Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Szczecinku

Kolorowy pasek

Wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu

STAROSTWO POWIATOWE W SZCZECINKU

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA

ul. Warcisława IV 16, 78 – 400 Szczecinek

www.powiat.szczecinek.pl, e-mail: starostwo@powiat.szczecinek.pl

 

 

WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O SAMODZIELNOŚCI LOKALU

 

 

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o wydanie zaświadczenia winien zawierać:

-     dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa instytucji oraz adres), 

-     nazwę organu mającego wydać zaświadczenie,

-     nr lokalu i adres budynku, w którym znajduje się samodzielny lokal wraz z oznaczeniem działki (numer i obręb),

-     rodzaj lokalu i jego powierzchnia użytkowa, pomieszczenia przynależne do lokalu i ich powierzchnia użytkowa,

-     datę i podpis wnioskodawcy.

 

 2. Załączniki do wniosku o wydanie zaświadczenia :

-      uproszczona inwentaryzacja lokalu z opisem /wykonana przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia budowlane, członka właściwej izby samorządu zawodowego/, z której wynika, że lokal spełnia wymogi samodzielnego lokalu mieszkalnego, przeznaczonego na stały pobyt ludzi lub lokalu wykorzystywanego zgodnie z przeznaczeniem na cele inne niż mieszkalne, zawierająca: wyszczególnienie pomieszczeń w lokalu wraz z ich powierzchnią użytkową oraz pomieszczeń przynależnych, opis wyposażenia w instalacje, opis wejść do lokalu, wysokość pomieszczeń, wskazanie grubości przegród budowlanych wydzielających lokal oraz określenie materiału z którego są wykonane, rzut kondygnacji, na której znajduje się dany lokal z zaznaczeniem przedmiotowego lokalu i pomieszczeń przynależnych poprzez obrysowanie,

-      mapa sytuacyjna (lub wyrys z operatu ewidencyjnego) z naniesionym budynkiem, w którym znajdują się pomieszczenia przynależne - w przypadku położenia pomieszczeń przynależnych poza budynkiem,

-      oświadczenie osoby posiadającej uprawnienia budowlane potwierdzające, że lokal spełnia wymagania samodzielnego lokalu.

Opłaty:

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.

Do wniosku należy załączyć dowÓd UISZCZENIA opłaty skarbowej.

Opłatę skarbową można wnieść w kasie Urzędu Miasta Szczecinek lub przelewem na rachunek Miasta Szczecinek:

Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie O/Szczecinek nr 98 8566 1042 0001 2250 2000 0001 .

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej /Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 ze zmianami/ opłata skarbowa wynosi:

1.  wydanie zaświadczenia – 17 zł,

2.  złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa  – 17 zł.

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Starostwo Powiatowe w Szczecinku, 78-400 Szczecinek, ul. Warcisława IV 16,

Biuro Obsługi Interesantów (parter),

Godziny pracy:

poniedziałek, wtorek, środa i piątek   -   7:00 ÷ 15:00,

czwartek   -   8:00 ÷ 17:00.

Termin załatwienia sprawy:

Do siedmiu dni.

ZAŁATWIENIE SPRAWY NASTĘPUJE POPRZEZ WYDANIE ZAŚWIADCZENIA ZGODNIE Z ŻĄDANIEM STRONY, BĄDŹ POPRZEZ WYDANIE POSTANOWIENIA O ODMOWIE WYDANIA ZAŚWIADCZENIA.

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa (I piętro),

pokój 118, tel. /94/ 3729259.

 

Godziny przyjęć interesantów w Wydziale Architektury i Budownictwa:

poniedziałek, wtorek, środa i piątek  8:00 ÷ 15:00,

czwartek  8:00 ÷ 17:00.

Tryb odwoławczy:

Na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia o samodzielności lokalu stronie przysługuje zażalenie.

Zażalenie od postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Starosty Szczecineckiego.

Podstawa prawna:

-     art. 217 § 1, § 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  -  Kodeks postępowania administracyjnego / Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 t.j./,

-     art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali / Dz. U. z 2015 r.  poz. 1892 ze zmianami/.

 

Metadane

Źródło informacji:Agnieszka Litorowicz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Agnieszka Litorowicz
Data wprowadzenia:2014-03-27 11:55:24
Opublikował:Agnieszka Litorowicz
Data publikacji:2014-03-27 11:58:11
Ostatnia zmiana:2018-02-22 08:12:48
Ilość wyświetleń:1118
Starostwo Powiatowe w Szczecinku
ul. Warcisława IV 16, 78-400 Szczecinek

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij