Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Szczecinku

Kolorowy pasek

STAROSTWO POWIATOWE W SZCZECINKU

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI TRANSPORTU I DRÓG

ul. Warcisława IV 16, 78 – 400 Szczecinek

www.powiat.szczecinek.pl, e-mail: starostwo@powiat.szczecinek.pl

 

 

USUWANIE I PRZECHOWYWANIE POJAZDÓW USUNIĘTYCH Z DROGI W TRYBIE ART. 130A USTAWY PRAWO O RUCHU DROGOWYM

 

Zgodnie z art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018r. poz.1990 ze zm.) pojazd jest usuwany z drogi na koszt właściciela w przypadku:

1.     pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu;

2.     nieokazania przez kierującego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub dowodu opłacenia składki za to ubezpieczenie, jeżeli pojazd ten jest zarejestrowany w kraju, o którym mowa w art. 129 ust. 2 pkt 8 lit. c ustawy Prawo o ruchu drogowym;

3.     przekroczenia wymiarów, dopuszczalnej masy całkowitej lub nacisku osi określonych w przepisach ruchu drogowego, chyba że istnieje możliwość skierowania pojazdu na pobliską drogę, na której dopuszczalny jest ruch takiego pojazdu;

4.     pozostawienia pojazdu nieoznakowanego kartą parkingową, w miejscu przeznaczonym dla pojazdu osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej oraz osób wymienionych w art. 8 ust. 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym;

5.     pozostawienia pojazdu w miejscu obowiązywania znaku wskazującego, że zaparkowany pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela.

6.     pojazd jest usuwany z drogi na koszt wykonującego przejazd drogowy w przypadku, o którym mowa w art. 140ad ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym;

Pojazd może być usunięty z drogi na koszt właściciela, jeżeli nie ma możliwości zabezpieczenia go w inny sposób, w przypadku gdy:

1.     kierowała nim osoba:  

·         znajdująca się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu,

·         nieposiadająca przy sobie dokumentów uprawniających do kierowania lub używania pojazdu;

2.      jego stan techniczny zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, powoduje
     uszkodzenie drogi albo narusza wymagania ochrony środowiska.

Pojazd usunięty z drogi umieszcza się na parkingu strzeżonym do czasu uiszczenia opłat za jego usunięcie i przechowywanie.

Na terenie Powiatu Szczecineckiego podmiotami odpowiedzialnym za usuwanie i umieszczenie na parkingu pojazdów usuniętych z drogi są przedsiębiorcy:

1.     Dla pojazdów do 7,5 t.  Firma Handlowo - Usługowa "WO-MAR" Marzena Tomczak, ul. Poznańska 2B/1,78 - 400 Szczecinek

2.     Dla pojazdów powyżej 7,5 t. - LKV SERVICE Paweł Bondalski, ul. Św. Wojciecha 31B  75 - 666 Koszalin.

Parking znajduje się w Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej Spółka z o.o. ul. Cieślaka w Szczecinku.

WYMAGANE DOKUMENTY:

Wydanie pojazdu następuje po okazaniu dowodu wpłaty potwierdzającej dokonanie na konto Starostwa Powiatowego w Szczecinku należnej opłaty zgodnie z uchwałą Rady Powiatu w Szczecinku.

Opłatę nalicza i informuje o jej wysokości podmiot odpowiedzialny za przechowywanie pojazdu.

Opłatę można uiścić w kasie Starostwa Powiatowego w Szczecinku (parter) lub na konto -

Bałtycki Bank Spółdzielczy  w Darłowie Oddział Szczecinek    56 8566 1042 0501 1287 2004 0083   


nazwa odbiorcy Starostwo Powiatowe w Szczecinku Dowód wpłaty powinien zawierać imię i nazwisko właściciela oraz numer rejestracyjny pojazdu.

Zgodnie z Uchwałą Nr LIV/411/2018 Rady Powiatu w Szczecinku z dnia 17 października 2018 r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu stawki opłat brutto wynoszą:

 

Lp.

 

Rodzaj pojazdu

 

Opłata (*)

za usunięcie

 

za każdą rozpoczętą

dobę

przechowywania

1.

Rower lub motorower

- do 5 km         15,00 zł           

- od 5 km do 20 km     40,00 zł

- powyżej 20 km          65,00 zł

5,00 zł

2.

Motocykl

- do 5 km         15,00 zł           

- od 5 km do 20 km    40,00 zł

- powyżej 20 km         65,00 zł

8,00 zł

3.

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t

- do 5 km      200,00 zł           

- od 5 km do 20 km   225,00 zł

- powyżej 20 km       250,00 zł

15,00 zł

4.

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej pow.3,5 t do 7,5 t

- do 5 km      300,00 zł           

- od 5 km do 20 km   325,00 zł

- powyżej 20 km        350,00 zł

20,00 zł

5.

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej pow. 7,5 t do 16 t

- do 5 km      500,00 zł           

- od 5 km do 20 km   525,00 zł

- powyżej 20 km        550,00 zł

30,00 zł

6.

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej pow.16 t

- do 5 km       700,00 zł           

- od 5 km do 20 km   725,00 zł

- powyżej 20 km        750,00 zł

50,00 zł

7.

Pojazdy przewożące materiały niebezpieczne

- do 5 km       900,00 zł           

- od 5 km do 20 km   925,00 zł

- powyżej 20 km        950,00 zł

100,00 zł


Koszty brutto w przypadku wydania dyspozycji usunięcia i ustania przyczyn usunięcia pojazdu wynoszą (art. 130a ust. 2a ustawy Prawo o ruchu drogowym):

- w przypadku dojazdu do miejsca zdarzenia

 

Lp.

Rodzaj pojazdu

Opłata (*)

1.

Rower lub motorower

- do 5 km               8,00 zł           

- od 5 km do 20 km       20,00 zł

- powyżej 20 km            30,00 zł

2.

Motocykl

- do 5 km               8,00 zł           

- od 5 km do 20 km      20,00 zł

- powyżej 20 km           30,00 zł

3.

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej  do 3,5 t

- do 5 km           100,00 zł           

- od 5 km do 20 km    112,00 zł

- powyżej 20 km         125,00 zł

4.

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej pow.3,5 t do 7,5 t

- do 5 km          150,00 zł           

- od 5 km do 20 km    162,00 zł

- powyżej 20 km         175,00 zł

5.

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej pow. 7,5 t do 16 t

- do 5 km          250,00 zł           

- od 5 km do 20 km    262,00 zł

- powyżej 20 km         275,00 zł

6.

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej  pow.16 t

- do 5 km          350,00 zł           

- od 5 km do 20 km    362,00 zł

- powyżej 20 km         375,00 zł

7.

Pojazd przewożący materiały niebezpieczne

- do 5 km          450,00 zł           

- od 5 km do 20 km    462,00 zł

- powyżej 20 km         475,00 zł

 

 

DODATKOWE INFORMACJE:

Jeżeli pojazd nie zostanie odebrany z parkingu w terminie 3 miesięcy od daty wydania dyspozycji  jego usunięcia z drogi, przedsiębiorca prowadzący parking powiadamia o tym fakcie starostę, który następnie występuje do sądu z wnioskiem o orzeczenie jego przepadku na rzecz powiatu.

Zgodnie z art. 130a ust. 10h ustawy Prawo o ruchu drogowym koszty związane z usuwaniem, przechowywaniem, oszacowaniem, sprzedażą lub zniszczeniem pojazdu powstałe od momentu wydania dyspozycji usunięcia pojazdu do zakończenia postępowania ponosi osoba będąca właścicielem tego pojazdu w dniu wydania dyspozycji usunięcia pojazdu.

PODSTAWA PRAWNA:

 

·         Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1990 ze zm.).

·         Uchwała Nr LIV/411/2018 Rady Powiatu w Szczecinku z dnia 17 październik 2018 r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu.

 

Metadane

Źródło informacji:Beata Maciejewska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Beata Maciejewska
Data wprowadzenia:2014-08-12 12:32:19
Opublikował:Beata Maciejewska
Data publikacji:2014-08-12 12:34:11
Ostatnia zmiana:2019-01-10 09:56:31
Ilość wyświetleń:671
Starostwo Powiatowe w Szczecinku
ul. Warcisława IV 16, 78-400 Szczecinek

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij