Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Szczecinku

Kolorowy pasek

Wydanie wtórnika prawa jazdy, zmiana danych i przedłużenie ważności dokumentu prawa jazdy

STAROSTWO POWIATOWE W SZCZECINKU

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI TRANSPORTU I DRÓG

ul. Warcisława IV 16, 78 – 400 Szczecinek

www.powiat.szczecinek.pl, e-mail:

j.konaszewska@powiat.szczecinek.pl, d.babinska@powiat.szczecinek.pl

 

 

 

WYDAWANIE WTÓRNIKA PRAWA JAZDY, ZMIANA DANYCH ZAWARTYCH W PRAWIE JAZDY i PRZEDŁUŻENIE WAŻNOŚCI DOKUMENTU

 

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

Wypełniony formularz wniosku oraz:

  • dokument tożsamości,
  • kolorową fotografię o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nie przesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.; osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny - w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych; orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do kierowania pojazdem (w przypadku przedłużenia ważności dokumentu ),
  • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do kierowania pojazdem (w przypadku przedłużenia ważności dokumentu ),
  • badanie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem (dotyczy kategorii C i D prawa jazdy),
  • dowód uiszczenia opłaty,
  • kserokopia dotychczasowego prawa jazdy (nie dotyczy przypadków ubiegania się o wtórnik tego dokumentu).

WAŻNE:

Wniosek należy złożyć osobiście z uwagi na konieczność złożenia podpisu na wniosku, przedkładając dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport, książeczka wojskowa itp.) i oryginał prawa jazdy.

Jeżeli wnioskodawca nie posiada jeszcze dowodu osobistego potwierdzającego nowe dane, do wniosku można dołączyć dotychczasowy dokument tożsamości wraz z dokumentem poświadczającym nowe dane (w zależności od przypadku może to być np. odpis aktu małżeństwa lub decyzja Urzędu Stanu Cywilnego o zmianie nazwiska lub imienia lub zaświadczenia o zamieszkaniu.

OPŁATY:

Za wydany prawa jazdy uiszcza się opłatę komunikacyjną w wysokości 100,50 zł, (w tym opłata ewidencyjna 0,50 zł).

Opłatę można wnieść w kasie Bałtyckiego Banku Spółdzielczego w Darłowie O/Szczecinek (Pok. Nr 29) lub na rachunek opłat komunikacyjnych nr 28 8566 1042 0501 1287 2004 0005

 

Opłaty można dokonać również kartą płatnicza w pokoju 25 - prowizja za transakcję wynosi 2 zł

W przypadku dokonywania opłaty przez inną osobę niż wnioskodawca, prosimy o wpisanie w tytule opłaty danych wnioskodawcy (imienia oraz nazwiska).

 

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni od daty złożenia wymaganych dokumentów.

 

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Starosta Szczecinecki - Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg.

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

 

Pokój nr 25.

Poniedziałek, wtorek, środa i piątek od godz. 800 do godz. 1500.

Czwartki od godz. 800 do godz. 1700.

 

Szczegółowe informacje dotyczące uzyskania prawa jazdy można uzyskać pod tel. 94 3729218.

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Brak

 

ULGI:

Brak

 

DODATKOWE INFORMACJE:

Zgodnie z art. 18 ust.1 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017 r. poz. 978 ze zm.):

„Osoba posiadająca prawo jazdy lub pozwolenie na kierowanie tramwajem jest obowiązana zawiadomić starostę o utracie tego dokumentu, jego zniszczeniu w stopniu powodującym nieczytelność, a także o zmianie stanu faktycznego wymagającego zmiany danych w nim zawartych, w terminie 30 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia”

 

PODSTAWA PRAWNA:

 

1.       Ustawa o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017. poz. 978 ze zm.)

2.       Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r. 231)

 

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Joanna Konaszewska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Joanna Konaszewska
Data wprowadzenia:2016-05-05 08:37:55
Opublikował:Joanna Konaszewska
Data publikacji:2016-05-05 08:45:42
Ostatnia zmiana:2018-02-21 11:51:54
Ilość wyświetleń:1522
Starostwo Powiatowe w Szczecinku
ul. Warcisława IV 16, 78-400 Szczecinek

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij