Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Szczecinku

Kolorowy pasek

Zgłoszenie o zamiarze rozbiórki obiektu budowlanego

STAROSTWO POWIATOWE W SZCZECINKU

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA

ul. Warcisława IV 16, 78 – 400 Szczecinek

www.powiat.szczecinek.pl, e-mail: starostwo@powiat.szczecinek.pl

 

 

 

 

 

ZGŁOSZENIE O ZAMIARZE ROZBIÓRKI

OBIEKTU BUDOWLANEGO

 

 

Wymagane dokumenty:

1.   Zgłoszenie o zamiarze przystąpienia do rozbiórki winno zawierać:

-      dane identyfikacyjne inwestora (imię i nazwisko lub nazwa instytucji oraz adres),

-     rodzaj obiektu, adres inwestycji z oznaczeniem działki poprzez wskazanie numeru i obrębu, opis obiektu,

-     określenie rodzaju, zakresu i sposobu wykonywania rozbiórki,

-     termin rozpoczęcia rozbiórki oraz sposób zagospodarowania materiałów rozbiórkowych.

2.  Do zgłoszenia należy dołączyć:

-     oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,

-     w zależności od potrzeb odpowiednie szkice lub rysunki, a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami.

Opłaty:

Nie dotyczy

Miejsce złożenia dokumentów:

Starostwo Powiatowe w Szczecinku, 78-400 Szczecinek, ul. Warcisława IV 16,

Biuro Obsługi Interesantów (parter),

Godziny pracy:

poniedziałek, wtorek, środa i piątek  -  7:00 ÷ 15:00,

czwartek  -  8:00 ÷ 17:00.

Termin załatwienia sprawy:

Starosta w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia może w drodze decyzji wnieść sprzeciw. Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie.

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa (I piętro),

pokój 116, tel. /94/ 3729276.

 

Godziny przyjęć interesantów w Wydziale Architektury i Budownictwa:

poniedziałek, wtorek, środa i piątek  8:00 ÷ 15:00,

czwartek  8:00 ÷ 17:00.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji sprzeciwu przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Zachodniopomorskiego, za pośrednictwem Starosty Szczecineckiego, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. 

Podstawa prawna:

art. 31 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zmianami).

Informacje dodatkowe:

§  Druki zgłoszenia i oświadczenia są dostępne na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Szczecinku http://powiatszczecinecki.bip.net.pl/ w zakładce: Starostwo Powiatowe » Poradnik interesanta » Wydział Architektury i Budownictwa, w Biurze Obsługi Interesanta (parter) oraz w Wydziale Architektury i Budownictwa (I piętro).

§  W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia Starosta nakłada, w drodze postanowienia, na zgłaszającego obowiązek uzupełnienia brakujących dokumentów w określonym terminie, a w przypadku ich nieuzupełnienia – wnosi sprzeciw w drodze decyzji.

§  Zgłoszenia wymaga rozbiórka budynków i budowli – niewpisanych do rejestru zabytków oraz nieobjętych ochroną konserwatorską – o wysokości poniżej 8 m, jeżeli ich odległość od granicy działki jest nie mniejsza niż połowa wysokości.

§  Zgłoszenia należy dokonać przed zamierzonym terminem rozpoczęcia robót budowlanych.

§  Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.

§  Roboty zabezpieczające i rozbiórkowe można rozpocząć przed ich zgłoszeniem, jeżeli mają one na celu usunięcie bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia. Rozpoczęcie takich robót nie zwalnia od obowiązku bezzwłocznego zgłoszenia o zamierzonej rozbiórce obiektu budowlanego.

§  Starosta może nałożyć obowiązek uzyskania pozwolenia na rozbiórkę obiektów, jeżeli rozbiórka tych obiektów: może wpłynąć na pogorszenie stosunków wodnych, warunków sanitarnych oraz stanu środowiska lub wymaga zachowania warunków, od których spełnienia może być uzależnione prowadzenie robót związanych z rozbiórką.

Druki do pobrania:

Załączniki

Zgłoszenie o przystąpieniu do rozbiórki_2018 (105.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-3) (270.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Agnieszka Litorowicz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Agnieszka Litorowicz
Data wprowadzenia:2014-03-27 10:55:11
Opublikował:Agnieszka Litorowicz
Data publikacji:2014-03-27 11:11:25
Ostatnia zmiana:2018-08-24 14:16:22
Ilość wyświetleń:1321
Starostwo Powiatowe w Szczecinku
ul. Warcisława IV 16, 78-400 Szczecinek

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij