Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Szczecinku

Kolorowy pasek

Wnioski, interpelacje i postulaty radnych i ich realizacja

 

BO. 0045

 

 

 

WNIOSKI  INTERPELACJE  I POSTULATY  

RADNYCH I ICH REALIZACJA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LP

 

Imię i nazwisko radnego

 

Data zgłoszenia wniosku, interpelacji, pytania

 

 

Data udzielenia odpowiedzi

 

Treść zgłoszonego wniosku, interpelacji, pytania

 

Treść udzielonej odpowiedzi

 

Uwagi

ROK 2007

 

1.

 

Henryk Siegert

 

23.01.2007 r.

 

23.01.2007 r.

1.       Jakie były powody likwidacji POZ przy szpitalu w Szczecinku

-   co z kartami pacjentów

-   co planuje się zrobić z wyremontowanym obiektem?

2.       Jak wygląda kontakt z Funduszem Zdrowia związany z tomografem komputerowym.

3.       Jak wygląda aktualna sytuacja w Ośrodku

Odpowiedzi udzielał Starosta na sesji. Protokół nr IV/2007

 

 

2.

 

Maciej Gaca

 

28.02.2007 r.

 

28.02.2007 r.

W Szczecinku jest kompletny brak ładu przestrzennego, momentami dochodzi prawie do absurdu. Aby sytuacja się zmieniła zaproponował, aby zatrudnić osobę, która byłaby odpowiedzialna i zajmowała się estetyką miasta w oparciu o prawo lokalne miałaby możliwości decyzyjne.

Odpowiedzi udzielił Starosta na sesji w dniu 28.02.2007 r.Protokół nr V/07

 

 

3.

 

Mariusz Kowalewski

 

28.02.2007 r.

 

28.02.2007 r.

Proszę o wyjaśnienie decyzji dotyczącej wypowiedzenia umowy ordynatorowi oddziału urazowo-ortopedycznego

dr Michałowi Tabiszewskiemu. Skąd taka decyzja? Jakie są przesłanki? Czy zaproponowano M. Tabiszewskiemu inną pracę w oddziale? Kto będzie kierował tym oddziałem?

 

 

Odpowiedzi udzielił A. Łysiak dyrektor SP ZOZ w Szczecinku. Protokół nr V/07

 

 

4.

 

Henryk Siegert

 

05.04.2007 r.

 

05.04.2007 r.

Jaki jest aktualny stan działań w tym zakresie? Czy grozi wstrzymanie inwestycji? Pytanie dotyczy budowy hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym im. Ks. Elżbiety w Szczecinku

Odpowiedzi udzielił Starosta na sesji w dniu 5.04.2007 r.

Protokół nr VII/07

 

 

5.

 

Mariusz Kieling

 

05.04.2007 r.

 

05.04.2007 r.

1.         Interpelacja dotyczy remontu drogi powiatowej Łęknica – Białowąs. Fatalny stan pobocza notorycznie jest niszczony przez ciężki tabor leśny oraz tiry dojeżdżające do Zakładu Produkcji Drewna Kominkowego w Białowąsie.

2.         Interpelacja w sprawie ustawienia znaku ograniczenia prędkości na drodze powiatowej polne – Komorze na niebezpiecznym zakręcie w okolicy m. Komorze.

Odpowiedzi udzielił na sesji Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Szczecinku Włodzimierz Fil. Protokół nr VII/07

 

 

6.

 

Maciej Gaca

 

28.05.2007r.

 

28.05.2007r.

05.06.2007r.

1.         Prośba, aby manifestacje patriotyczne odbywały się w godzinach popołudniowych tak aby większa ilość mieszkańców mogła w nich uczestniczyć.

2.         Powiatowy Urząd Pracy zorganizował kurs pn. „Podstawy florystyki i bukieciarstwa”. Do współpracy w zorganizowaniu szkolenia zaproszono Pomorską Akademię Kształcenia Zawodowego ze Słupska. PAKZ po przeanalizowaniu, wskazała na prowadzenie szkolenia p. Gwardecka, która jest właścicielem 2 kwiaciarni i hurtowni kwiatów. Dlaczego wskazano właśnie tę osobę. Nie dokonano bardziej wnikliwej analizy rynku w celu przeprowadzenia kursu.

Odpowiedzi udzielił Starosta na sesji w dniu 28.05.2007 r. Protokół nr IX/07Odnośnie pkt 2 odpowiedź została udzielona ustnie oraz w formie pisemnej (pismo BO 0045-1-6/07              z 5.06.2007r.)

 

 

7.

 

Mariusz Kieling

 

29.06.2007r.

 

29.06.2007r.

1.         Zły stan poboczy oraz zastrzeżenia do stanu technicznego poboczy nierówności, dziury. Drogi na które należy szczególnie zwrócić uwagę: Sulikowo – Ostrowąs,; Kłodzino – Cebulino; Polne – Czarne Wielkie; Sulikowo (k. Krzyża)

2.         Brak możliwości wykonywania przez sportowców badań lekarskich przez uprawnionego lekarza medycyny sportowej. Planowane utworzenie poradni medycyny sportowej przy szpitalu powiatowym w Szczecinku nie uzyskało akceptacji na zawarcie kontraktu w tym zakresie z Zachodniopomorskim Oddziałem NFZ w Szczecinie.

Odpowiedzi udzielił Starosta na sesji w dniu 29.06.2007 r. Protokół nr X/07

 

 

8.

 

Maciej Gaca

 

29.06.2007 r.

 

29.06.2007 r.

Zamieszczenie w miejscowej telewizji kablowej audycji na temat, zakresu działania samorządów (gminnego, miejskiego, powiatowego).

Odpowiedzi udzielił Starosta na sesji w dniu 29.06.2007 r.

Protokół nr X/07  

 

 

9.

 

Maciej Gaca

 

30.08.2007 r.

 

30.08.2007 r.

Czy istnieją uwarunkowania prawne, które zobowiązują na sesji do odczytywania w całości projektów uchwał przez Przewodniczącą Rady.

 

Odpowiedź została udzielona na sesji przez Przewodnicząca Rady D. Chrzanowską, Sekretarza – Zofie Białkowską oraz Adama Kłuska – Radcę Prawnego. Protokół nr XII/2007

 

 

10.

 

Maciej Gaca

 

29.10.2007 r.

 

29.10.2007 r.

Interpelacja dotyczy osób, które stają się pacjentami Poradni Okulistycznej. Osoby te kierowane są poza teren naszego miasta, które przeprowadzane są w różnych szpitalach. Gdy wracają do szczecinka otrzymują informację, że na kontrolne badania mają zgłosić się do Poradni Okulistycznej w Szczecinku, nie ma takiej poradni. Są okuliści, którzy mają podpisane kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia. Dobrze by się stało, aby sprawą się zająć i pomyśleć czy przy szpitalu takiej poradni okulistycznej nie powołać.

Odpowiedź została udzielona na sesji przez Starostę Krzysztofa Lisa Protokół nr XIV/2007

 

 

11.

 

Leszek Pawelski

 

29.10.2007 r.

 

29.10.2007 r.

1.       Interpelacja dotyczy konkursu na dyrektorów placówek oświatowych. Proszę o podanie przyczyny takiego stanu i osób odpowiedzialnych.

2.       W ostatnim ”Dwutygodniu Temat” Redaktor napisał, że w starej przychodni przy szpitalu odbywa się inwestycja i ta inwestycją kieruje konsorcjum. Kto płaci za inwestycję  i kto ją prowadzi? Ponieważ wynika, że prowadzący konsorcjum jest rozdawnikiem i właścicielem pieniędzy i obiektu. Tak przynajmniej wynika z wypowiedzi, a chyba nie do końca jest to prawda.

Odpowiedź została udzielona na sesji przez Starostę Krzysztofa Lisa. Protokół nr XIV/2007

 

 

12.

 

Mariusz Kowalewski

 

28.11.2007 r.

 

20.12.2007 r.

 

W związku z pismem, które wpłynęło do Komisji Zdrowia, Aktywizacji Zawodowej i Polityki Społecznej zwracamy się z prośbą o przedstawienie informacji na temat działalności Oddziału Ortopedycznego za okres od 1.04.2007 r. do 1.12.2007 r. w odniesieniu do przedstawionej na sesji Rady Powiatu w dniu 26.04.2007 r. informacji na temat planów Oddziału Ortopedycznego.

Odpowiedź została udzielona na sesji przez Dyrektora SP ZOZ Andrzeja Łysiaka w dniu 20.12.2007 r. Protokół nr XVI/2007

 

 

 

13.

 

Krzysztof Zając

 

 

28.11.2007 r.

 

12.12.2007 r.

Interpelacja dotyczy naprawy drogi  w miejscowości Starowic Gmina Borne Sulinowo. Deklaracja wykonania gruntowego remontu drogi w terminie do końca br. złożona została przez Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg i podtrzymana przez Starostę na sesji Rady Miejskiej. 

Odpowiedź została udzielona na piśmie. Pismo BO 0045-1-3/07 z dnia 12.12.2007 r.

 

 

14.

 

Mariusz Kieling

 

10.12.2007 r.

 

13.12.2007 r.

Interpelacja dotyczy postawienia znaku informacyjnego w miejscowości Polne, na drodze powiatowej Polne - Chłopowo

Odpowiedź została udzielona na piśmie. Pismo PZD. 5420/32/07 z dnia 13.12.2007 r.

 

 

15.

 

Mariusz Kieling

 

18.12.2007 r.

 

Interpelacja dotyczy utworzenia w Barwicach powiatowej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego

Odpowiedź została udzielona pisemnie – PCPR. MM. 0066-13/07 oraz pismem PCPR. MM 0718-01/08.

 

 

16.

 

Weronika Korenicka

 

20.12.2007 r.

 

20.12.2007 r.

Jak wygląda sytuacja w SP ZOZ Szczecinek odnośnie groźby odejścia lekarzy z Nowym Rokiem?

Odpowiedź została udzielona na sesji w dniu 20.12.2007 r. przez Starostę Krzysztofa Lisa oraz dyrektora SP ZOZ p. Andrzeja Łysiaka.

Protokół nr XVI/07

 

 

17.

 

Maciej Gaca

 

28.12.2007 r.

 

28.12.2007 r.

10.01.2008 r.

Wniosek dotyczący powstania pomnika – tablicy okolicznościowej dla wybitnego mieszkańca Szczecinka, astronoma Adama Giedrysa. Upamiętnienie tego zasłużonego dla Miasta Szczecinek mieszkańca mogłoby się zbiec z 700 – leciem miasta.

Odpowiedź została udzielona na sesji w dniu 28.12.2007 r. przez Starostę Krzysztofa Lisa oraz pisemnie – TI – 7062/6/1/08 z dnia 10.01.2008 r.

Protokół nr XVII/07

 

ROK 2008

 

1.

 

Weronika Korenicka

 

28.01.2008 r.

 

28.01.2008 r.

Pytanie dotyczy powołanej przez Zarząd Powiatu w ub. Roku Komisji ds. opracowania Wieloletniego Planu Inwestycyjnego do roku 2010. Odbyło się tylko jedno spotkanie. Komisja nie pracowała nad planem. Czy praca Komisji zostanie wznowiona? Ponieważ w związku z harmonogramem jaki wówczas został ustalony, Komisja miała funkcjonować do 31 grudnia 2007 r.

Odpowiedź została udzielona na sesji w dniu 28.01.2008 r. przez Starostę K. Lisa. Protokół nr XVIII/08

 

 

2.

 

Janusz Leszko

 

3.03.2008 r.

 

3.03.2008 r.

Interpelacja dotyczy badań lekarskich dla sportowców. Czy młodzi sportowcy mogą liczyć w tym roku na to, że zostaną przebadani przed rozpoczęciem zawodów.

Odpowiedź została udzielona na sesji w dniu 03.03.2008 r. przez Starostę Krzysztofa Lisa. Protokół nr  XIX/08.

 

 

3.

 

Maciej Gaca

 

3.03.2008 r.

 

 

03.03.2008 r.

1.         Radny zgłosił pod dyskusję wniosek dotyczący sposobu przeprowadzania obrad na sesjach Rady Powiatu. Chodzi o zrezygnowanie z czytania w całości projektów uchwał na sesjach Rady Powiatu.

2.         Radny wnioskuje o to, aby na sesjach przed głosowaniem poszczególnych projektów uchwał radnym przedstawiane były stanowiska poszczególnych komisji pracujących nad projektami uchwał oraz podaniu wyniku głosowania z posiedzeń komisji.

 

 

Odpowiedzi udzieliła Przewodnicząca Rady Powiatu Dorota Chrzanowska na sesji w dniu 3.03.2008 r.

Protokół nr XIX/08.

 

 

4.

 

Mariusz Kieling

 

31.03.2008 r.

 

04.04.2008 r.

Interpelacja:

1.         dotyczy postawienia znaku zakazu wjazdu pojazdom o dużym tonażu na mostku – droga Barwice  - Ostrowąs.

2.         dotyczy złego stanu poboczy na drogach Grabiąż – Wiele, w obrębie miejscowości Ostrowąs.

Odpowiedź została udzielona na piśmie. Pismo PZD.7-5400/7/2008 z dnia 4.04.2008 r.

 

 

5.

 

Weronika Korenicka

 

 

23.06.2008 r.

 

23.06.2008 r.

W jakim czasie na terenie gminy Biały Bór, będą przebiegały prace na drogach powiatowych?

Odpowiedź została udzielona na sesji w dniu 23.06.2008 r. przez Dyrektora PZD Włodzimierza Fila oraz Starostę Krzysztofa Lisa. Protokół nr XXIII/08.

 

 

6.

 

Mariusz Kieling

 

30.10.2008 r.

 

07.11.2008 r.

Interpelacja dotyczy remontu drogi powiatowej w miejscowości Chłopowo – zakręt (wykonanie dolewki asfaltowej)

Odpowiedź została udzielona pisemnie PZD.5400/26/2008.

Zadanie to nie jest ujęte w budżecie PZD na rok 2009, ale w przypadku oszczędności w wydatkach inwestycyjnych roku 2009 będzie możliwość jego wykonania po dokonaniu przez radę Powiatu stosownych zmian w uchwale budżetowej.

 

ROK 2009

 

1.

 

Janusz Leszko

 

10.02.2009 r.

 

10.02.2009 r.

Istnieje, co roczny problem z badaniami lekarskimi w Poradni Sportowej Dzieci i Młodzieży. Co będzie z tymi badaniami?

Odpowiedź została udzielona na sesji w dniu 10.02.2009 r. przez Starostę Krzysztofa Lisa. Protokół nr  XXXIII/09.

 

 

2.

 

Maciej Gaca

 

28.04.2009 r.

 

28.04.2009 r.

Pytanie brzmiało: w jakim zakresie i w jakim czasie powiat może pomóc Stacji Krwiodawstwa i krwiodawcom?

Odpowiedź została udzielona na sesji w dniu 28.04.2009 r. przez Starostę Krzysztofa Lisa. Protokół nr  XXXVI/09

 

 

3.

 

Maciej Gaca

 

28.05.2009 r.

 

28.05.2009 r.

Radny poprosił o udzielenie informacji w sprawie skażenia powietrza w mieście Szczecinek. Zapytał również o planowane kroki, które będą podjęte w celu uzdrowienia tej sytuacji

Odpowiedź została udzielona na sesji w dniu 28.05.2009r. przez Starostę Krzysztofa Lisa. Protokół nr  XXXVII/09

 

 

4.

 

Maciej Gaca

 

29.06.2009 r.

 

29.06.2009 r.

Radny zwrócił się do Przewodniczącej Rady Powiatu z prośbą, aby na najbliższej sesji wprowadzić do porządku obrad temat związany z zanieczyszczeniem powietrza.

Odpowiedź została udzielona na sesji w dniu 29.06.2009. przez Starostę Krzysztofa Lisa. Protokół nr  XXXVIII/09

 

 

5.

 

Maciej Gaca

 

04.12.2009 r.

 

04.12.2009 r.

Radny zaproponował żeby przemyśleć sprawę, czy w pogotowiu ratunkowym nie powinna być pełniona opieka stomatologiczna. Zaproponował, aby doprowadzić ewentualnie do porozumienia z gabinetami stomatologicznymi

Odpowiedź została udzielona na sesji w dniu 04.12.2009 przez Starostę Krzysztofa Lisa. Protokół nr XLVI/09

 

 

6.

 

Mariusz Kieling

 

04.12.2009 r.

 

04.12.2009 r.

Interpelacja dotyczyła:

1.         położenia ok. 75 m chodnika w rejonie przystanku PKS w miejscowości Chłopowo

2.         wykonania wylewek asfaltowych w miejscowości Chłopowo

3.         fatalnego stanu poboczy na drodze Ostrowas- Sulikowo- Barwice

4.         zamontowania lustra na skrzyżowaniu w miejscowości Doble

5.         postawienia tablic informacyjnych wyznaczających granice miejscowości Chwalimki oraz Knyki

6.         remontu poboczna na drodze Chwalimki oraz Knyki

7.         remontu załamania asfaltu na skrzyżowaniu dróg Chwalimki- torfownia Knyki

Odpowiedź została udzielona na sesji w dniu 04.12.2009 przez Starostę Krzysztofa Lisa. Protokół nr XLVI/09

 

 

 

 

 

ROK 2010

 

 

1.

Maciej Gaca

22.02.2010

22.02.2010

Radny poinformował, ze na ostatnim spotkaniu w którym brał udział usłyszał, że po pożarze suszarni w firmie KRONO, firma ją odbudowała a pozwolenie na budowę otrzymała od Starostwa po zakończeniu budowy. Radny skierował pytanie do Starosty jak naprawdę wygląda ta sprawa i czy Starosta ma uprawnienia do zamknięcia linii technologicznej

Odpowiedź została udzielona na sesji w dniu 22.02.2010 przez Starostę Krzysztofa Lisa. Protokół nr LI/2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Beata Maciejewska
Data utworzenia:2008-09-15 10:32:08
Wprowadził do systemu:Beata Maciejewska
Data wprowadzenia:2008-09-15 10:33:08
Opublikował:Beata Maciejewska
Data publikacji:2008-09-15 10:35:20
Ostatnia zmiana:2010-03-15 12:23:15
Ilość wyświetleń:6754

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij