Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Szczecinku

Kolorowy pasek

Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części

STAROSTWO POWIATOWE W SZCZECINKU

WYDZIAŁ  ARCHITEKTURY  I  BUDOWNICTWA

ul. Warcisława IV 16, 78 – 400 Szczecinek

www.powiat.szczecinek.pl, e-mail: starostwo@powiat.szczecinek.pl

 

 

 

 

 

 

ZGŁOSZENIE ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA

OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB JEGO CZĘŚCI

 

 

Wymagane dokumenty:

1.  Wniosek zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części winien zawierać:

-      dane inwestora (imię i nazwisko lub nazwa instytucji oraz adres),

-      nazwę i rodzaj obiektu objętego inwestycją oraz adres z oznaczeniem działki poprzez określenie jej numeru i obrębu,

-      określenie dotychczasowego, a także zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,

-      zakres planowanych robót,

-      datę i podpis inwestora.

2. Do zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu inwestor jest obowiązany dołączyć:

-      opis i rysunek określający usytuowanie obiektu budowlanego w stosunku do granic nieruchomości i innych obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej i sąsiednich nieruchomościach, z oznaczeniem części obiektu budowlanego, w której zamierza się dokonać zmiany sposobu użytkowania,

-      zwięzły opis techniczny, określający rodzaj i charakterystykę obiektu budowlanego oraz jego konstrukcję  wraz z danymi techniczno-użytkowymi, w tym wielkościami i rozkładem obciążeń, a w razie potrzeby również danymi technologicznymi,

-      oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,

-      zaświadczenie wójta albo burmistrza miasta o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo  decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

-      w przypadku zmiany sposobu użytkowania, o której mowa w art. 71 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo Budowlane – ekspertyzę techniczną, wykonaną przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności;

-      w zależności od potrzeb - pozwolenia, uzgodnienia lub opinie wymagane odrębnymi przepisami.

 Opłaty:

Nie dotyczy 

Miejsce złożenia dokumentów:

Starostwo Powiatowe w Szczecinku, 78-400 Szczecinek, ul. Warcisława IV 16,

Biuro Obsługi Interesantów (parter),

Godziny pracy:

poniedziałek, wtorek, środa i piątek  -  7:00 ÷ 15:00,

czwartek   -   8:00 ÷ 17:00.

Termin załatwienia sprawy:

Prawidłowo przygotowane zgłoszenie uznaje się za przyjęte, bez dodatkowych formalności, o ile w terminie 30 dni od dnia wniesienia zgłoszenia organ nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

W przypadku, gdy zgłoszenie jest niekompletne, nie spełnia wymagań ustalonych w przepisach prawa i wystąpi konieczność jego uzupełnienia, zostanie wydane postanowienie, którym organ nałoży obowiązek uzupełnienia w określonym terminie brakujących dokumentów. Nieuzupełnienie wskazanych braków spowoduje wniesienie sprzeciwu w drodze decyzji.

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa (I piętro),

pokój 118, tel. /94/ 3729259.

 

Godziny przyjęć interesantów w Wydziale Architektury i Budownictwa:

poniedziałek, wtorek, środa i piątek  8:00 ÷ 15:00,

czwartek  8:00 ÷ 17:00.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji sprzeciwu przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Zachodniopomorskiego,  za pośrednictwem Starosty Szczecineckiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Podstawa prawna:

art. 71 ustawy z dnia 7 lipca 1994r – Prawo budowlane ( Dz. U. 2017 r. poz. 1332 ze zmianami).

Informacje dodatkowe:

§  Druk wniosku jest dostępny na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego  w Szczecinku  http://powiatszczecinecki.bip.net.pl/  w zakładce:  Starostwo Powiatowe » Poradnik interesanta » Wydział Architektury i Budownictwa, w Biurze Obsługi Interesanta (parter) oraz w Wydziale Architektury i Budownictwa (I piętro).

§  Jeżeli zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części jest związana z koniecznością wykonania robót budowlanych, objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę, pozwolenie na zmianę sposobu użytkowania może być udzielone  w decyzji o pozwoleniu na budowę.

§   Jeżeli planowane roboty są objęte obowiązkiem uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części bez uzyskania tej decyzji jest niedopuszczalna.

§  Jeżeli planowane roboty są objęte obowiązkiem zgłoszenia, wniosek o zmianę sposobu użytkowania traktuje się jako zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych.

 

Druki do pobrania:

 

Załączniki

Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania (130.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-3) (270.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Agnieszka Litorowicz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Agnieszka Litorowicz
Data wprowadzenia:2014-03-27 11:31:30
Opublikował:Agnieszka Litorowicz
Data publikacji:2014-03-27 11:35:47
Ostatnia zmiana:2018-02-22 08:12:23
Ilość wyświetleń:1457
Starostwo Powiatowe w Szczecinku
ul. Warcisława IV 16, 78-400 Szczecinek

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij