Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Szczecinku

Kolorowy pasek

Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego

STAROSTWO POWIATOWE W SZCZECINKU

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI TRANSPORTU I DRÓG

ul. Warcisława IV 16, 78 – 400 Szczecinek

www.powiat.szczecinek.pl, e-mail: starostwo@powiat.szczecinek.pl

 

 

ZGŁOSZENIE BUDOWY LUB PRZEBUDOWY

BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO

 

Wymagane dokumenty:

1.  Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (B-2)

2.  Załączniki:

-    cztery egzemplarze projektu budowlanego podpisane przez osobę sporządzającą projekt i posiadającą stosowne uprawnienia budowlane,

-    oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-3),

-    pełnomocnictwo (jeżeli ustanowiono pełnomocnika).

UWAGA:

-      w przypadku, gdy wniosek składa więcej niż jeden inwestor, do wniosku należy załączyć formularz B-4, zamieszczając w nim dane (o których mowa w punkcie 3 wniosku) dotyczące pozostałych inwestorów,

-      w przypadku, gdy inwestor ustanowił pełnomocnika, do wniosku należy załączyć formularz B-4, zamieszczając w nim dane dotyczące pełnomocnika,

-      w przypadku konieczności podania większej liczby nieruchomości objętych zamierzeniem budowlanym, należy je podać w formularzu B-4.

Opłaty:

DO ZGŁOSZENIA BUDOWY LUB PRZEBUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO NALEŻY ZAŁĄCZYĆ DOWÓD UISZCZENIA OPŁATY SKARBOWEJ.

Opłatę skarbową można wnieść w kasie Urzędu Miasta Szczecinek lub przelewem na rachunek Miasta Szczecinek:

Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie O/Szczecinek nr 98 8566 1042 0001 2250 2000 0001.

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 ze zmianami) opłata skarbowa za przyjęcie zgłoszenia dotyczącego:

1.  budowy wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane:

-

za każdy m2 niemieszkalnej powierzchni użytkowej

1 zł

-

nie więcej niż

539 

2.   przebudowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych, o ile nie prowadzi do zwiększenia dotychczasowego obszaru oddziaływania tych budynków:

-

50% stawki określonej powyżej.

Zwalnia się od opłaty skarbowej przyjęcie zgłoszenia dotyczącego budynku zniszczonego lub uszkodzonego wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych.

Miejsce złożenia dokumentów:

Starostwo Powiatowe w Szczecinku, 78-400 Szczecinek, ul. Warcisława IV 16,

Biuro Obsługi Interesantów (parter),

Godziny pracy:

poniedziałek, wtorek, środa i piątek  -  7:00 ÷ 15:00,

czwartek  -  8:00 ÷ 17:00.

Termin załatwienia sprawy:

Starosta w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia może w drodze decyzji wnieść sprzeciw. Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie.

W przypadku gdy organ nie wniósł sprzeciwu, projekt budowlany dotyczący budowy oraz przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, podlega ostemplowaniu. Organ dokonuje ostemplowania niezwłocznie po upływie terminu na wniesienie sprzeciwu.

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Szczecinku (I piętro):

-     pok. nr 116, tel. /94/ 3729276,

-     pok. nr 117, tel. /94/ 3729258,

-     pok. nr 118, tel. /94/ 3729259,

-     pok. nr 119, tel. /94/ 3729274.

 

Godziny przyjęć interesantów w Wydziale Architektury i Budownictwa:

poniedziałek, wtorek, środa i piątek  8:00 ÷ 15:00,

czwartek  8:00 ÷ 17:00.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji sprzeciwu przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Zachodniopomorskiego, za pośrednictwem Starosty Szczecineckiego, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. 

Podstawa prawna:

Art. 29 ust. 1 pkt 1a, ust. 2 pkt 1b, art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zmianami).

Informacje dodatkowe:

§  Druki zgłoszenia i oświadczenia są dostępne na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Szczecinku http://powiatszczecinecki.bip.net.pl/ w zakładce: Starostwo Powiatowe » Poradnik interesanta » Wydział Architektury i Budownictwa, w Biurze Obsługi Interesanta (parter) oraz w Wydziale Architektury i Budownictwa (I piętro).

§  Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.

§  W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia Starosta nakłada na zgłaszającego, w drodze postanowienia, obowiązek uzupełnienia w określonym terminie, brakujących dokumentów, a w przypadku ich nieuzupełnienia – wnosi sprzeciw w drodze decyzji. Nałożenie obowiązku, o którym mowa, przerywa bieg terminu 21 dni.

§  Inwestor zamiast dokonania zgłoszenia może wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

 

 

Od dnia 17 grudnia 2016 r. obowiązywać będą nowe wzory: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę / Dz.U.2016.1493 z dnia 2016.09.16/.

Druki do pobrania:

Załączniki

Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (B-2) (240.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja uzupełniająca do wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-4 (73.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-3) (270.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Agnieszka Litorowicz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Agnieszka Litorowicz
Data wprowadzenia:2016-01-21 10:51:58
Opublikował:Agnieszka Litorowicz
Data publikacji:2016-01-21 11:01:01
Ostatnia zmiana:2018-02-22 08:11:34
Ilość wyświetleń:827
Starostwo Powiatowe w Szczecinku
ul. Warcisława IV 16, 78-400 Szczecinek

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij