Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Szczecinku

Kolorowy pasek

Wydawanie prawa jazdy

STAROSTWO POWIATOWE W SZCZECINKU

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI TRANSPORTU I DRÓG

ul. Warcisława IV 16, 78 – 400 Szczecinek

www.powiat.szczecinek.pl, e-mail:

j.konaszewska@powiat.szczecinek.pl, d.babinska@powiat.szczecinek.pl

 

WYDANIE PRAWA JAZDY

 

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

Osoby rozpoczynające szkolenie na prawo jazdy po 19.01.2013 roku przed rozpoczęciem szkolenia zgłaszają się do właściwego wg miejsca zamieszkania Wydziału Komunikacji po Profil Kandydata na Kierowcę.

Osoby, które w dniu wejścia Ustawy o kierujących pojazdami tj. 19.01.2013 roku były w trakcie szkolenia lub ukończyły szkolenie przed tą datą otrzymują z Ośrodka Szkolenia Kierowców zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia w formie papierowej. W tym przypadku wszystkie dokumenty składane są w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.

Wypełniony formularz (druk) wniosku oraz:

  • dowód tożsamości,

·         kolorową fotografię o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nie przesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.; osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny - w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych; orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do kierowania pojazdem (w przypadku przedłużenia ważności dokumentu ),

·         orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do kierowania pojazdem, wydane przez lekarza uprawnionego do badań kierowców,

·         orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem (przy kat. C1, C, D1, D, C1+E, C+E, D1+E, D+E),

  • pisemna zgoda rodziców lub opiekunów, jeżeli osoba nie ukończyła 18 lat (przy kat. AM, A1, A2, B1, B, T),
  • kserokopia prawa jazdy (w przypadku, gdy wnioskodawca posiada prawo jazdy),
  • kserokopia prawa jazdy wydanego za granicą wraz tłumaczeniem (przy wymianie prawa jazdy nieokreślonego w konwencjach o ruchu drogowym),
  • kserokopia karty pobytu, wizy, innego dokumentu lub potwierdzenia o pobycie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej powyżej 185 dni w przypadku cudzoziemca,
  • zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia.

WAŻNE

Po zdaniu egzaminu należy niezwłocznie dostarczyć do Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy.

Warunkiem zamówienia blankietu prawa jazdy jest dokonanie opłaty za wydanie dokumentu.

 

OPŁATY:

Za wydane prawo jazdy należy uiścić opłatę w wysokości 100,50 zł (w tym opłata komunikacyjna 100,00 zł oraz opłata ewidencyjna 0,50 zł).

 

Opłatę można wnieść w kasie Bałtyckiego Banku Spółdzielczego (pok. 29) w Starostwie Powiatowym lub przelewem bankowym na konto Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie Oddział Szczecinek: 28 85661042 0501 1287 2004 0005

 

Opłatę można uiszczać również za pośrednictwem terminalu płatniczego, prowizja za transakcję wynosi 2 zł

W przypadku dokonywania opłaty przez inną osobę niż wnioskodawca, prosimy o wpisanie w tytule opłaty danych wnioskodawcy (imienia oraz nazwiska).

 

 

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Termin załatwiania sprawy - wydania prawa jazdy - wynosi do 30 dni od daty dostarczenia dokumentów i dokonania opłaty.

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA

Po pozytywnym zdaniu egzaminu w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego, dokumenty przekazywane są do Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg , który przesyła drogą elektroniczną dane kierowcy wraz z fotografią i podpisem do Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie. Prawo jazdy odbiera się osobiście z dokumentem potwierdzającym tożsamość w pok. nr 25. Istnieje możliwość przesłania dokumentu PJ drogą pocztową na wskazany we wniosku adres.

Prawo jazdy wydawane jest w drodze decyzji administracyjnej.

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

 

Starosta Szczecinecki - Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg.

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

 

Pokój nr 25.

Poniedziałek, wtorek, środa i piątek od godz. 800 do godz. 1500.

Czwartki od godz. 800 do godz. 1700.

 

Szczegółowe informacje dotyczące uzyskania międzynarodowego prawa jazdy można uzyskać pod tel. 94 3729218.

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

 

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Starosty Szczecineckiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 

ULGI:

Brak

 

PODSTAWA PRAWNA:

1.       Ustawa o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017 poz. 978 ze zm.),

2.       Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 luty 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. 2016. poz. 231).

 

Metadane

Źródło informacji:Joanna Konaszewska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Joanna Konaszewska
Data wprowadzenia:2016-05-05 08:24:26
Opublikował:Joanna Konaszewska
Data publikacji:2016-05-05 08:31:51
Ostatnia zmiana:2018-02-21 11:37:30
Ilość wyświetleń:5372
Starostwo Powiatowe w Szczecinku
ul. Warcisława IV 16, 78-400 Szczecinek

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij