Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Szczecinku

Kolorowy pasek

ZBIÓR AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO 2014_2018

1. Uchwała Nr III/10/2014 Rady Powiatu w Szczecinku z dnia 19.12.2014 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2014 (Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 23.12.2014 r. poz. 5106).

2.Uchwała Nr IV/18/2014 Rady Powiatu w Szczecinku z dnia 30.12.2014 r. w sprawie zmianu uchwały XLIV/349/2013 Rady Powiatu w Szczecinku z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego (Dz. Urz. Woj. Zach.  z dnia 07.01.2015 r. Poz. 26).

3. Uchwała Nr IV/21/2014 Rady Powiatu w Szczecinku z dnia 30.12.2014 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2014 (Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 05.01.2015 r. Poz. 1).

4. Uchwała Nr V/23/2015 Rady Powiatu w Szczecinku z dnia 23.01.2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2015 (Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 29.01.2015 r. poz. 314).

5. Uchwała Nr VII/33/2015 Rady Powiatu w Szczecinku z dnia 09.03.2015 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu Szczecineckiego na rok 2015 (Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 12.03.2015 r. Poz. 816).

6. Uchwała Nr VII/34/2015 Rady Powiatu w Szczecinku z dnia 09.03.2015 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu Szczecineckiego na rok 2015 (Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 12.03.2015 r. Poz. 844).

7. Uchwała Nr VIII/42/2015 Rady Powiatu w Szczecinku z dnia 24.04.2015 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu Szczecineckiego na rok 2015 (Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 04.05.2015 r. Poz. 1658).

8. Uchwała Nr IX/64/2015 Rady Powiatu w Szczecinku z dnia 26.05.2015 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu Szczecineckiego na rok 2015 (Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 03.07.2015 r. Poz. 2657).

9. Uchwała Nr XI/68/2015 Rady Powiatu w Szczecinku z dnia 30.06.2015 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych (Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 04.08.2015 r. Poz.3073).

10. Uchwała Nr XI/71/2015 Rady Powiatu w Szczecinku z dnia 30.06.2015 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu Szczecineckiego na rok 2015 (Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 03.07.2015 r. Poz. 2658).

11. Uchwała Nr XII/79/2015 Rady Powiatu w Szczecinku z dnia 31.08.2015 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu Szczecineckiego na rok 2015 (Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 04.09.2015 r. Poz. 3398).

12. Uchwała Nr XIII/86/2015 Rady Powiatu w Szczecinku z dnia 30.09.2015 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2015 (Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 05.10.2015 r. Poz. 3738).

13. Uchwała Nr XIII/90/2015 Rady Powiatu w Szczecinku z dnia 30.09.2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów oraz akcji w spółkach prawa handlowego przez Powiat Szczecinecki (Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 05.10.2015 r. Poz. 3739).

14. Uchwała Nr XIV/99/2015 Rady Powiatu w Szczecinku z dnia 28.10.2015 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2015 (Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 02.11.2015 r. poz. 4197)

15. Uchwała Nr XV/105/2015 Rady Powiatu w Szczecinku z dnia 30.11.2015 r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu (Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 04.12.2015 r. poz. 5021)

16. Uchwała Nr XV/106/2015 Rady Powiatu w Szczecinku z dnia 30.11.2015 r zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012” przy Zespole Szkół Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Szczecinku (Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 30.12.2015 r. poz. 5748)

17. Uchwała Nr XV/107/2015 Rady Powiatu w Szczecinku z dnia 30.11.2015 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu szczecineckiego na rok 2016 (Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 04.12.2015 r. poz. 5022)

18. Uchwała Nr XV/113/2015 Rady Powiatu w Szczecinku z dnia 30.11.2015 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2015 (Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 07.12.2015 r. poz. 5158)

19. Uchwała Nr XVI/118/2015 z dnia  23.12.2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2016 (Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 07.01.2016 r. poz. 33);

20. Uchwała Nr XVII/122/2015 z dnia 23.12.2105 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek dodatków i warunków ich przyznawania, sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat szczecinecki (Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 21.01.2016 r.);

21. Uchwała Nr XVI/124/2015 z dnia 23.12.2015 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2015 (Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 07.01.2016 r., poz. 34);

22. Uchwała Nr XVI/126/2015 z dnia 23.12.2015 r. w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania przez Powiat Szczecinecki dotacji szkołom i placówkom niepublicznym oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania (Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 07.01.2016, poz. 35);

23. Uchwała Nr XVI/127/2015 z dnia 23.12.2015 r. w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania przez Powiat Szczecinecki dotacji dla niepublicznych placówek oświatowo – wychowawczych oraz trybu z zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania (Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 07.01.2016 r., poz. 36);

24. Uchwała Nr XVIII/143/2016 z 23.02.2016 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2016 (Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 26.02.2016 poz. 881)

 

25. Uchwała nr XVIII/145/2016 r. z 23.02.2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin aptek ogólnodostepnych na terenie Powiatu Szczecineckiego (Dz. Urz. Woj. zach. z dnia 23.03.2016 r. poz. 1254)

 

26. Uchwała Nr  XIX/149/2016 z 31.03.2016 r. o zmienie uchwały w sprawie uchwalenuia budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2016 (Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 07.04.2016 r. poz. 1489)

27.Uchwała Nr XIX/150/2016 z 31.03.2016 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania powiatowej Rady działalności Pozytku Publicznego w Szzcecinku (Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 22.06.2016 r. poz. 2476)

28. Uchwała Nr XX/155/2016  o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Szzcecineckiego na rok 2016 (Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 06.05. 2016 r. poz. 1889) 

29. Uchwała nr XXII/168/2016 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2016 (Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia  16.06.2016 r.  poz. 2443)

30. Uchwała Nr XXII/170/2016 z 13.06.2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego (Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 22.06.2016 r. poz. 2485).

31. Uchwała nr XXIII/174/2016 z 29.06.2016 r.   o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2016 (Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 06.07.2016 r. Poz. 2709).

32. Uchwała nr XXIII/177/2016 z 29.06.2016 r.   zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek godzin dyrektorowi, wicedyrektorowi oraz nauczycielowi pełniącemu inne stanowisko kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Szczecinecki (Dz.Urz. Woj. Zach. z dnia 15.07.2016 r. Poz. 2912)

33. Uchwała nr XXIV/183/2016 z 31.08.2016 r. o zmianie uchwały w sprawie  uchwalenia budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2016 (Dz.Urz. Woj. Zach. z dnia 05.09.2016 r. Poz. 3367)

34. Uchwała nr XXIV/189/2016 z 31.08.2016 r. o zmianie uchwały w sprawie  uchwalenia budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2016 (Dz.Urz. Woj. Zach. z dnia 05.09.2016 r. Poz.. 3368 )

35.  Uchwała nr XXIV/190/2016 z 31.08.2016 r. o zmianie uchwały w sprawie  uchwalenia budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2016 (Dz.Urz. Woj. Zach. z dnia 05.09.2016 r. Poz. 3369)

36.  Uchwała nr XXV/194/2016 z 19.09.2016 r. o zmianie uchwały w sprawie  uchwalenia budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2016 (Dz.Urz. Woj. Zach. z dnia 22.09.2016 r. Poz. 3519)

37. Uchwała nr XXV/195/2016 z 19.09.2016 r.   w sprawie  likwidacji placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego - Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 w Godzisławiu (Dz.Urz. Woj. Zach. z dnia 19.10.2016 r. Poz. 3903)38. Uchwała nr XXV/198/2016 z 19.09.2016 r.  w sprawie pozbawienia odcinka drogi publicznej na terenie Powiatu Szczecineckiego kategorii drogi powiatowej poprzez wyłączenie go z użytkowania (Dz.Urz. Woj. Zach. z dnia 19.10.2016 r. Poz.3904)

39. Uchwała nr XXVI/200/2016 z 24.10.2016 r o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2016 (Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 28.10.2016 r. Poz. 4011)

40. Uchwała nr XXVI/202/2016 z 24.10.2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia  28.10.2016 r. Poz. 4012)

41. Uchwała nr XXVII/207/2016 z 08.11.2016 r.  o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2016 (Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 14.11.2016 r. Poz. 4337)

42. Uchwała nr XXVIII/208/2016 z 02.12.2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu szczecineckiego na rok 2017 (Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 03.01.2017 r. Poz. 30 )

43. Uchwała nr XXVIII/209/2016 r. z 02.12.2016 r. w sprawie w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu (Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 03.01.2017 r. Poz. 31)

44. Uchwała nr XXVIII/211/2016 z 02.12.2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu korzystania z powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej  (Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 03.01.2017 r. Poz.32)

45. Uchwała nr XXVIII/214/2016 z 02.12.2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania przez Powiat Szczecinecki dotacji szkołom i placówkom niepublicznym oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania (Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 12.12.2016 r. Poz. 4986 )

46.  Uchwała nr XXVIII/217/2016 z 02.12.2016 r.    o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2016 (Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 09.12.2016 Poz. 4936)

47. Uchwała nr XXX/221/2016 z 21.12.2016 r.    w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2017 (Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 28.12.2016 Poz. 5189)

48. Uchwała nr XXX/223/2016 z 21.12.2016 r.    o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2016 (Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 28.12.2016 Poz. 5188)

49. Uchwała  nr XXX/226/2016 z 30.12.2016 r.  w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 04.01.2017 r.)

 50. Uchwała nr XXX/231/2016 z 30.12.2016 r.    o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2016 (Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 04.01.2017  Poz. 47)

51. Uchwała nr XXXII/243/2017 z 16.02.2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia  regulaminu korzystania z kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012” przy Zespole Szkół Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Szczecinku (Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 16.03.2017 r. Poz. 1175)

52.  Uchwała nr XXXII/244/2017 z 16.02.2017 r. o zmianie uchwały w spr. uchwalenia budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2017 (Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 17.02.2017 r. poz. 772) 

53. Uchwała nr XXXIII/255/2017 z 16.03.2017 r. o zmianie uchwały  w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2017 (Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 21.03.2017 r. Poz. 1216)

54. Uchwała nr XXXV/260/2017 z 30.03.2017 w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego (Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 08.05. Poz. 1991)

55. Uchwała nr XXXV/264/2017 z 30.03.2017 r. o zmianie uchwały  w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2017 (Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 05.04.2017 r. .Poz. 1407)

56. Uchwała nr XXXVI/266/2017 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2017 (Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 22.05.2017 r. Poz. 266)

57. Uchała nr XXXVI/272/2017 w sprawie wysokości opłat za zakwaterowanie w Bursie Szkolnej Nr 2 w Szczecinku oraz terminu i sposobu ich wnoszenia (Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 21.06.2017 r. Poz. 2669)

58. Uchwała nr XXXVII/286/2017 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2017 (Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia  12.07.2017 r. Poz. 3100)

59. Uchwała nr XXXVIII/291/2017 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2017 (Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 12.07.2017 r. Poz. 3101)

60. Uchwała nr XXXIX/296/2017 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2017 (Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 28.07.2017 r. Poz.  3321)

61.  Uchwała nr XL/300/2017 z 07.09.20`17 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2017 (Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 12.09.2017 r. Poz. 3702)

62. Uchwała Nr XLI/312/2017 z 22.09.2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2017 (Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 27.09.2017 r. Poz. 3868)

63. Uchwała Nr XLII/315/2017 z 16.10. 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych  do nowego ustroju szkolnego (Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 17.11.2017 r. Poz. 4685)

64. Uchwała Nr XLII/316/2017 z 16.10.2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu szczecineckiego na rok 2018 (Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 17.11.2017 r. Poz. 4686)

65. Uchwała Nr XLII/318/2017 z 16.10.2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2017 (Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 19.10.2017 r. Poz. 4189)

66. Uchwała Nr XLIII/321/2017 z dnia 29.11.2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek godzin dyrektorowi, wicedyrektorowi oraz nauczycielowi pełniącemu inne stanowisko kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Szczecinecki (Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 06.12.2017 r. Poz. 5078) 67. Uchwała Nr XLIII/322/2017 z dnia 29.11.2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek dodatków i warunki ich przyznawania, sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Szczecinecki (Dz. Urz. Woj.Zach. z dnia 06.12.2017 r. Poz. 5079)

68. Uchwała Nr XLIII/323/2017 z dnia 29.11.2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Szczecineckiego (Dz. Urz. Woj. Zasch. z dnia 03.01.2018 r. Poz. 82).

 

69. Uchwała Nr XLIII/324/2017 Rady Powiatu w Szczecinku z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu w roku 2018 (Dz. Urz. Woj. Zach. z 06.12.2017 r. Poz. 5080) 

70.  Uchwała Nr XLIII/327/2017 Rady Powiatu w Szczecinku z dnia 29 listopada 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2017 (Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 01.12.2017 r. Poz. 4985)

71. Uchwała Nr XLIV/343/2017 Rady Powiatu w Szczecinku z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2018 (Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 28.12.2017 r. Poz. 5502)

72. Uchwała Nr XLIV/346/2017 Rady Powiatu w Szczecinku z dnia 21 grudnia 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu Szczecineckiego na rok 2017 (Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 28.12.2017 r. Poz. 5508)

 

73.   Uchwała Nr XLV/347/2017 Rady Powiatu w Szczecinku z dnia 29 grudnia  2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2017 (Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 04.01.2018 r. Poz.156)

74. Uchwała Nr XLV/352/2017 Rady Powiatu w Szczecinku z dnia 29 grudnia  2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania przez Powiat Szczecinecki dotacji szkołom i placówkom niepublicznym oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania oraz termin i sposób rozliczania wykorzystania dotacji  (Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 04.01.2018 r. Poz. 155)

75.  Uchwała Nr XLVI/356/2018 Rady Powiatu w Szczecinku z 12.02.2018 r.  o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2018 (Dz.Urz. Woj. Zach. z dnia 20.02.2018 r. Poz. 866)

76. Uchwała Nr XLVI/361/2018 Rady Powiatu w Szczecinku z 12.02.2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek dodatków i warunki ich przyznawania, sposób  obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Szczecinecki (Dz.Urz. Woj. Zach. z dnia .13.03.2018 r. Poz. 1206)

77. Uchwała  Nr XLVII/366/2018 Rady Powiatu w Szczecinku z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Szczecineckioego na rok 2018 (Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 30.03.2018 r. Poz. 1469)


78.   Uchwała  Nr XLVII/370/2018 Rady Powiatu w Szczecinku z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg powiatowych na terenie powiatu szczecineckiego (Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 18.04.2018 r. Poz. 1779)

79.  Uchwała  Nr XLVIII/375/2018 Rady Powiatu w Szczecinku z dnia 5 kwietnia 2018 r.  o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2018 (Dz .Urz. Woj. Zach. z dnia  09.04.2018 r. Poz. 1602)

80. Uchwała nr XLIX/380/2018  Rady Powiatu w Szzcecinku z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu szczecineckiego (Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 23.05.2018 r. Poz. 2514)

81. Uchwała Nr LI/390/2018 Rady Powiatu w Szczecinku z dnia 29 czerwca 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2018 (Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 05. 07.2018 r. Poz. 3188)

82. Uchwała Nr LII/396/2018 Rady Powiatu w Szczecinku z dnia 20 lipca 2018 r.  o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2018 (Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 23.07.2018 r. Poz. 3506)83. Uchwała Nr LIII/400/2018 Rady Powiatu w Szczecinku z dnia 28 września 2018 r. o  zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2018 (Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 15.10.2018 r. Poz. 4639)

84. Uchwała Nr LIII/402/2018 Rady Powiatu w Szczecinku z dnia 28 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012” przy Zespole Szkół Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Szczecinku (Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 25.10.2018 r. Poz. 4830).

85. Uchwała Nr LIII/403/2018 Rady Powiatu w Szczecinku z dnia 28 września 2018 r.  w sprawie ustalenia regulaminu korzystania ze stadionu lekkoatletycznego w Szczecinku  (Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 31.10.2018 r. Poz. 5056).

86. Uchwała Nr LIII/404/2018 Rady Powiatu w Szczecinku z dnia 28 września 2018 r.  w sprawie zmiany Statutu Powiatu Szczecineckiego  (Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 25.10.2018 r. Poz. 4831).

86. Uchwała Nr LIV/409/2018 Rady Powiatu w Szczecinku z dnia 17 października 2018 r. o  zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2018 (Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 18.10.2018 r. Poz.4722)

87. Uchwała Nr LIV/411/2018 Rady Powiatu w Szczecinku z dnia 17 października 2018 r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu (Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 19.11.2018 r. Poz. 5360)

88. Uchwała Nr LIV/412/2018 Rady Powiatu w Szczecinku z dnia 17 października 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu szczecineckiego na rok 2019 (Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 19.11.2018 r. Poz. 5361)

89.  Uchwała Nr LIV/415/2018 Rady Powiatu w Szczecinku z dnia 17 października 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek dodatków i warunki ich  przyznawania, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacana nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Szczecinecki (Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 09.11.2018 r. Poz. 5190).

90. Uchwała Nr LIV/416/2018 Rady Powiatu w Szczecinku z dnia 17 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek godzin dyrektorowi, wicedyrektorowi oraz nauczycielowi pełniącemu inne stanowisko kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Szczecinecki(Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 19.11.2018 r. Poz. 5362)

 

Załączniki

XIII_86_2015 (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XIII_90_2015 (112.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XIV_99_2015 (951.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XV_105_2015 (699.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XV_106_2015 (385.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XV_107_2015 (447.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XV_113_2015 (5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XVIII_143_2016 (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XIX_149_2016 (2.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XIX_150_2016 (4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XX_155_2016 (709.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XXII_168_2016 (899.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XXII_170_2016 (67.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XXIII_174_2016 (667.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XXIII_177_2016 (189.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XXIV_183_2016 (62.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XXIV_189_2016 (103.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XXIV_190_2016 (847.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XXV_194_2016 (2.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XXV_195_2016 (402.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XXV_198_2016 (452.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XXVI_202_2016 (659.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XXVI_200_2016 (661.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XXVII_207_2016 (2.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XXVIII_208_2016 (92.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XXVIII_209_2016 (153.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XXVIII_211_2016 (103.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XXVIII_214_2016 (575.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XXVIII_217_2016 (695.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XXX_221 budżet 2017 (13.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XXX_223 zm. budżetu 2016 (1.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XXVIII_208_2016 (92.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XXVIII_209_2016 (153.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XXXV_260_2017 (392.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XXXV_264_2017 (279.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XXXVI_266_2017 (762kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XXXVI_272_2017 (129.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XXXVIII_291_2017 (342.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XLII_315_2017 (259.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XLII_316_2017 (92.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XLII_318_2017 (700.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XLIII_321_2017 (116.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XLIII_322_2017 (155.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XLIII_323_2017 (276.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XLIII_324_2017 (166.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XLIII_327_2017 (908.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XLIV_343_2017 (3.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XLIV_346_2017 (825.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XLV_347_2017 (150.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XLV_352_2017 (687.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XLVI_356_2018 (739.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XLVI_361_2018 (99.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XLVII_366_2018 (779.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XLVII_370_2018 (419.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XLVIII_375_2018 (106.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
LIII_400_2018 (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
LIII_402_2018 (81.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
LIII_403_2018 (182.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
LIII_404_2018 (367.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
LIV_409_2018 (934.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
LIV_411_2018 (162.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
LIV_412_2018 (94.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
LIV_415_2018 (825.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
LIV_416_2018 (165.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Bożena Łukowska
Data utworzenia:2015-10-01 14:21:01
Wprowadził do systemu:Piotr Balon
Data wprowadzenia:2015-09-01 14:21:03
Opublikował:Bożena Łukowska
Data publikacji:2015-09-07 13:06:24
Ostatnia zmiana:2018-12-27 14:55:13
Ilość wyświetleń:1909
Starostwo Powiatowe w Szczecinku
ul. Warcisława IV 16, 78-400 Szczecinek

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij