Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Szczecinku

Kolorowy pasek

Pozwolenie na rozbiórkę obiektu budowlanego

 

STAROSTWO POWIATOWE W SZCZECINKU

WYDZIAŁ  ARCHITEKTURY  I  BUDOWNICTWA

ul. Warcisława IV 16, 78 – 400 Szczecinek

www.powiat.szczecinek.pl, e-mail: starostwo@powiat.szczecinek.pl

 

 

POZWOLENIE NA ROZBIÓRKĘ

 

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę (B-1)

 2. Załączniki:    

-      zgoda właściciela obiektu (jeżeli nie jest nim wnioskodawca),

-      szkic usytuowania obiektu budowlanego,

-      opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych,

-      opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia,

-      pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, a także inne dokumenty, wymagane przepisami szczególnymi,

-      w zależności od potrzeb, projekt rozbiórki obiektu,

-      pełnomocnictwo (jeżeli ustanowiono pełnomocnika).

UWAGA:

-      w przypadku, gdy wniosek składa więcej niż jeden inwestor, do wniosku należy załączyć formularz B-4, zamieszczając w nim dane (o których mowa w punkcie 3 wniosku) dotyczące pozostałych inwestorów,

-      w przypadku, gdy inwestor ustanowił pełnomocnika, do wniosku należy załączyć formularz B-4, zamieszczając w nim dane dotyczące pełnomocnika,

-      w przypadku konieczności podania większej liczby nieruchomości objętych zamierzeniem budowlanym, należy je podać w formularzu B-4.

 

 

Opłaty:

DO WNIOSKU O POZWOLENIE NA ROZBIÓRKĘ NALEŻY ZAŁĄCZYĆ DOWÓD UISZCZENIA OPŁATY SKARBOWEJ.

Opłatę skarbową można wnieść w kasie Urzędu Miasta Szczecinek lub przelewem na rachunek Miasta Szczecinek:

Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie O/Szczecinek nr 98 8566 1042 0001 2250 2000 0001.

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 ze zmianami) opłata skarbowa wynosi:

1.

pozwolenie na rozbiórkę obiektu budowlanego

36 zł

2.

złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury

17 zł

Opłacie skarbowej nie podlega wydanie zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego.

 

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Starostwo Powiatowe w Szczecinku, 78-400 Szczecinek, ul. Warcisława IV 16,

Biuro Obsługi Interesantów (parter),

Godziny pracy:

poniedziałek, wtorek, środa i piątek  -  7:00 ÷ 15:00,

czwartek   -  8:00 ÷ 17:00.


Termin załatwienia sprawy:

 Wydanie decyzji w sprawie pozwolenia na rozbiórkę następuje nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawach szczególnie skomplikowanych – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

 Jeżeli podanie nie czyni zadość wymaganiom ustalonym w przepisach prawa, wnioskodawca zostanie wezwany do usunięcia braków w terminie nie krótszym niż siedem dni.

NIEUSUNIĘCIE WSKAZANYCH BRAKÓW W PODANYM TERMINIE SPOWODUJE POZOSTAWIENIE PODANIA BEZ ROZPOZNANIA.

 

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Szczecinku (I piętro):

-     pok. nr 116, tel. /94/ 3729276,

-     pok. nr 117, tel. /94/ 3729258,

-     pok. nr 118, tel. /94/ 3729259,

-     pok. nr 119, tel. /94/ 3729274.

Godziny przyjęć interesantów w Wydziale Architektury i Budownictwa:

poniedziałek, wtorek, środa i piątek  -  8:00 ÷ 15:00,

czwartek   -  8:00 ÷ 17:00.

 

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Zachodniopomorskiego, za pośrednictwem Starosty Szczecineckiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

Podstawa prawna:

art. 28, art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. 2017 r. poz. 1332 ze zmianami).


Informacje dodatkowe:

§  Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę winien być złożony na druku zgodnym ze wzorem (B-1) stanowiącym załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę (Dz. U. z 2016 r. poz. 1493).

Druk wniosku jest dostępny na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Szczecinku http://powiatszczecinecki.bip.net.pl/ w zakładce: Starostwo Powiatowe »Poradnik interesanta » Wydział Architektury i Budownictwa, w Biurze Obsługi Interesanta (parter) lub w Wydziale Architektury i Budownictwa (I piętro).

§  Wnioskodawca może działać przez pełnomocnika, którym może być wyłącznie osoba fizyczna. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie i dołączone do akt w oryginale lub w formie urzędowo poświadczonego odpisu. Pełnomocnictwo powinno zawierać dane personalne i adres osoby upoważnionej, umożliwiające jej identyfikację. Pełnomocnictwo powinno być podpisane przez wnioskodawcę – gdy inwestorem jest osoba fizyczna lub przez osobę (osoby) uprawnione do reprezentowania wnioskodawcy – gdy inwestorem jest osoba prawna.

§  Pozwolenia nie wymaga rozbiórka:

- budynków i budowli – niewpisanych do rejestru zabytków oraz nieobjętych ochroną konserwatorską – o wysokości poniżej 8 m, jeżeli ich odległość od granicy działki jest nie mniejsza niż połowa wysokości,

- obiektów i urządzeń budowlanych, na budowę których nie jest wymagane pozwolenie na budowę, jeżeli nie podlegają ochronie jako zabytki.

§  Roboty zabezpieczające i rozbiórkowe można rozpocząć przed uzyskaniem pozwolenia na rozbiórkę lub przed ich zgłoszeniem, jeżeli mają one na celu usunięcie bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia. Rozpoczęcie takich robót nie zwalnia od obowiązku bezzwłocznego uzyskania pozwolenia na rozbiórkę lub zgłoszenia o zamierzonej rozbiórce obiektu budowlanego.

 

 

Od dnia 17 grudnia 2016 r. obowiązywać będą nowe wzory: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę / Dz.U.2016.1493 z dnia 2016.09.16/.

 

Druki do pobrania:

 

Załączniki

Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę (B-1) (203.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja uzupełniająca do wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-4= (73.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-3) (270.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Agnieszka Litorowicz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Agnieszka Litorowicz
Data wprowadzenia:2014-03-27 10:07:43
Opublikował:Agnieszka Litorowicz
Data publikacji:2014-03-27 10:13:35
Ostatnia zmiana:2018-02-22 08:10:36
Ilość wyświetleń:1265
Starostwo Powiatowe w Szczecinku
ul. Warcisława IV 16, 78-400 Szczecinek

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij