Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Szczecinku

Kolorowy pasek

STAROSTWO POWIATOWE W SZCZECINKU

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI TRANSPORTU I DRÓG

ul. 28 Lutego 16, 78 – 400 Szczecinek

www.powiat.szczecinek.pl, e-mail: starostwo@powiat.szczecinek.pl

 

 

UZYSKANIE LICENCJI NA WYKONYWANIE KRAJOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO OSÓB SAMOCHODEM OSOBOWYM

 


WYMAGANE DOKUMENTY:

  • Wniosek o udzielenie licencji (dostępny w urzędzie lub do pobrania poniżej na stronie).

Załączniki:

·         oświadczenie osoby zarządzającej transportem (wzór dostępny w urzędzie lub poniżej na stronie internetowej),

·         kserokopia certyfikatu kompetencji zawodowych osoby zarządzającej transportem,

·         dokumenty (oryginały lub kserokopie i oryginały do wglądu) potwierdzające, że przedsiębiorca posiada sytuację finansową zapewniającą podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego określoną dostępnymi środkami finansowymi lub majątkiem w wysokości 9 000 EURO na pierwszy pojazd zgłoszony do licencji i po 5000 EURO na każdy następny pojazd zgłoszony do licencji.  Sytuację finansową, potwierdza się:

·         rocznym sprawozdaniem finansowym,

·         dokumentami potwierdzającymi dysponowanie środkami pieniężnymi w gotówce lub na rachunkach bankowych lub dostępnymi aktywami,

·         dokumentami potwierdzającymi posiadanie akcji lub udziałów lub innych zbywalnych papierów wartościowych,

·         dokumentami potwierdzającymi udzielenie gwarancji lub poręczeń bankowych,

·         dokumentami potwierdzającymi własność nieruchomości.

·         oświadczenie członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy – osoby prowadzącej działalność gospodarczą, że spełnia wymóg dobrej reputacji (wzór dostępny w urzędzie lub poniżej na stronie internetowej),        

·         oświadczenie przedsiębiorcy o zamiarze zatrudnienia kierowców, wobec których nie orzeczono zakazu wykonywania zawodu kierowcy lub oświadczenie o zamiarze współpracy z osobami niezatrudnionymi przez przedsiębiorcę, lecz wykonującymi osobiście przewóz na jego rzecz, wobec których nie orzeczono zakazu wykonywania zawodu kierowcy (wzór dostępny w urzędzie lub poniżej na stronie internetowej),

·         wykaz pojazdów zawierający: markę/typ, rodzaj/przeznaczenie, numer rejestracyjny, numer VIN, wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem (wzór dostępny w urzędzie lub poniżej na stronie internetowej).

·         dowód wpłaty za wydanie licencji.

 

OPŁATY:

Za udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób samochodem osobowym pobiera się następujące opłaty:

 

Okres ważności licencji w latach

 

 

od 2 do 15 lat

 

powyżej 15 do 30 lat

 

powyżej 30 do 50 lat

 

Opłata

 

 

700,00 zł

 

800,00 zł

 

 

900,00 zł

Za wydanie wypisu z licencji na wykonywanie krajowego  transportu drogowego osób samochodem osobowym, na każdy pojazd samochodowy zgłoszony we wniosku, pobiera się opłatę w wysokości 11% odpowiedniej opłaty jak za udzielenie licencji.

Opłatę uiszcza się łącznie za licencję i odpowiednią ilość wypisów

Opłatę można uiścić w kasie Starostwa Powiatowego w Szczecinku (parter pok. 29) lub na konto -
Bałtycki Bank Spółdzielczy  w Darłowie Oddział Szczecinek    28 85661042 0501 1287 2004 0005   nazwa odbiorcy Starostwo Powiatowe w Szczecinku

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 

W jak najkrótszym terminie, nie dłużej niż 30 dni od daty otrzymania przez właściwy organ wszystkich dokumentów koniecznych do rozpatrzenia wniosku. W uzasadnionych przypadkach termin ten może być wydłużony o kolejne 30 dni.

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

 

Organem właściwym do wydawania i cofania licencji jest:

1.     W krajowym transporcie drogowym – Starosta właściwy dla siedziby przedsiębiorcy,

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

 

Pokój nr 28 i 27 lub Biuro Obsługi Interesanta.

Poniedziałek, wtorek, środa i piątek od godz. 700 do godz. 1500.

Czwartki od godz. 800 do godz. 1600.

 

Szczegółowe informacje dotyczące licencji można uzyskać pod tel. 94 3729262 lub 94 37 29217

 

Opłaty można wnieść w kasie BGŻ (pok. 29) w Starostwie Powiatowym lub przelewem bankowym na konto:

Bałtycki Bank Spółdzielczy  w Darłowie Oddział Szczecinek    28 85661042 0501 1287 2004 0005  

TRYB ODWOŁAWCZY:

 

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Starosty Szczecineckiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 

ULGI:

Brak

 

DODATKOWE INFORMACJE:

Wszelkie zmiany danych przewoźnik drogowy zobowiązany jest zgłosić organowi udzielającemu licencji w ciągu 28 dni od  dnia ich powstania. W przypadku gdy zmiany obejmują dane zawarte w licencji przedsiębiorca jest obowiązany wystąpić z wnioskiem o zmianę treści licencji.

Właściwość miejscowa: w sprawach udzielenia licencji w krajowym transporcie drogowym organem właściwym jest starosta właściwy dla siedziby albo miejsca zamieszkania przedsiębiorcy. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą licencję wydaje organ właściwy dla miejsca zamieszkania.

 

PODSTAWA PRAWNA:

·         Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2013r.  poz. 1414 ze zm.).

·         Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. 2013 poz. 916)

·         Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz. U. 2013 poz. 713)

 

DRUKI DO POBRANIA:

 

1.     Wniosek o udzielenie licencji

2.     Oświadczenie osoby zarządzającej transportem

3.     Oświadczenie osoby uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy

4.     Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców

5.     Oświadczenie o niekaralności przedsiębiorcy

6.     Oświadczenie o niekaralności osoby zarządzającej transportem drogowym

7.     Wykaz pojazdów

 

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Beata Maciejewska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Beata Maciejewska
Data wprowadzenia:2014-07-24 12:50:05
Opublikował:Beata Maciejewska
Data publikacji:2014-07-24 12:52:26
Ostatnia zmiana:2017-03-23 13:03:29
Ilość wyświetleń:602
Starostwo Powiatowe w Szczecinku
ul. Warcisława IV 16, 78-400 Szczecinek

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij