Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Szczecinku

Kolorowy pasek

Plan pracy rady Powiatu na rok 2007

UCHWAŁA NR   IV/29/2007

RADY POWIATU SZCZECINECKIEGO

Z DNIA 23 STYCZNIA 2007 R.

 

 

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Szczecineckiego na 2007 rok

 

 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r.  Nr 162 poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) w związku z § 13 ust. 1 Statutu Powiatu Szczecineckiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 1999 r. Nr 1, poz.4,  z 2000 r. Nr 17, poz. 177 i Nr 25, poz. 294,  z 2001r. Nr 37, poz. 871, z 2002 r. Nr 38, poz. 826 i  Nr 88, poz. 1792,  z 2004 r. Nr 60, poz. 1086 oraz z 2006 r. Nr 107, poz.2047) - Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

 

Uchwala się plan pracy Rady Powiatu Szczecineckiego na 2007 rok.

 

§ 2

 

Sesje Rady Powiatu Szczecineckiego odbędą się w następujących miesiącach 2007 r. i obejmować będą następujące tematy:

 

Styczeń

 

 1. Przyjęcie budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2007.
 2. Uchwalenie planu pracy Rady Powiatu na rok 2007.
 3. Uchwalenie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
 4. Podjęcie uchwał.

 

Luty

 

1.      Przyjęcie  informacji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Szczecinku z działalności  w roku 2006.

2.      Przyjęcie  informacji w sprawie zawartych przez SP ZOZ w Szczecinku kontraktów na świadczenia zdrowotne na rok 2007.

3.      Informacja o świadczeniach zdrowotnych w zakresie rehabilitacji prowadzonych przez N ZOZ – Centrum Rehabilitacji Dla Osób Chorych Na Stwardnienie Rozsiane w Bornem Sulinowie.

4.      Podjęcie uchwał.

                                              

Marzec

 

1.      Funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy, jego zadania w strukturach organizacyjnych Powiatu Szczecineckiego. Informacja o strukturze bezrobocia w Powiecie, wykorzystanie środków z Funduszu Pracy i innych programów pomocowych w roku 2006. Założenia na rok 2007.

2.      Przyjęcie informacji Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinku ze stanu bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu w roku 2006, określenie kierunków działania na rok 2007.

3.      Przyjęcie informacji z działalności Policji, stanu porządku i bezpieczeństwa publicznego Powiatu oraz określenie istotnych zagrożeń w zakresie porządku   i bezpieczeństwa publicznego.

4.      Przyjęcie informacji o stanie bezpieczeństwa pożarowego na terenie Powiatu oraz określenie istotnych zagrożeń przeciwpożarowych.

5.      Przyjęcie informacji Powiatowego Lekarza Weterynarii w Szczecinku o stanie bezpieczeństwa sanitarno – weterynaryjnego na obszarze Powiatu Szczecineckiego.

6.      Przyjęcie sprawozdania Powiatowego Rzecznika Konsumentów z działalności   w roku 2006.

7.      Podjęcie uchwał.

 

Kwiecień

 

1.      Informacja z realizacji budżetu Powiatu za rok 2006.

2.      Informacja z realizacji uchwał Rady Powiatu w roku 2006.

3.      Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Szczecineckiego za rok 2006  i udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu.

4.      Podjęcie uchwał.

 

Maj

 

 1. Opieka Zdrowotna w Szczecinku, realizacja świadczeń medycznych w roku 2006.
 2. Służba zdrowia w gminach Powiatu Szczecineckiego jej problemy i sposób funkcjonowania.
 3. Przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie   w Szczecinku, realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, określenie założeń na rok 2007    w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej.
 4. Informacja dotycząca funkcjonowania Wielofunkcyjnej Placówki Pomocy Rodzinie oraz podjętych przedsięwzięciach związanych z dojściem do obowiązujących standardów.
 5. Informacja dotycząca funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie w roku 2006 – informacja o spełnieniu standardów.
 6. Podjęcie uchwał.

 

Czerwiec

 

 1. Funkcjonowanie Powiatowego Zarządu Dróg w Szczecinku – sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych w roku 2006.
 2. Przyjęcie informacji o stanie ochrony środowiska oraz możliwych zagrożeniach, w tym przyjęcie:

a)      Powiatowego Planu Usuwania Azbestu,

b)      Przyjęcie sprawozdania z Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami,

c)      Raport z Powiatowego Programu Ochrony Środowiska.

 1. Podjęcie uchwał.

 

Wrzesień

 

 1. Przyjęcie informacji z realizacji budżetu Powiatu za I półrocze 2007 r.
 2. Funkcjonowanie publicznej i niepublicznej oświaty  ponadgimnazjalnej w Powiecie Szczecineckim. Realizacja zadań inwestycyjnych i remontów w jednostkach oświatowych w roku 2007.
 3. Nabór do szkół na rok szkolny 2007/2008 oraz kierunki kształcenia.
 4. Szkolnictwo specjalne, informacja o funkcjonowaniu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Świątkach.
 5. Sport i kultura fizyczna w Powiecie, sposób promocji i zakres sponsorowania przez Powiat.
 6. Podjęcie uchwał.

 

Październik

 

1.      Stan zasobów kartograficznych i geodezyjnych w Powiecie.

2.      Ocena rolnictwa na terenie Powiatu – funkcja agencji rządowych tj.: Agencja Nieruchomości Rolnych, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencja Rynku Rolnego.

3.      Izby Rolnicze, współpraca i współdziałanie na rzecz rolnictwa na szczeblu Powiatu.

4.      Informacja o realizacji zadań Powiatu zakresu gospodarki leśnej.

5.      Podjęcie uchwał.

 

Listopad

 

 1. Przyjęcie informacji w sprawie pozyskiwania funduszy zewnętrznych na zadania wynikające z kompetencji samorządu powiatowego.
 2. Funkcjonowanie Powiatowego Zarządu Dróg w Szczecinku – sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych w roku 2007. Informacja o zakładanych inwestycjach na rok 2008.
 3. Ocena współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi w Powiecie Szczecineckim.

4.      Podjęcie uchwał.

 

Grudzień

 

 1. Przyjęcie budżetu na rok 2008.
 2. Podjęcie uchwał.

 

§ 3

 

Upoważnia się Przewodniczącą Rady Powiatu Szczecineckiego:

 

 1. Do ustalenia, w ramach miesięcznych ramowych terminów sesji wymienionych w § 2, dokładnych terminów sesji Rady Powiatu Szczecineckiego.
 2. Do dokonywania zmian w planie pracy Rady Powiatu określonym w § 2 uchwały, polegających na przesunięciach poszczególnych tematów przewidzianych w danym miesiącu na inny termin.

 

§ 4

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Powiatu Szczecineckiego.

 

 

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

            Celem niniejszej uchwały jest ustalenie, zgodnie z § 13 ust. 1 Statutu Powiatu  Szczecineckiego, planu pracy Rady Powiatu Szczecineckiego na 2007 rok. Przy ustaleniu planu pracy, Rada Powiatu wzięła pod uwagę zarówno tematy, które – stosownie do zapisów ustaw – powinny być rozpatrzone w każdym roku kalendarzowym, jak również tematy mające szczególnie istotne znaczenie dla Powiatu.

 

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Zofia Białkowska
Data utworzenia:2007-08-31 14:39:30
Wprowadził do systemu:Zofia Białkowska
Data wprowadzenia:2007-08-31 14:39:33
Opublikował:Zofia Białkowska
Data publikacji:2007-08-31 14:41:12
Ostatnia zmiana:2007-08-31 14:41:16
Ilość wyświetleń:1243
Starostwo Powiatowe w Szczecinku
ul. Warcisława IV 16, 78-400 Szczecinek

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij