Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Szczecinku

Kolorowy pasek

Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami


Funkcję dyrektora Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami sprawuje  Maciej Łoziński - Geodeta Powiatowy, ktory kieruje Wydziałem.

Telefon:

Tel. 0943729233, pokój 114.

Nadzór nad Wydziałem Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami  sprawuje Wicestarosta.

2. Zadania z zakresu geodezji, kartografii  i katastru realizuje Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej  i wykonuje czynności  materialno - techniczne związane z realizacją zadań Starosty w zakresie:

 

1)       prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym:

a)     przyjmowanie opracowań do zasobu, gromadzenie oraz udostępnianie tego  

        zasobu  zainteresowanym jednostkom oraz osobom prawnym i fizycznym,

b)    prowadzenie ewidencji gruntów i budynków,

c)     prowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów,

d)    prowadzenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,

2)       zakładanie osnów szczegółowych,

3)       ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,

4)       tworzenie, prowadzenie i udostępnianie powiatowych baz danych obejmujących zbiory 

          danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej,

5)      koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

 

3.   Do podstawowych zadań wydziału z zakresu gospodarki nieruchomościami należy, w szczególności:

1)       prowadzenie spraw związanych z wydzierżawianiem, najmem, oddawaniem w 

użytkowanie wieczyste, oddawaniem w trwały zarząd i jego wygaszaniem, sprzedażą, darowizną nieruchomości stanowiącymi własność Skarbu Państwa i Powiatu;

2)       prowadzenie spraw związanych z ustalaniem wysokości, terminów zapłaty, bonifikat i 

          aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu nieruchomości 

          Skarbu Państwa i Powiatu;

3)       prowadzenie postępowań scaleniowych i wymiennych;

4)       przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;

5)       wywłaszczanie nieruchomości, zwrot wywłaszczonych nieruchomości;

6)       realizacja zadań związanych z ujawnianiem w księgach wieczystych prawa własności 

          nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego,

7)      prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie przygotowania i realizacji 

          inwestycji  związanych z drogami publicznymi wynikających z przepisów ustawy z dnia 

          10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w 

          zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr  193 poz. 1194 ze zmianami) – w zakresie 

          określonym przez Starostę,

8)    przygotowywanie corocznych analiz  stanu wykonywania przez kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu

      i Starostwo obowiązków wynikających z przepisów ustawy   z dnia 07 lipca 1994r. – Prawo budowlane w zakresie przeglądów technicznych obiektów

      i urządzeń oraz instalacji oraz składanie ich wraz z oświadczeniami tych  kierowników Zarządowi Powiatu - do wiadomości.”

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Zofia Białkowska
Data utworzenia:2007-08-28 18:36:43
Wprowadził do systemu:Zofia Białkowska
Data wprowadzenia:2007-08-28 18:36:48
Opublikował:Zofia Białkowska
Data publikacji:2007-08-28 18:37:35
Ostatnia zmiana:2015-11-18 10:06:13
Ilość wyświetleń:12652
Starostwo Powiatowe w Szczecinku
ul. Warcisława IV 16, 78-400 Szczecinek

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij