Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Szczecinku

Kolorowy pasek

Zgłoszenie budowy i robót, które nie wymagają pozwolenia na budowę

 

STAROSTWO POWIATOWE W SZCZECINKU

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA

ul. Warcisława IV 16, 78 – 400 Szczecinek

www.powiat.szczecinek.pl, e-mail: starostwo@powiat.szczecinek.pl

 

 

 

ZGŁOSZENIE BUDOWY I ROBÓT,

KTÓRE NIE WYMAGAJĄ POZWOLENIA NA BUDOWĘ

 

Wymagane dokumenty:

1. Zgłoszenie o zamiarze przystąpienia do budowy lub do wykonania robót budowlanych winno zawierać:

-      dane identyfikacyjne inwestora (imię i nazwisko lub nazwa instytucji oraz adres),

-     rodzaj obiektu i sposób jego wykonania lub rodzaj robót budowlanych, a także zakres i sposób ich wykonania oraz adres inwestycji z oznaczeniem działki poprzez wskazanie numeru i obrębu,

-     przewidywany termin rozpoczęcia budowy obiektu lub wykonania robót budowlanych.

2.  Załączniki:

-     oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-3),

-     w zależności od potrzeb odpowiednie szkice lub rysunki, a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami.

Opłaty:

DO ZGŁOSZENIA BUDOWY SIECI NALEŻY ZAŁĄCZYĆ DOWÓD UISZCZENIA OPŁATY SKARBOWEJ.

Opłatę skarbową można wnieść w kasie Urzędu Miasta Szczecinek lub przelewem na rachunek Miasta Szczecinek:

Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie O/Szczecinek nr 98 8566 1042 0001 2250 2000 0001.

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 ze zmianami) opłata skarbowa za przyjęcie zgłoszenia dotyczącego budowy sieci, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane wynosi:

1.

sieci o długości powyżej 1 kilometra

2143 zł

2.

sieci o długości do 1 kilometra

105 zł

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Starostwo Powiatowe w Szczecinku, 78-400 Szczecinek, ul. Warcisława IV 16,

Biuro Obsługi Interesantów (parter),

Godziny pracy:

poniedziałek, wtorek, środa i piątek  -  7:00 ÷ 15:00,

czwartek  -  8:00 ÷ 17:00.

Termin załatwienia sprawy:

Starosta w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia może w drodze decyzji wnieść sprzeciw. Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie.

 

 

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa (I piętro),

pokój 116, tel. /94/ 3729276.

 

Godziny przyjęć interesantów w Wydziale Architektury i Budownictwa:

poniedziałek, wtorek, środa i piątek  8:00 ÷ 15:00,

czwartek  8:00 ÷ 17:00.

 

Tryb odwoławczy:

Od decyzji sprzeciwu przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Zachodniopomorskiego, za pośrednictwem Starosty Szczecineckiego, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. 

Podstawa prawna:

Art. 29, 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zmianami).

Informacje dodatkowe:

§  Druki zgłoszeń i oświadczenia są dostępne na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Szczecinku http://powiatszczecinecki.bip.net.pl/ w zakładce: Starostwo Powiatowe » Poradnik interesanta » Wydział Architektury i Budownictwa, w Biurze Obsługi Interesanta (parter) oraz w Wydziale Architektury i Budownictwa (I piętro).

§  Zgłoszenia należy dokonać przed zamierzonym terminem rozpoczęcia robót budowlanych. Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.

§  W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia Starosta nakłada na zgłaszającego, w drodze postanowienia, obowiązek uzupełnienia brakujących dokumentów w określonym terminie, a w przypadku ich nieuzupełnienia – wnosi sprzeciw w drodze decyzji. Nałożenie obowiązku, o którym mowa, przerywa bieg terminu 21 dni.

§  Inwestor zamiast dokonania zgłoszenia dotyczącego robót budowlanych, o których mowa w art. 30 ust. 1 Prawa budowlanego, może wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

 

Druki do pobrania:

 

Załączniki

Zgłoszenie o przystąpieniu do budowy 2018 (103.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zgłoszenie o przystąpieniu do wykonywania robót budowlanych 2018 (105.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zgłoszenie o przystąpieniu do budowy sieci i stacji transformatorowych 2018 (105.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja uzupełniająca do wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-4 (73.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-3) (270.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (B-2) (240.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Agnieszka Litorowicz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Agnieszka Litorowicz
Data wprowadzenia:2014-03-27 10:40:52
Opublikował:Agnieszka Litorowicz
Data publikacji:2014-03-27 10:52:23
Ostatnia zmiana:2018-08-24 14:15:57
Ilość wyświetleń:4712
Starostwo Powiatowe w Szczecinku
ul. Warcisława IV 16, 78-400 Szczecinek

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij