego III kadencji.

 

 

§ 3

 

Upoważnia się Przewodniczącego Rady Powiatu Szczecineckiego:

 

1)      Do ustalenia, w ramach miesięcznych ramowych terminów sesji wymienionych w § 2, dokładnych terminów sesji Rady Powiatu Szczecineckiego,

2)      Do dokonywania zmian w planie pracy Rady Powiatu określonym w § 2 uchwały, polegających na przesunięciach poszczególnych tematów przewidzianych w danym miesiącu na inny termin.

 

§ 4

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu Szczecineckiego.

 

 

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

            Celem niniejszej uchwały jest ustalenie, zgodnie z § 13 ust. 1 Statutu Powiatu  Szczecineckiego, planu pracy Rady Powiatu Szczecineckiego na 2006 rok. Przy ustaleniu planu pracy, Rada Powiatu wzięła pod uwagę zarówno tematy, które – stosownie do zapisów ustaw – powinny być rozpatrzone w każdym roku kalendarzowym, jak również tematy mające szczególnie istotne znaczenie dla Powiatu.

 

 

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Zofia Białkowska
Data utworzenia:2007-08-31 14:37:41
Wprowadził do systemu:Zofia Białkowska
Data wprowadzenia:2007-08-31 14:37:45
Opublikował:Zofia Białkowska
Data publikacji:2007-08-31 14:39:02
Ostatnia zmiana:2007-08-31 14:39:06
Ilość wyświetleń:1237
Starostwo Powiatowe w Szczecinku
ul. Warcisława IV 16, 78-400 Szczecinek

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij