Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Szczecinku

Kolorowy pasek

Rejestr wniosków, interpelacji i zapytań Radnych

Lp.

Imię i nazwisko Radnego

Data zgłoszenia interpelacji, wniosku, pytania

Data udzielenia odpowiedzi

Treść zgłoszonej interpelacji wniosku, pytania

Treść udzielonej odpowiedzi

ROK 2010

1.

Jerzy Dudź

 

30 grudnia 2010 r.

17 stycznia 2011 r.

Dwa wnioski:

1) o podjęcie kroków w celu możliwie szybkiego zbadania, przez niezależne akredytowane laboratorium, dokładnego składu chemicznego hałdy odpadów produkcyjnych na terenie Zakładów Grupy Kronospan i określenie, do jakiego stopnia stanowi ona zagrożenie dla środowiska;

 

2) o dokładną informację na temat rozmiarów zanieczyszczenia jeziora Trzesiecko.

Wnioski stanowią załączniki nr 3 i 4 do protokołu nr IV/2010 sesji Rady Powiatu
w Szczecinku z 30.12.2011 r.

 

 

Odpowiedź udzielona została pisemnie 17.01.2011 r.

Znak sprawy BO.0003.1.2011

ROK 2011

2.

Jerzy Dudź

 

 

17 stycznia 2011 r.

28 stycznia 2011 r.

Dwa wnioski:

1) Zakłady Grupy Kronospan w roku 2009
i 2010 były kontrolowane przez organy inspekcji ochrony środowiska, które wystąpiły z wnioskiem o zmianę większości dotychczasowych pozwoleń na emisję do środowiska na bardziej rygorystyczne. Jaki jest wynik tych zabiegów?

 

2) o zwrócenie się przez Starostę do Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego o możliwie szybkie opracowanie wymaganych prawem programów ochrony powietrza.

Wnioski stanowią załączniki nr 8 i 9 do protokołu nr V/2011 sesji Rady Powiatu
w Szczecinku z 17.01.2011 r.

 

Odpowiedź udzielona została  pisemnie 28.01.2011 r. znak sprawy BO.0003.3.2011

 

 

 

 

 

Odpowiedź udzielona została pisemnie 28.01.2011 r. znak sprawy BO.0003.2.2011

3.

Jerzy Dudź

 

 

17 lutego 2011 r.

17 lutego 2011r. ustnie oraz 03.03.2011r. pisemnie

1) wystąpienie przez Powiat Szczecinecki przeciwko Kronospan Szczecinek Spółka
z o.o. w Szczecinku z roszczeniem
o przywrócenie środowiska do stanu zgodności z prawem na podstawie art. 323 ustawy z dnia 27.04.2011 r. – Prawo ochrony środowiska

 

2) czy powiat szczecinecki ma własny program „oczyszczania” z azbestu?

 

3) w jakim stopniu problemem są nielegalne wysypiska, czy jest ich wykaz oraz jak z tym problemem walczymy?

 

Interpelacje stanowią załączniki nr 6, 7 i 8 do protokołu nr VI/2011 Rady Powiatu
w Szczecinku z 17.02.2011 r.

Odpowiedź została udzielona ustnie na sesji przez Starostę w dniu 17.02.2011 r. – Protokół nr VI/2011 oraz pisemnie

Znak sprawy:

1) BO.0003.6.2011

2) BO.0003.5.2011

3) BO.0003.4.2011

 

4.

Jan Świątkowski

 

17 lutego 2011 r.

17 lutego 2011 r. – ustnie

02 marca 2011 r. - pisemnie

1) w sprawie przycięcia drzew i budowy chodnika w Polnem

 

2) w sprawie połączenia autobusowego Sulikowo -Barwice

 

3) w sprawie naprawy pobocza i wymiany znaków drogowych w Jeziorkach

 

Interpelacje stanowią załącznik nr 9 do protokołu nr VI/2011 sesji Rady Powiatu
w Szczecinku z 17.02.2011 r.

Odpowiedź na interpelacje nr 1 i 3 została udzielona przez Starostę Szczecineckiego na sesji w dniu 17.02.2011r. –  Protokół nr VI/2011. 

Na wszystkie interpelacje została udzielona odpowiedź pisemna – znak sprawy BO.0003.7.2011 z 02.03.2011r.

5.

Jerzy Dudź

 

 

21 marca 2011 r.

21 marca 2011 r.

Interpelacja w sprawie sytuacji, która miała miejsce 17.03.2011 r. kiedy to wielu mieszkańców uskarżało się na „Kwaśny deszcz” wywołujący duszności, pieczenie skóry i uciążliwy, przykry odór. Poprosił o wyjaśnienie przyczyn tego zanieczyszczenia środowiska oraz odpowiedź na pytanie, czy z tego powodu sprawca poniesie konsekwencje.

 

Interpelacja stanowi załącznik nr 5 do protokołu sesji Rady Powiatu z 21.03.2011 r.

Odpowiedź udzielona ustnie na sesji Rady Powiatu w dniu 21.03.2011 r. – Protokół nr VII/2011.

6.

Arkadiusz Szczepaniak

 

21 marca 2011 r.

21 marca 2011 r.

Dwa zapytania:

1) jakie pozwolenia wodno-prawne posiada Kronospan w związku z działaniami prowadzonymi na terenie przy ul. Leśnej?

 

2) co planuje zarząd powiatu, jakie jest przeznaczenie obiektu po szkole zawodowej w byłych Światkach?

 

Zapytania stanowią załącznik nr 6 do protokołu sesji Rady Powiatu z 21.03.2011 r.

Odpowiedź udzielona została przez Starostę Szczecineckiego ustnie na sesji Rady Powiatu w dniu 21.03.2011 r. – Protokół nr VII/2011

 

7.

Grzegorz Poczobut

21 marca 2011 r.

21 marca 2011 r.

Zadał pytania w związku z odwołaniem Powiatowego Inspektora Sanitarnego:

1) Czy jest możliwe poznanie merytorycznych względów tej decyzji? Kierowane uwagi, co do zaniedbań w jego pracy

 

2) Czy z formalno-prawnego punktu widzenia Starosta mógł nie odwoływać Inspektora?

 

3) Jak Starosta ocenia pracę Dyrektora przez 8 lat? Czy były zastrzeżenia merytoryczne i czy były jakieś uchybienia, które wpływały na współpracę?

Odpowiedź udzielona ustnie przez Starostę Szczecineckiego na sesji Rady Powiatu w dniu 21.03.2011 r. – Protokół nr VII/2011

8.

Jan Świątkowski

21 marca 2011 r.

21 marca 2011 r.

Trzy interpelacje dotyczące:

1) naprawy drogi powiatowej nr 11832 i znaków drogowych w Sulikowie

 

2) oznaczenia na drodze powiatowej kierunku jazdy do Szczecinka w miejscowości Borzęcino,

 

3) postawienia tablicy informującej o kierunku wjazdu do miejscowości Chwalimki

 

Interpelacje stanowią załącznik nr 7 do protokołu sesji  Rady Powiatu z 21.03.2011 r.

 

 

Odpowiedź udzielona  ustnie przez Starostę Szczecineckiego na sesji Rady Powiatu – protokół nr VII/2011

9.

Jerzy Dudź

15 kwietnia 2011 r.

15 kwietnia 2011 r. – ustnie

26 kwietnia 2011 r. - pisemnie

Prośba o informację dotyczącą dokładnego imiennego wykazu składek członkowskich Szczecineckiej Lokalnej Organizacji Turystycznej od chwili jej powołania do dnia dzisiejszego

Odpowiedź udzielona ustnie przez Starostę Szczecineckiego na sesji Rady Powiatu – Protokół nr IX/2011

 

10.

Arkadiusz Szczepaniak

15 kwietnia 2011 r.

15 kwietnia 2011 r.

Dwie interpelacje w sprawie:

1) wykonania chodnika po prawej stronie wjeżdżając na ul. St. Staszica od ulicy Szczecińskiej w Szczecinku (byłe Świątki)

 

2) przekazania miejsca – terenu na plac zabaw dla dzieci z zasobów, którymi dysponuje Starostwo Powiatowe.

 

Interpelacje stanowią załącznik do protokołu sesji Rady Powiatu z dnia 15.04.2011 r.

 

Odpowiedź udzielona ustnie przez Starostę Szczecineckiego na sesji Rady Powiatu – Protokół nr IX/2011 .

 

11.

 

Grzegorz Poczobut

15 kwietnia 2011 r.

15 kwietnia 2011 r.

Zapytał o inwestycję drogową na ulicy Wyszyńskiego: czy dywanik asfaltowy będzie wylewany dopiero pod koniec maja, czy początku czerwca, czy istnieje szansa, żeby dywanik ten został położony wcześniej. Kiedy pierwsza warstwa asfaltu zostanie położona?

Odpowiedź udzielona ustnie przez Starostę Szczecineckiego na sesji Rady Powiatu – Protokół nr IX/2011.

 

 

 

12.

Jan Świątkowski

15 kwietnia 2011 r.

15 kwietnia 2011 r.

Interpelacje w sprawach:

1) odprowadzenia wód opadowych w Borzęcinie

2) budowy chodnika w Białowąsie

3) budowy drogi powiatowej w Łęknicy

4) naprawy i odwodnienia odcinka drogi powiatowej Chwalimki – Nowy Chwalim

5) naprawy pobocza i postawienie znaków drogowych na drodze powiatowej Stary Chwalim - Krzyki

 

Odpowiedź udzielona ustnie przez Starostę Szczecineckiego na sesji Rady Powiatu – Protokół nr IX/2011

13.

Jan Świątkowski

30 maja 2011 r.

30 maja 2011 r.

Interpelacje w sprawach:

1) budowy zatoczek autobusowych
w Przybkowie i Parchlinie

2) remontu, naprawy drogi polnej, drogi powiatowej Kłodzino – Piaski

3) wycięcia drzew przy drodze powiatowej
w Cybulinie obok przystanku PKS

4) przystanków PKS na żądanie w Barwicach przy ulicy Tysiąclecia

 

Interpelacje stanowią załącznik nr 3 do protokołu nr X/2011 z 30.05.2011 r.

 

Odpowiedź udzielona została ustnie przez Starostę Szczecineckiego na sesji Rady Powiatu – Protokół nr X/2011

14.

Arkadiusz Szczepaniak

06 czerwca 2011 r.

06 czerwca 2011 r.

Dwie interpelacje:

1) 30 i 31 maja na terenie miasta wystąpiło zadymienie i uciążliwości odorowe. Zanotowano na stacji pomiarowej na ul. Przemysłowej znaczące przekroczenie.

Jakie zostały podjęte działania?

 

2) na terenie byłych Świątek wykopano dziurę, wywożąc bardzo duże ilości ziemi w stronę działek budowlanych wzdłuż jeziora. Wyrwa jest niebezpieczna i stanowi zagrożenie.

Czy Starostwo wydało na to zgodę?

Interpelacje stanowią załącznik nr 3 do protokołu nr XI/2011 z 06.06.2011 r.

Odpowiedź udzielona została ustnie przez Starostę Szczecineckiego na sesji Rady Powiatu oraz przez Ryszarda Jasionasa – Protokół nr XI/2011z 06.06.2011 r.

15.

Arkadiusz Szczepaniak

06 czerwca 2011r.

06 czerwca 2011r.

Prośba o wystąpienie z wnioskiem do Urzędu Marszałkowskiego o wydanie opinii sporządzonych przez dr.inż. Wojciecha Paterkowskiego w sprawie oceny wpływu spółek Krono na środowisko0 Szczecinka i Powiatu Szczecineckiego.

Prośba stanowi załącznik nr 3 do protokołu nr XI/2011 z 06.06.2011 r. (pkt 3)

Odpowiedź udzielona została ustnie przez Starostę Szczecineckiego na sesji Rady Powiatu – protokół nr XI/2011 z 06.06.2011 r. 

Opinie uzyskane od Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego zostały przekazane Radnemu w dniu 19.09.2011 r.

16.

Jerzy Dudź

 

 

06 czerwca 2011 r.

06 czerwca 2011 r.

Pytania w następujących sprawach:

1) Firma Kronospan czyni starania, aby zalegalizować hałdę odpadów poprodukcyjnych. Czy Starosta wie cokolwiek w tej sprawie? Czy Starostwo uczestniczy w jakiejkolwiek formie w próbie rozwiązania tego problemu? Prośba o stanowisko Starosty w tej sprawie.

Zapytanie stanowi załącznik nr 4 do protokołu nr XI/2011 z 06.06.2011 r.

 

2) Czy informacja o realizacji dopiero w 2016 r. budowy spalarni odpadów w Koszalinie nie spowoduje poważnych perturbacji w Powiatowym Programie Gospodarki Odpadami?

Zapytanie stanowi załącznik nr 5 do protokołu nr XI/2011 z 06.06.2011 r.

 

3) Jaka jest kondycja finansowa Sanepidu w Szczecinku i czy posiadane środki gwarantują normalne funkcjonowanie laboratorium?

Zapytanie stanowi załącznik nr 6 do protokołu nr XI/2011 z 06.06.2011 r.

 

4) Jak wiele osób z dysfunkcją ruchu mamy w powiecie szczecineckim i w Szczecinku. Jak wiele osób z nich skazanych jest na ciągłe przebywanie w swoim lokalu z powodu trudnych do pokonania barier architektonicznych, braku wózka inwalidzkiego i innych?

 

Zapytanie stanowi załącznik nr 7 do protokołu nr XI/2011 z 06.06.2011 r.

 

Odpowiedź została udzielona ustnie na sesji Rady Powiatu przez Starostę Szczecineckiego – Protokół nr XI/2011 z 06.06.2011 r 

 

 

 

 

 

 

Odpowiedź została udzielona przez Starostę Szczecineckiego oraz Ryszarda Jasionasa na sesji Rady Powiatu – Protokół nr XI/2011 z 06.06.2011 r. 

 

 

 

Odpowiedź została udzielona ustnie na prośbę Starosty Szczecineckiego przez Barbarę Szysz na sesji Rady Powiatu – protokół  nr XI/2011 z 06.06.2011r 

 

 

Odpowiedź została udzielona ustnie przez Starostę Szczecineckiego na sesji Rady Powiatu – Protokół nr XI/2011 z 06.06.2011 r.

17.

Grzegorz Poczobut

06 czerwca 2011 r.

06 czerwca 2011 r.

Zapytał: Rada Powiatu podjęła uchwałę
o przekazaniu dotacji celowej na rewitalizację jeziora Trzesiecko. Czy posiadamy informację, jak te zabiegi rewitalizacyjne wpływają na poprawę czystości jeziora?

Odpowiedź została udzielona ustnie przez Starostę Szczecineckiego na sesji Rady Powiatu – Protokół nr XI/2011 z 06.06.2011 r.

18.

Jan Świątkowski

06 czerwca 2011 r.

06 czerwca 2011 r.

Pytania:

1) jest prośba radnych z sołectwa Sulikowo, aby ktoś z rejonu Barwic obejrzał nieczytelne i powyginane znaki drogowe, aby doprowadzić je do stanu używalności.

 

2) po lewej stronie na krzyżówce w Sulikowie przy wyjeździe z Barwic stoi słup energetyczny, który zagraża bezpieczeństwu. Czy jego likwidacja należy do zadań powiatu, czy rejonu energetycznego?

 

Odpowiedź została udzielona ustnie na prośbę Starosty Szczecineckiego przez Włodzimierza Fila na sesji Rady Powiatu - Protokół nrXI/2011 z 06.06.2011 r.

19.

Jerzy Dudź

29 czerwca 2011 r.

 

W lutym i kwietniu Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego wydał spółkom Kronospan nową decyzję zwiększającą w znaczny sposób dopuszczalną roczna emisję zanieczyszczeń do powietrza. Czy istnieją prawne podstawy zaskarżenia decyzji Marszałka, a jeśli tak to jakie kroki należy podjąć, aby tę decyzję uchylić.

Treść interpelacji stanowi załącznik nr 3 do protokołu sesji nr XII/2011 z 29.06.2011 r.

Odpowiedź została udzielona ustnie przez Starostę Szczecineckiego na sesji Rady Powiatu – Protokół nr XII/2011 z 29.06.2011 r.

20.

Arkadiusz Szczepaniak

29 czerwca 2011 r.

29 czerwca 2011 r.

1) Jakie środki finansowe były przekazywane na media w 2010 r., a jakie są w 2011 r.?

2) Jak przedstawia się sytuacja zwolnień pracowników w Wielofunkcyjnej Placówce Pomocy Rodzinie. Ile osób zwolniono z Karty Nauczyciela, a ile z Kodeksu Pracy. Czy były to osoby z administracji i obsługi?

 

3) Czy Starostwo ma już dostęp do dokumentacji i może przeprowadzić kontrolę SZLOT?

 

Treść interpelacji stanowi załącznik nr 4 do protokołu sesji nr XII/2011 z 29.06.2011 r.

Odpowiedź została udzielona ustnie przez Starostę Szczecineckiego oraz dyrektora WPPR na sesji Rady Powiatu w Szczecinku – Protokół nr XII/2011 z 29.06.2011 r.

21.

Jerzy Dudź

30 sierpnia 2011 r.

30 sierpnia 2011 r.

Wniosek o zwołanie sesji poświęconej projektowi POP dla strefy powiat szczecinecki w zakresie pyłu zawieszonego PM10 za rok 2009.

Treść wniosku stanowi załącznik nr 3 do protokołu sesji nr XIII/2011 z 30.08.2011 r.

Odpowiedź została udzielona ustnie na sesji Rady Powiatu w Szczecinku przez Starostę Szczecineckiego oraz Przewodniczącą Rady Powiatu – Protokół nr XIII/2011 z 30.08.2011 r.

22.

Arkadiusz Szczepaniak

30 sierpnia 2011 r.

30 sierpnia 2011 r.

Prośba o informację w sprawie interpelacji złożonej na sesji Rady 06 czerwca 2011 r. dotyczącej wystąpienia przez Zarząd z wnioskiem do Urzędu Marszałkowskiego o wydanie opinii dr inż. W. Paterkowskiego w sprawie oceny wpływu spółek Krono na środowisko Szczecinka i powiatu szczecineckiego.

Pismo w tej sprawie stanowi załącznik nr 4 do protokołu sesji nr XIII/2011 z 30.08.2011 r.

Odpowiedź została udzielona ustnie na sesji przez Przewodniczącą Rady Powiatu w punkcie – informacja Przewodniczącej Rady o złożonych interpelacjach oraz o udzielonych na nie odpowiedziach – Protokół nr XIII/2011 z 30.08.2011 r.

23.

Arkadiusz Szczepaniak

28 września 2011 r.

28 września 2011 r.

1) w związku z likwidacją kotłowni węglowej w budynku mieszkaniowym nr 5 przy ul. St. Staszica w Szczecinku i rozpoczęciem działań związanych z termomodernizacją obiektu oraz zmianą systemu ogrzewania we własnym zakresie Zarząd Wspólnoty zwraca się z prośbą o przekazanie pomieszczenia dla Wspólnoty do zaadoptowania. Obecnie kończy się umowa użyczenia. Zaproponowane warunki wykupu tego pomieszczenia są nie do przyjęcia. Mieszkańcy mając na celu ochronę środowiska, podjęli decyzję o zmianie stanu ogrzewania i termomodernizację ponosząc ogromne koszty. Próba o przekazanie tego pomieszczenia w ramach rozsądnych do przyjęcia cen.

Odpowiedź została udzielona ustnie na sesji przez Starostę Szczecineckiego. Protokół nr XIV/2011 z 28.09.2011 r.

24.

Jerzy Dudź

17 października 2011 r.

17.10.2011 – ustnie

25.10.2011r. – przekazane do Burmistrza Miasta Szczecinek

Prośba, wniosek o wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do biblioteki przy ul. Wyszyńskiego w Szczecinku.

Treść interpelacji stanowi załącznik nr 3 do protokołu sesji nr XV/2011 z 17.10.2011 r.

Odpowiedź została udzielona na sesji przez Starostę Szczecineckiego – Protokół nr XV/2011 z 17.10.2011r. Interpelacja została przekazana do rozpatrzenia Burmistrzowi Miasta Szczecinek. Znak sprawy BO.0003.10.2011

25.

Jan Świątkowski

17 października 2011 r.

17.10.2011 – ustnie

25.10.2011r. – przekazane do Dyrektora PZD

1) utwardzenie terenu przy świetlicy w Piaskach

 

2) w sprawie znaków drogowych w miejscowości Cybulino i Kłodzino (organizujących prędkość oraz uwaga dzieci)

 

Treść interpelacji stanowi załącznik nr 4 do protokołu sesji nr XV/2011 z 17.10.2011

Odpowiedź została udzielona na sesji przez Starostę Szczecineckiego –  Protokół nr XV/2011 z 17.10.2011 r. 

Interpelacje zostały przekazane do Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Szczecinku. Znak sprawy BO.0003.9.2011.

 

26.

Arkadiusz Szczepaniak

17 października

17 października

1) na jakim etapie są przygotowania związane z pozyskaniem środków i adaptację budynku na Zakład Aktywizacji Zawodowej znajdujący się w byłych Świątkach

 

2) prośba o wyodrębnienie części terenu na utworzenie w parku przy budynku przeznaczonym na ZAZ placu zabaw.

Treść interpelacji stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Odpowiedź w obu sprawach udzielona została ustnie na sesji przez Starostę Szczecineckiego – Protokół nr XV/2011 z 17.10.2011

27.

Jerzy Dudź

10 listopada 2011 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 grudnia 2011 r.

1) autorzy Programu Ochrony Powietrza dla strefy powiat szczecinecki w zakresie pyłu zawieszonego PM10 za rok 2009 informują, że dane do emisji punktowej PM10 w powiecie uzyskali m.in. z pomiarów przeprowadzonych na kilku emitorach w zakładach Kronospan. Prośba do Starosty o podjęcie kroków w celu uzyskania tych pomiarów

 

2) 9 marca 2011 r. Sejmik Województwa Zach. podjął uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Powietrza dla strefy powiat szczecinecki, w której został przekroczony poziom docelowy benzo(a)pirenu w powietrzu”. Od tego momentu istnieje zakaz spalania odpadów drzewnych z zawartością klejów i innych substancji chemicznych obowiązujący instalacje zlokalizowane na terenie powiatu szczecineckiego nie spełniają wymogów spalarni odpadów niebezpiecznych. W związku z wątpliwościami, czy zakaz ten jest respektowany zwrócił się z prośbą o podjęcie kroków w celu uzyskania wiedzy na ten temat.

Interpelacje stanowią załącznik nr 3 i 4 do protokołu nr XVI/2011 z 10.11.2011 r.

1) Starosta wystąpił do Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z wnioskiem o udostępnienie informacji o środowisku. Znak pisma RS.604.155.2011.MŁ z dnia 17.11.2011r. Uzyskana informacja została przekazana Radnemu

 

  

2) Starosta wystąpił do Zachodniopomorskiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej.

Znak pisma RS.604.156.2011.mł.

Uzyskana informacja została przekazana radnemu. Pismo BO.0003.15.2011

 

28.

Arkadiusz Szczepaniak

Grzegorz Poczobut

Jerzy Dudź

10 listopada 2011 r.

09 grudnia 2011 r.

Prośba o przekazanie do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska za pośrednictwem Starosty pisma dotyczącego uciążliwości związanych z zanieczyszczeniem powietrza, które wystąpiły w dniach od 23.10 do 08.11.2011 r. na terenie miasta Szczecinek.

Pismo stanowi załącznik nr 5 do protokołu nr XVI/2011 z 10.11.2011

Pismo zostało przekazane do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska 21.11.2011 r. Znak pisma BO.0003.12.2011. Odpowiedź na pismo została przekazana Radnym 09.12.2011 r.

29.

Grzegorz Poczobut

10 listopada 2011 r.

10 listopada 2011 r. – ustnie

16 grudnia 2011 r. – pismo BO.0003.11.2011

Miedzy rondami ulic Narutowicza i Kołobrzeska po lewej stronie w kierunku Koszalina nie świec się zarówno lampy drogowe, jak i lampy chodnikowe. Dlaczego lampy się nie palą i kiedy zaczną się palić?

Odpowiedź została udzielona na sesji przez Starostę Szczecineckiego. Protokół nr XVI/2011 z 10.11.2011 r. Interpelacja została przekazana Kierownikowi Dróg Krajowych w Szczecinku. Znak pisma BO.0003.11.2011. Odpowiedź została Radnemu przekazana 16.12.2011 r.

30.

Jerzy Dudź

16 grudnia 2011 r.

16 grudnia 2011 r.

Z Rady wyłoniona została komisja doraźna do analizy „Programu ochrony powietrza dla strefy powiat szczecinecki w zakresie pyłu zawieszonego PM10 za 2009”. Wypracowane przez komisję wnioski zostały wykorzystane przez Starostę w opinii o tym programie, przesłanej Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego.

Czy i w jakiem stopniu wnioski i sugestie zawarte w jego opinii do POP zostały uwzględnione w najnowszym dokumencie przedłożonym radnym Sejmiku?

Treść interpelacji stanowi załącznik nr XVIII/2011 z 16.12.2011 r.

Odpowiedź została udzielona na sesji przez Ryszarda Jasionasa – protokół nr XVIII/2011z 16.12.2011 r.  

Odpowiedź Urzędu Marszałkowskiego w tej sprawie została Radnemu przekazana 27.12.2011 r. Pismo nr BO.0003.14.2011

31.

Arkadiusz Szczepaniak

16 grudnia 2011 r.

16 grudnia 2011 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

23 grudnia 2011 r.

 

 

 

 

 

16 grudnia 2011 r.

1) prośba o poparcie złożonego do Burmistrza Miasta pisma w sprawie uwzględniania
w planie inwestycyjnym na 2012 rok oświetlenia od ul. St. Staszica wzdłuż ul. Różanej. Zadanie to jest ważne m.in. dla celów bezpieczeństwa mieszkańców osiedla
i osób tam poruszających się w celach turystycznych

 

2) udostępnienia zatwierdzonego rocznego planu pracy pedagogicznej „Academii Nautica” oraz protokołu pokontrolnego prowadzonych zajęć z tej niepublicznej placówce oświatowo – wychowawczej.

 

3) w planie zagospodarowania przestrzennego przewidziano inwestycję pn. Zatoczka autobusowa na działce należącej do Starostwa obok budynku nr 12 na ul. St. Staszica. Autobusy staja na ulicy zamiast zjechać na pobocze, które jest zalane wodami opadowymi i pełne dziur. Sytuacja taka stwarza duże niebezpieczeństwo. Ponadto autobusy jadące w dwóch kierunkach hamują płynność ruchu. Poprawa infrastruktury w tym miejscu przyniosłaby oczekiwane rezultaty.

Treść interpelacji stanowi załącznik nr XVIII/2011 z 16.12.2011 r.

Odpowiedź została udzielona na sesji przez Starostę Szczecineckiego –  Protokół nr XVIII/2011 z 16.12.2011 r. 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumenty zostały przekazane Radnemu pismem z 23.12.2011 r. nr BO.0003.13.2011

 

 

 

Odpowiedź została udzielona na sesji przez Starostę Szczecineckiego. Protokół nr XVIII/2011 z 16.12.2011 r.

 

 

 

 

ROK 2012

32.

Arkadiusz Szczepaniak

27 stycznia 2012 r.

31 maja 2011 r.

 

 

 

 

 

 

 

27 stycznia 2012 r.

 

 

 

 

 

 

 

27 stycznia 2012 r.

 

 

1) Prośba o udostępnienie kserokopii wszystkich decyzji środowiskowych wydanych przez Marszałka  Województwa Zachodniopomorskiego w latach 2010-2012 dla zakładów Grupy Krono zlokalizowanych na terenie przy ulicy Waryńskiego 1 w Szczecinku

 

2) czy Urząd Miasta w Szczecinku wystąpił do Starostwa o pozwolenie wodnoprawne w związku z opracowaniem dokumentacji na przekierowanie deszczówki z jeziora Trzesiecko do jeziora Wielimie. Jeśli tak, to, czy takie pozwolenie zostało wydane. Prośba o wydanie kopii tego dokumentu.

 

3) prośba o udzielenie informacji na temat wyniku finansowego Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Szczecinku na koniec 2011 r. Czy prawdą jest, że została rozbudowana struktura kierownicza spółki PKS o kilku dyrektorów i kierowników?

Treść interpelacji stanowi załącznik nr 7 do protokołu nr XX/2012 z 27.01.2012 r.

 

Starosta wystąpił do Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego o udostępnienie informacji w tym zakresie. Uzyskana odpowiedź została przekazana Radnemu pismem z 31.05.2011 nr BO.0003.4.2012

 

Odpowiedź została udzielona na sesji przez Starostę Szczecineckiego -  Protokół nr XX/2012 z 27.01.2012 r.

 

 

 

 

 

Odpowiedź została udzielona na sesji przez Starostę Szczecineckiego – Protokół nr XX/2012 z 27.01.2012 r.

33.

Grzegorz Poczobut

27 stycznia 2012 r.

 

27 stycznia 2012 r.

 

Jak przebiegała i jakie są efekty wizyty  przedstawicieli władz miasta i powiatu w Chinach. Czy udało się pozyskać inwestora do specjalnej strefy ekonomicznej, czy to prawda, ze wyjazd był z przedstawicielami firmy Kronospan?

Odpowiedź została udzielona na sesji przez Starostę i Wicestarostę Szczecineckiego – Protokół nr XX/2012 z 27.01.2012 r.

34.

Arkadiusz Szczepaniak

 

24 lutego 2012 r.

24 lutego 2012 r.

 

 

 

 

12 marca 2012 r.

1) W jaki sposób konflikt pomiędzy pracownikami, a dyrekcją Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie został rozwiązany i jakie decyzje zostały podjęte?

 

2) Czy zostały zachowane wszystkie procedury zgodne z przepisami w sprawie wypisania i przewiezienia chorego pacjenta ze szpitala do osiedla socjalnego i pozostawienia samemu sobie?

Treść interpelacji stanowi załącznik nr 3 do protokołu nr XX I/2012 r.

Odpowiedź została udzielona na sesji przez Starostę Szczecineckiego –  Protokół nr XXI/2012 z 24.02.2012 r. 

 

 

Starosta wystąpił w tej sprawie do Prezesa szczecineckiego szpitala. Uzyskana odpowiedź została Radnemu przekazana 12.03.2012 r. Pismo nr BO.0003.1.2012.

 

 

35.

Jerzy Dudź

24 lutego 2012 r.

24 lutego 2012 r. – ustnie

27 lutego 2012 r. - pisemnie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 lutego 2012 r.

 

 

 

 

 

09 marca 2012 r.

1) prośba o informacje dotyczące pozbawienia mieszkańców Bornego Sulinowa wody pitnej z uwagi na jej skażenie toksycznymi chemikaliami:

 - czy wdrożone procedury są w stanie na bieżąco monitorować jakość wody i ostrzec w razie konieczności przed jej szkodliwością?

 - co można i trzeba zrobić, aby uniknąć podobnych problemów w przyszłości?

 - jakie koszty może za sobą pociągnąć radykalna naprawa obecnego stanu rzeczy

 - jak długo mogą trwać inwestycje, które zagwarantują mieszkańcom Bornego Sulinowa czystą i zdrową wodę?

 

2) SZLOT usunęła ze swojej strony finansowej sprawozdania finansowe za 2008, 2009 rok. Czy Starosta nie zechciałby wpłynąć na SZLOT, aby takie informacje podawał na bieżąco na swojej witrynie?

 

3) prośba o wnikliwe zbadanie sprawy opisanej w artykule  „Karetka przyjedzie. Albo i nie…” opublikowanego w Głosie Koszalińskim w dniu 17.01.2012 r., gdzie opisany został przypadek ciężko chorej kobiety, mieszkanki Grochowisk/k Szczecinka, której szczecinecki szpital nie kwapił się z udzieleniem pomocy medycznej.

 

Interpelacje Jerzego Dudzia stanowią załącznik nr 4 do protokołu nr XXI/2012 z 24.02.2012 r.

Odpowiedź została udzielona ustnie na sesji przez Starostę Szczecineckiego – Protokół nr XXI/2012 z 24.02.2012 r. Radnemu zostało przekazane pismo kierowane do W. Karpińskiego Sekretarza Stanu Ministerstwa Administracji i  Cyfryzacji zawierające odpowiedź na złożone zapytania. Pismo nr BO.0003.2.2012 z 27.02.2012 r.

 

 

 

 

 

 

Odpowiedź została udzielona ustnie na sesji przez Starostę Szczecineckiego – Protokół nr XXI/2012 z 24.02.2012 r. 

 

 

 

Starosta wystąpił w tej sprawie do Prezesa szczecineckiego szpitala. Uzyskana odpowiedź została Radnemu przekazana pismem z dnia 09.03.2012 r. nr BO.0003.1.2012

 

 

36.

Jerzy Dudź

23 marca 2012 r.

23 marca 2012 r. – ustnie

04 kwietnia 2012 r. – pisemnie

17 maja 2012 r.  - pisemnie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 marca 2012 r.

1) Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego określił program ochrony powietrza dla strefy powiat szczecinecki ze względu na stwierdzone przekroczenie poziomów docelowych benzo(a)pirenu w powietrzu. Minął rok od przyjęcia wspomnianej uchwały. Co przez ten czas udało się zrealizować i jak pod tym względem polepszyła się jakość powietrza w powiecie szczecineckim i w samym mieście?

 

 

 

 

 

 

 

2) Czy wieża ciśnień w Szczecinku nie jest zagrożona rozbiórką, a także jaki jest stan prawny tego zabytku?

 

Treść interpelacji stanowi załącznik nr 3 i 4 do protokołu nr XXII/2012 z 23.03.2012 r.

Odpowiedź została udzielona na sesji przez Starostę Szczecineckiego. Protokół nr XXII/2012. Radnemu przekazana została kopia sprawozdania z realizacji zadań przypisanych do wykonania powiatowi. Pismo nr BO.0003.3.2012. Starosta wystąpił do Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego o udostępnienie informacji w zakresie realizacji działania ZpSzcz4 oraz innych działań podjętych w ramach Programu. Odpowiedź została przekazana pismem z 17.05.2012 r nr BO.0003.3.2012

 

Odpowiedź została udzielona na sesji przez Starostę Szczecineckiego – Protokół nr XXII/2012 z 23.03.2012 r.

 

37.

Jan Świątkowski

27 kwietnia 2012 r.

27 kwietnia 2012 r.

1) budowa powiatowego schroniska dla zwierząt,

 

2) przebudowa lub naprawa dróg Sulikowo-Barwice i Sulikowo-Ostrowąsy. Należałoby dokonać przeglądu, analizy stanu tych nawierzchni. Te drogi po zaplanowaniu środków na rok przeszły może należałoby naprawić.

 

Treść interpelacji stanowią załącznik nr 5 do protokołu nr XXII/2012 z 23.03.2012 r.

Odpowiedź została udzielona na sesji przez Starostę Szczecineckiego –  Protokół nr XXII/2012 z 23.03.2012 r. 

38.

Jerzy Dudź

27 kwietnia 2012 r.

27 kwietnia 2012 r.

1) art. 243 ustawy o finansach publicznych przewiduje wprowadzenie nowego wskaźnika zadłużenia w samorządach, który będzie ustalany indywidualnie dla każdej jednostki. Wskaźnik ten ma obowiązywać w budżetach ustalanych na rok 2012. Jeśli powiat nie spełni określonych wymogów, budżet nie będzie mógł być uchwalony. Czy powiat szczecinecki jest zagrożony?

 

2) zagrożeniem dla wyremontowanych dróg w mieście i powiecie są przeładowane samochody ciężarowe. Jakie są efekty kontroli pojazdów ciężarowych poruszających się po drogach powiatowych?

Treść interpelacji stanowi załącznik nr 6 i 7 do protokołu sesji nr XXIII/2012 z 27.04.2012 r.

Odpowiedź została udzielona ustnie na sesji przez Starostę Szczecineckiego – Protokół nr XXIII/2012 z 27.04.2012 r. 

 

 

 

39.

Arkadiusz Szczepaniak

27 kwietnia 2012 r.

27 kwietnia 2012 r.

1) prośba o udzielenie informacji dotyczącej Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Szczecinku. W ostatnim czasie dużo mówiło się o likwidacji placówek tego typu, czy nasza placówka jest zagrożona?

 

2) ok. 3 tygodni temu doszło do kolizji, incydentu z udziałem motoroweru i pieszego na drodze powiatowej przy ul. St. Staszica (na wzniesieniu od ul. Szczecińskiej). Na jednej
z sesji składana była interpelacja, aby wykonać dalszy ciąg chodnika od ul. St. Staszica do ul. Szczecińskiej. Jest to odcinek ok. 60 metrów, stanowi on bardzo duże zagrożenie związane z bezpieczeństwem młodzieży uczęszczającej do dwóch szkół powiatowych, którzy idą ulicą oraz samych mieszkańców.

 

3) Czy Starostwo Powiatowe współpracuje z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska odnośnie badań środowiskowych w celu oceny poziomu zanieczyszczenia środowiska na terenie Szczecinka i okolic. Szczególnie chodzi o zbadanie gleby na obecność metali ciężkich, WWA (węglowodorów aromatycznych), formaldehydu i innych związków niebezpiecznych oraz jakości wód jeziora Leśnego w Czarnoborze?

 

Interpelacje stanowią załącznik nr 8 do protokołu nr XIII/2012 z 27.04.2012 r.

 

 

Odpowiedź została udzielona ustnie przez Starostę Szczecineckiego –  Protokół nr XXIII/2012 z 27.04.2012 r. 

 

 

 

Odpowiedź została udzielona ustnie przez Starostę Szczecineckiego – Protokół nr XXIII/2012 z 27.04.2012 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odpowiedź została udzielona ustnie przez Ryszarda Jasionasa – Protokół nr XXIII/2012 z 27.04.2012 r. 

40.

Jan Świątkowski

27 kwietnia 2012 r.

27 kwietnia 2012 r.

1) mieszkańcy Borzęcina proszą o zamontowanie barierki ochronnej przy rowie z lewej strony jezdni, gdyż znajduje się tam stroma niebezpieczna skarpa

 

2) na drodze powiatowej Stary Chwalim - Knyki brak znaków informacyjnych – gdzie kończy się Stary Chwalim, a dalej od którego miejsca zaczynają się Knyki

 

3) mieszkańcy Cybulina zwracają się z prośbą o wycinkę 5 drzew po stronie Cybulina. W okresie zimowym wycięto tam 2 drzewa, jeden karcz został sfrezowany, a drugi stoi nietknięty do dzisiaj

 

4) sołtys Sulikowa prosi Powiatowy Zarząd Dróg o to, by głębiej wkopywać ustawiane na poboczach dróg powiatowych znaki drogowe.

 

Treść interpelacji stanowi załącznik nr 9 do protokołu nr XIII/2012 z 27.04.2012 r.

 

Odpowiedź została udzielona ustnie przez Starostę Szczecineckiego – Protokół nr XXIII/2012 z 27.04.2012 r. 

 

41.

Jerzy Dudź

1 czerwca 2012 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 czerwca 2012 r.

1) w związku ze skargami mieszkańców Szczecinka i Stowarzyszenia „Terra”, wniesionymi do Komisji Europejskiej w Brukseli w sprawie zanieczyszczenia środowiska w Szczecinku, Komisja zwróciła się do Rządu RP ze stosownym zapytaniem. Minister Środowiska w końcu marca br., pismem skierowanym do Sekretariatu Generalnego Komisji Europejskiej udzielił merytorycznej odpowiedzi na zapytania Brukseli. Prośba, aby Starosta jako organ ochrony środowiska wystąpił do Ministra w sprawie uzyskania kopii tego pisma i jego udostępnienie.

 

2) W trosce o ochronę środowiska Radni  Miasta Szczecinka i Powiatu Szczecineckiego powołali wspólną Komisję ochrony środowiska, która miała monitorować najważniejsze problemy związane z ochroną środowiska w Szczecinku i powiecie. Prośba o pisemną informację na temat jej pracy.

 

Treść interpelacji stanowią załącznik nr 3 i 4 do protokołu nr XXIV/2012 z 01.06.2012 r.

 

Starosta wystąpił do Ministra Środowiska z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej w tej sprawie.

Pismo nr BO.0003.6.2012 z 06.06.2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Starosta wystąpił do Burmistrza Miasta Szczecinka o stosowną informację. Odpowiedź została przesłana Radnemu pismem z 19.06.2012 r. nr BO.0003.5.2012

42.

Arkadiusz Szczepaniak

1 czerwca 2012 r.

1 czerwca  2012 r.

1) W nawiązaniu do interpelacji na poprzedniej sesji Rady Powiatu prośba o przekazanie informacji w sprawie podejmowanych działań w zakresie wstrzymania likwidacji laboratorium w naszym Sanepidzie?

 

2) Jak wygląda pozyskiwanie środków i na ile jest możliwe wykonanie zadania pn. Boisko z bieżnią tartanową przy Zespole Szkół Nr 6 w Szczecinku?

 

3) Jakie są efekty zabiegów areacyjnych Jeziora Trzesiecko, na które przeznaczamy środki w ramach corocznej pomocy finansowej dla miasta Szczecinek?

 

Treść zapytań stanowi załącznik nr 5 do protokołu nr XXIV/2012 z 01.06.2012 r.

Odpowiedź została udzielona ustnie przez Starostę Szczecineckiego. Protokół sesji nr XXIV/2012 z 01.06.2012 r.

43.

Grzegorz Poczobut

1 czerwca 2012 r

1 czerwca 2012 r

W I Liceum Ogólnokształcącym im. Ks. Elżbiety przebywali na początku ubiegłego tygodnia misjonarze z Brazylii. Otrzymałem informację, że podczas tej wizyty na auli w czasie godzin lekcyjnych w obecności klas I i II odbyły się egzorcyzmy, charyzmatyki. Jest to szkoła publiczna, a nie szkoła katolicka i tego typu sytuacje nie powinny mieć miejsca. Prośba o informację na ten temat, czy będzie to już pewna tradycją, czy była zgoda na tego typu działania i co najważniejsze i istotne to czy w szkołach świeckich możemy prowadzić tego typu praktyki.

 

Treść interpelacji ujęta została w protokole sesji nr XXIV/2012 z 01.06.2012 r.

Odpowiedź została udzielona ustnie na sesji przez Starostę Szczecineckiego oraz Jerzego Kanię – Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. Elżbiety w Szczecinku. Protokół nr XXIV/2012 z 01.06.2012 r.

44.

Jerzy Dudź (w jego imieniu ze względu na nieobecność na sesji interpelacje złożył Arkadiusz Szczepaniak)

26 czerwca 2012 r.

12 lipca 2012 r.

Prośba o zbadanie 2 sytuacji i pisemną informację w następujących sprawach:

1) w dniu 11 czerwca br. w godzinach wieczornych, mieszkanka Szczecinka uległa wypadkowi, w którym poparzyła sobie twarz. Na pogotowiu w Szczecinku, lekarz dyżurny, który według poszkodowanej oglądał właśnie mecz w TVP, odmówił udzielenia jej pomocy i odesłał do domu zalecając jedynie, aby zrobiła sobie zimne okłady.

 

2)w dniu 12 czerwca br. w rejonie skrzyżowania ulic Gdańskiej i Szczecińskiej, przechodnie wezwali karetkę pogotowia ratunkowego do leżącego mężczyzny. Okazało się jednak, że nie ma wolnych karetek i chorego trzeba było przewieźć na pogotowie przypadkowo przejeżdżającą „taxi Orange”. Chory po 30 minutach reanimacji zmarł.

 

Treść interpelacji stanowi załącznik nr 9 do protokołu sesji nr XXV/2012 z 26.06.2012 r.

 

 

Starosta wystąpił do Prezesa Zarządu Spółki „Szpital w Szczecinku” o zbadanie spraw i przedłożenie pisemnych wyjaśnień. Uzyskana odpowiedź została Radnemu przekazana pismem z 12.07.2012 r. nr BO.0003.7.2012

45.

Arkadiusz Szczepaniak

30   sierpnia 2012 r.

1) 06 września 2012 r.

    21 września 2012 r.   

 

2) 30 sierpnia 2012 r.

 

Prośba:

1)    Prośba o przygotowanie przez jednostki podległe starostwu danych dotyczących umieralności mieszkańców powiatu na choroby nowotworowe, głównie płuc. 

 

2)    czy planowane pobieranie wody do nawadniania boiska tartanowego przy ZS Nr 6 z pobliskich stawów jest dobrym rozwiązaniem, czy są inne alternatywy?

 

Treść pisma stanowi załącznik nr 5 do protokołu sesji nr XXVI/2012 z 30.08.2012 r.

 

1)  Pismem z dnia 06.09.2012 r. BO.0003.8.2012 zostały Radnemu przekazane materiały dotyczące umieralności mieszkańców powiatu na choroby nowotworowe płuc. Ponadto Starosta wystapił do Prezesa szczecineckiego szpitala o udostępnienie danych w tym zakresie za okres ostatnich 3 lat. Odpowiedź została przekazana Radnemu 21 września.

 

2)  Odpowiedź została udzielona przez Starostę Szczecineckiego ustnie na sesji. Protokół nr XXVI/2012 z 30.08.2012 r.

46.

Grzegorz Poczobut

 

30    sierpnia 2012 r.

1) 04 październik 2012 r.

 

2) 30 sierpnia 2012 r.

 

1) Wniosek o umieszczenie znaku B-36 „zakaz zatrzymywania się” na ulicy Limanowskiego po prawej stronie jezdni na odcinku od skrzyżowania z ulicą Bohaterów Stalingradu do skrzyżowania z ulicą Rzemieślniczą.

 

 

 

 

2)  19 czerwca wykonywane były na plaży miejskiej zabiegi – podchloryn sodu. Pytania:

-          dlaczego Prezes Aqua-Tur wydał Prezesowi SzLOT 150 litrów podchlorynu sodu?

-          czy jest to standardowa procedura?

-          czy ktoś z Zarządu Powiatu zajmował się tą sprawą,

-          czy ktoś z tego tytułu poniósł konsekwencje?

Szczegółowa treść wystąpienia ujęta została w protokole sesji nr XXVI/2012 z 30.08.2012 r.

1)  Starosta skierował wniosek do Przewodniczącego Komisji ds. Bezpieczeństwa i Organizacji Ruchu na drogach powiatowych i gminnych. PismoBO.0003.9.2012 z 05.09.2012 r. Komisja uznała wniosek za zasadny – pismo BO.0003.9.2012 z 04.10.2012 r.

 

 

2)  Odpowiedź została udzielona przez Starostę Szczecineckiego ustnie na sesji. Protokół nr XXVI/2012 z 30.08.2012 r.

47.

 

Arkadiusz Szczepaniak

27 września 2012 r.

27     września 2012 r.

1) do końca września w oparciu o powołany  zespół mają zapaść decyzje dotyczące funkcjonowania laboratorium w szczecineckim Sanepidzie. Czy Pan Starosta ma inny pomysł na rozwiązanie problemu szczecineckiego Sanepidu?

Odpowiedź została udzielona ustnie na sesji przez Starostę Szczecineckiego. Protokół sesji  nr XXVII/2012 z 27.09.2012 r.

2) 10 kwietnia 2012 roku część Radnych Rady Powiatu i Rady Miasta złożyło pismo do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie samowoli budowlanej powstałej przy ul. Leśnej (tuż za ogrodzeniem firmy Kronospan) od strony Wilczego kanału związanej z wykonaniem betonowego przepustu. Do tej pory nie udzielono  odpowiedzi. Prośba o interwencję w tej sprawie.

 

Treść pisma w ww. sprawach stanowi załącznik nr 5 do protokołu nr XXVII/2012 z 27.09.2012 r.

 

Odpowiedź została udzielona ustnie na sesji przez Starostę Szczecineckiego. Protokół sesji  nr XXVII/2012 z 27.09.2012 r.

48.

Jerzy Dudź

09 listopada 2012 r.

09 listopada 2012 r.

Firma Kronotex z Mielca, jak donoszą media planuje budowę fabryki mebli na terenie dawnej radzieckiej bazy, przy ul. Pilskiej. Firma jest bliska otrzymania zezwolenia na budowę.  Pojawiły się zastrzeżenia ekologów do tej inwestycji.  Prośba o przedstawienie aktualnego stanu prawnego spraw związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę tej fabryki.

 

Prośba stanowi załącznik nr 5 do protokołu nr XXVIII/2012 z 09.11.2012 r.

Odpowiedź została udzielona ustnie na sesji przez Starostę Szczecineckiego. Protokół sesji  nr XXVIII/2012 z 09.11.2012 r.

49.

 

Arkadiusz Szczepaniak

09 listopada 2012 r.

09     listopada 2012 r.

1)  Jeszcze w tym roku ma się rozpocząć budowa hali produkcyjnej i magazynowej. O pozwolenie wystąpiła firma Kronotex. W lokalnych mediach podano, iż pracę znajdzie tam 250 osób, a we wniosku Kronotexu znajduje się zapis o ok. 30 osobach. Proszę o wyjaśnienie tej nieścisłości.

Odpowiedź została udzielona ustnie na sesji przez Starostę Szczecineckiego. Protokół sesji  nr XXVIII/2012 z 09.11.2012 r.

2) W całym kraju w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki organizowane są przez MEN Powiatowi Organizatorzy Rozwoju Edukacji. Czy powiat będzie aplikował o te środki i czy podjęto już jakieś działania w tym zakresie?

 

Prośba stanowi załącznik nr 5 do protokołu nr XXVIII/2012 z 09.11.2012 r.

Odpowiedź została udzielona ustnie na sesji przez Starostę Szczecineckiego. Protokół sesji  nr XXVIII/2012 z 09.11.2012 r.

50.

Jerzy Dudź

Grzegorz Poczobut

Arkadiusz Szczepaniak

30 listopada 2012 r.

30 listopada 2012 r.

Pragniemy wyrazić głębokie rozczarowanie faktem, że  Starosta wydał pozwolenie na budowę dwóch hal produkcyjno-magazynowych, na terenie zakładów Grupy Krono w Szczecinku, w tym także na budowę kotłowni o mocy 500 KW. Sprzeciw wzbudza nie tyle sama budowa hal, ale fakt, że nastąpiło to z pominięciem ważnych dla środowiska procedur. Szczególny niepokój –wzbudzają plany budowy kotłowni do spalania tzw. „biomasy”…..

Nasze obawy podziela Stowarzyszenie TERRA, a także Prokuratura Rejonowa w Szczecinku, która będzie stroną w postępowaniu o unieważnienie decyzji Burmistrza przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym.

Prośba o zajęcie stanowiska w sprawie postanowienia Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

 

Szczegółowa treść pisma stanowi załącznik nr 6 do protokołu nr XXIX/2012 z 30.11.2012 r.

Odpowiedź została udzielona ustnie na sesji przez Starostę Szczecineckiego. Protokół sesji  nr XXIX/2012 z 30.11.2012 r.

51.

Arkadiusz Szczepaniak

19 grudnia 2012 r.

19   grudnia 2012 r.

1) teren PKS został sprzedany prywatnemu inwestorowi. Jednym z warunków transakcji była likwidacja stacji paliw przy ul. 28 Lutego wraz z wymianą gruntu, na koszt sprzedającego. Jak powiat zamierza dopełnić warunków podpisanej umowy. Czy będą to środki z naszego budżetu, czy z budżetu PKS?

Odpowiedź została udzielona ustnie na sesji przez Starostę Szczecineckiego. Protokół sesji  nr XXX/2012 z 19.12.2012 r.

2) czy wydatek na dofinansowanie budowy  Hospicjum Domowego w Szczecinku został uwzględniony w budżecie na rok 2013?  

 

Zapytania stanowią załącznik nr 12 do protokołu nr XXX/2012 z 19.12.2012 r.   

 

Odpowiedź została udzielona ustnie na sesji przez Starostę Szczecineckiego. Protokół sesji  nr XXX/2012 z 19.12.2012 r.

52.

Arkadiusz Szczepaniak

28 grudnia 2012 r.

28 grudnia 2012 r.

Czy uchwały są weryfikowane w poszczególnych latach i dostosowywane do obecnych potrzeb  Rady Powiatu? Niektóre  uchwały nie są adekwatne do czasów obecnych. Czy nie należy ich zweryfikować, dostosować do obecnej rzeczywistości? Kto się tym zajmuje, kto zgłasza ewentualne poprawki do poszczególnych uchwał celem ich weryfikacji?

 

 

Odpowiedź została udzielona ustnie na sesji przez Starostę Szczecineckiego. Protokół sesji  nr XXXI/2012 z 28.12.2012 r.

ROK 2013

53.

Arkadiusz Szczepaniak

31 stycznia 2013

04 marca 2013 r.

W związku z cofnięciem pozwoleń emisyjnych przez Ministra Środowiska dla firmy Kronospan Szczecinek prośba o informację o obecnym stanie prawnym, czy toczą się w tym zakresie postępowania administracyjne?

 

Interpelacja wraz z pismem Ministra Środowiska stanowi załącznik nr 3 do protokołu sesji nr XXXII/2013 z 31.01.2013 r.  

 

Starosta wystąpił do:

1) Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z wnioskiem o udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy Kronospan Szczecinek Spółka z o.o. wystąpiła z wnioskiem do Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego o wydanie pozwolenia zintegrowanego, 

2) Ministra Środowiska z zapytaniem, czy decyzja Ministra Środowiska dotycząca stwierdzenia z urzędu nieważności decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego oraz decyzji Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego stała się ostateczna?

Uzyskane odpowiedzi zostały Radnemu przekazane pismem BO.0003.1.2013 z 04.03.2013 r. 

 

54.

Grzegorz Poczobut

 

31     stycznia 2013 r.

31 stycznia 2013 r.

05 marca 2013 r.

Zapytał o bale sylwestrowe, które odbyły się w ZS Nr 2 im. Ks. Warcisława IV w Szczecinku i Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie.

Szczegółowa treść zapytania znajduje się w protokole sesji nr XXXII/2013 z 31.01.2013 r.

 

W sprawie organizacji balu sylwestrowego w ZS Nr 2 im. Ks. Warcisława IV w Szczecinku odpowiedź została udzielona na sesji przez Wicestarostę. Protokół nr XXXII/2013 z 31.01.2013 r. 

 

W sprawie organizacji balu sylwestrowego w Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie odpowiedź została udzielona na piśmie i przekazana Radnemu 05.03.2013 r.

Pismo nr BO.0003.2.2013 r.

55.

Jerzy Dudź

05 marca 2013 r.

05 marca 2013 r.

25 marca 2013 r.

1)  Zarząd Powiatu odrzucił prośbę Krajowego Centrum Innowacji Chłodnictwa i Klimatyzacji o dofinansowanie szkolenia, mającego na celu podniesienie w społeczeństwie wiedzy na temat zagrożeń związanych z eksploatacją urządzeń chłodniczych i klimatyzacją. Prośba do Zarządu Powiatu z prośbą o ponowne rozpatrzenie prośby Krajowego Centrum i finansowe wsparcie tej inicjatywy.

Pismo w tej sprawie stanowi załącznik nr 5  do protokołu nr XXXIII/2013 z 05.03.2013 r.

 

2)  Prośba o  informację dotyczącą dostępności do lekarzy specjalistów mieszkańców naszego powiatu w najbardziej podstawowych specjalizacjach.

Treść pisma stanowi załącznik nr 6 do protokołu nr XXXIII/2013 z 05.03.2013 r.

 

 

1)  Odpowiedź została udzielona ustnie na sesji przez Starostę Szczecineckiego.  Protokół nr XXXIII/2013 z 05.03.2013 r. 

 

2)  Starosta wystąpił do:

-        spółki Podimed w Szczecinku, 

-        Wojskowej Specjalistycznej Poradni Lekarskiej SPZOZ w Szczecinku,

-        Spółki „Szpital w Szczecinku”,

-        Spółki PEOZET w Szczecinku,  

-        Zespołu Opieki Zdrowotnej PZOZ w Bornem Sulinowie

z prośbą o przekazanie danych dotyczących dostępności do świadczeń z zakresu specjalistki ambulatoryjnej finansowanych w ramach kontraktu z NFZ. Odpowiedź została przekazana Radnemu 25.03.2013 r.  

 

56.

Arkadiusz Szczepaniak

05 marca 2013 r.

05 marca 2013 r.

1.   W związku z nową propozycją połączenia PKS z Komunikacją Miejską i powstaniem konsorcjum proszę o udzielenie informacji na temat:

-      założeń tego konsorcjum,

-      redukcji etatów w tych spółkach, jeśli takie będą przewidziane

-      jak będą rozkładały się udziały Powiatu i Miasta w tym konsorcjum.

 

2.      W nawiązaniu do pisma Prokuratury Rejonowej w Szczecinku z dnia 27.12.2012 r. dotyczącego zanieczyszczenia wód jeziora Trzesiecko substancją chemiczną o nazwie podchloryn sodu prośba o pisemne wystąpienie do ww. jednostki w sprawie udzielenia szczegółowych informacji z materiałów postępowania.

Pismo w ww. sprawach stanowi załącznik nr 7 do protokołu nr XXXIII/2013 z 05.03.2013 r.  

 

Odpowiedź została udzielona ustnie na sesji przez Starostę Szczecineckiego.

Protokół nr XXXIII/2013
 z 05.03.2013 r.
 

57.

Jerzy Dudź

25 marca 2013 r.

25 marca 2013 r.

Na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu w dniu  01.03.2013 r. dyskutowano o zagrożeniach związanych ze zmniejszeniem się warstwy ozonowej w atmosferze. Sprawa miała być przedyskutowana na naradzie z udziałem m.in. przedstawicieli WIOŚ-u, Sanepidu, Straży Pożarnej, przedstawicieli lokalnych samorządów. Starostwo podobno  zrezygnowało z takiego spotkania. Prośba o potwierdzenie lub zdementowanie tej informacji. Jakie są  przyczyny rezygnacji?

Pismo w tej sprawie stanowi załącznik nr 3 do protokołu nr XXXIV/2013 z 25.03.2013 r.

 

Odpowiedź została udzielona ustnie na sesji przez Starostę Szczecineckiego.

Protokół nr XXXIV/2013
 z 25.03.2013 r. 
 

58.

Grzegorz Poczobut

25 marca 2013 r.

25 marca 2013 r.

Prośba o sprzątnięcie śniegu zalegającego między chodnikiem, a parkingiem przylegającym do Starostwa, gdyż stwarza to ogromne utrudnienie dla petentów, którzy przyjeżdżają do Starostwa.  

Odpowiedź została udzielona ustnie na sesji przez Starostę Szczecineckiego.

Protokół nr XXXIV/2013
 z 25.03.2013 r. 

59.

Weronika Korenicka

25 marca 2013 r.

25     arca 2013 r.

1. Czy termin odwołań już minął w przypadku rozstrzygniętego  przetargu na przebudowę drogi w gminie Biały Bór, Sępolno Małe, gdzie jest kwota 1.199 tys. zł? W budżecie mamy kwotę 1.500 tys. zł, a z informacji z prac Zarządu wynika, iż jest już po przetargu.

 

2. Czy podliczono jakie wydatki byłyby gdybyśmy musieli sprostać rozporządzeniu Ministra Edukacji? Jakie koszty czekałyby powiat, aby takie stanowiska utworzyć? Czy będą zwiększenia środków, czy musimy pokrywać to z własnych kosztów?

Odpowiedź została udzielona ustnie na sesji przez Starostę Szczecineckiego.

Protokół nr XXXIV/2013
 z 25.03.2013 r. 

60.

Jerzy Dudź

30 kwietnia 2013 r.

30 kwietnia 2013 r.

… Kronospan planuje budowę dużej inwestycji zwanej generatorem gorącego powietrza. Według mojej oceny instalacja ta będzie spalać na godzinę około 20 ton pyłów ze szlifowanych płyt wiórowych …

Opinie na temat wpływu tej inwestycji na środowisko są podzielone. Instytut Technologii Drewna wydał dla niej pozytywną opinię. Druga opinia prof. Adama Grochowalskiego z Politechniki Krakowskiej jest miażdżąco negatywna. Równie negatywna jest obszerna opinia Zespołu prof. Tadeusza Piecucha z Politechniki Koszalińskiej.  

Zgodnie z prawem, Pan Starosta będzie musiał wydać lub odmówić wydania decyzji „pozwolenie na budowę”. Dlatego chciałbym zaapelować do Pana Starosty o gruntowne zapoznanie się ze wspomnianymi opiniami, zanim podejmie tak ważną decyzję.

Szczegółowa treść wystąpienia ujęta została w protokole sesji nr XXXV/2013 z 30.04.2013 r. oraz stanowi załącznik do tego protokołu.

Odpowiedź została udzielona ustnie na sesji przez Starostę Szczecineckiego.

Protokół nr XXXV/2013
 z 30.04.2013 r. 
 

61.

Arkadiusz Szczepaniak

29 maja 2013 r.

07 czerwca 2013 r.

1. Czy i kiedy zostało wydane pozwolenie na budowę dla inwestycji Kronospanu zwanej generatorem gorącego powietrza?

 

2. Jeżeli nie to, czy obecnie toczy się postępowanie administracyjne dla tej inwestycji kiedy będzie zakończone?

Odpowiedź został udzielona pisemnie 07.06.2013 r. Znak sprawy BO.0003.4.2013

62.

Arkadiusz Szczepaniak

03 czerwca 2013 r.

07 czerwca 2013 r.

Prośba o odpowiedź na pytania:

1. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej przechodzi swego rodzaju metamorfozę. Już od 1 czerwca razem z Komunikacją Miejską będzie tworzyć holding pod jednym kierownictwem. Kiedy uzyskamy szerszą informację na temat tego połączenia oraz wyniku finansowego firmy, a także czy w związku z połączeniem w PKS-ie wystąpi zagrożenie utraty miejsc pracy?

 

2. W dawnym internacie Liceum Medycznego planuje się utworzenie zakładu opiekuńczo-leczniczego ze środków zewnętrznych. Czy Zarząd brał pod uwagę lokalizację i umiejscowienie tego typu placówki również w budynku po szkole zawodowej na ul. Akacjowej? Co dalej z tym obiektem?

Zapytania Radnego stanowią załącznik nr 3 do protokołu sesji nr XXXVI/2013 z 03.06.2013 r.

Odpowiedź został udzielona pisemnie 07.06.2013 r. Znak sprawy BO.0003.6.2013

63.

Grzegorz Poczobut

03 czerwca 2013 r.

14     czerwca 2013 r.

Prośba o informację:

1. o uzyskanych przychodach poszczególnych szkół z tytułu wynajmu (z uwzględnieniem wpływów z wynajmowania sali sportowej lub składowych elementów internatu wykorzystywanych na uroczystości okolicznościowe czy noclegi)

 

2. czy są przypadki (jeżeli tak, to w jakich szkołach), że odpłatnie lub nieodpłatnie placówka pozwala innym podmiotom na prowadzenie działalności gospodarczej z wykorzystaniem majątku szkoły?

 

3. w mieście Szczecinek funkcjonuje uchwała, regulamin oraz cennik określający stawki za wynajem sal sportowych oraz innych obiektów będących jego własnością. Nie znalazłem takiego dokumentu w powiecie. Czy to znaczy, że go nie ma i dyrektorzy szkół mają dowolność i pełną swobodę w ustalaniu cen za wynajem?

Zapytania Radnego stanowią załącznik nr 4 do protokołu nr XXXVI/2013 z 03.06.2013 r.

Odpowiedź został udzielona pisemnie 14.06.2013 r. Znak sprawy BO.0003.5.2013

64.

Mariusz Kieling

06 czerwca 2013 r.

26 czerwca 2013 r.

Interpelacje w następujących sprawach:

1. ustawienia tablicy informacyjnej w miejscowości Nowy Chwalim (gm. Barwice)

 

2. ustawienia znaku stop w miejscowości Sulikowo – na skrzyżowaniu od strony Barwic

Odpowiedź został udzielona pisemnie 26.06.2013 r. Znak sprawy BO.0003.7.2013

65.

Jerzy Dudź

17 czerwca 2013 r.

05 lipca 2013 r.

1. Media ostatnio doniosły, że jedyna w powiecie szczecineckim bezpłatna poradnia endokrynologiczna zostanie zamknięta. Czy te doniesienia prasowe odpowiadają prawdzie, a jeśli tak, to czy Zarząd Powiatu zamierza w tej sprawie interweniować?

Treść interpelacji w ww. ujęta została w protokole sesji nr XXXVII/2013 z 17.06.2013 r.  oraz stanowi załącznik nr 10 do tego  protokołu.

 

2. Firma Kronospan planuje budowę dużej inwestycji zwanej generatorem gorącego powietrza. Instalacja ta będzie spalać dziennie dziesiątki ton pyłów ze szlifowanych płyt wiórowych zawierających m.in. niebezpieczne kleje. Wydaje się, że Kronospan jest bliski uzyskania pozwolenia na budowę tej instalacji. Czy pozwolenie takie nie będzie stało w sprzeczności z dokumentem - „Program ochrony powietrza dla strefy powiat szczecinecki”. Wprowadzono tam zakaz  „spalania odpadów drzewnych z zawartością klejów i innych substancji chemicznych obowiązujący instalacje zlokalizowane na terenie powiatu szczecineckiego nie spełniające wymogów spalarni odpadów niebezpiecznych”.

Program jest aktem prawa lokalnego, obowiązującym na terenie powiatu szczecineckiego i wydanie takiego pozwolenia byłoby w sprzeczności z art. 6 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Szczegółowa treść interpelacji w ww. sprawie ujęta została w protokole sesji nr XXXVII/2013 z 17.06.2013 r.  oraz stanowi załącznik nr 11 do tego  protokołu.

1. Odpowiedź został udzielona pisemnie 05.07.2013 r. Znak sprawy BO.0003.9.2013

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Odpowiedź został udzielona pisemnie 05.07.2013 r. Znak sprawy BO.0003.8.2013

66.

Jerzy Dudź

05 lipca 2013 r.

 

28.06.2013 r. wieczorem do poszkodowanej rowerzystki na ulicy Szczecińskiej w Szczecinku, karetka pogotowia mimo wezwania nie mogła dojechać przez dłuższy czas. Było to na tyle długo, że poszkodowanej pomocy musieli udzielić strażacy. Dlaczego na terenie miasta karetka pogotowia potrzebowała znacznie więcej czasu na dojazd do poszkodowanej niż 15 „złotych” minut. Czy Dyspozytor Medyczny placówki Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego – Filia w Kołobrzegu, z punktu widzenia mieszkańców naszego powiatu działa prawidłowo, czy też może należałoby w tej sprawie interweniować lub dokonać zmian organizacyjnych?

Szczegółowa treść interpelacji w ww. sprawie ujęta została w protokole sesji nr XXXVIII/2013 z 05.07.2013 r. oraz stanowi załącznik nr 5 do tego protokołu.

 

 

Odpowiedź została udzielona ustnie na sesji przez Starostę Szczecineckiego.  Protokół 

nr XXXVIII/2013 z 05.07.2013 r.

67.

Grzegorz Poczobut

05 lipca 2013 r.

05 lipca 2013 r.

Na początku roku otrzymaliśmy tablety. Minęło już pół roku i Radni zdążyli się z tym narzędziem zapoznać i najwyższy czas, zrezygnować z materiałów w formie papierowej. Wniosek, aby  dla tych Radnych, którzy już poznali to narzędzie nie drukować materiałów w formie papierowej, gdyż jest to zbędny wydatek.

Szczegółowa treść wniosku w ww. sprawie ujęta została w protokole sesji nr XXXVIII/2013 z 05.07.2013 r.

Odpowiedź została udzielona ustnie przez Sekretarz Powiatu na sesji. Protokół XXXVIII/2013 z 05.07.2013 r.

68.

Grzegorz Poczobut

29 sierpnia 2013 r.

29 sierpnia 2013 r.

23 lipca, w trakcie okresu wakacyjnego, kiedy nie pracuje zarówno Rada Miasta jak i Rada Powiatu odwołano w trybie nagłym i pilnym Prezesa szczecineckiego szpitala Pana Adama Bielickiego… Co się takiego stało, że 23 lipca jak donoszą media Burmistrz Miasta Szczecinek, stwierdził, że brak jest możliwości dalszej współpracy z Panem Prezesem… Jak to jest możliwe, żeby w spółce prawa handlowego partner, który ma ponad 20% udziałów decydował, albo wymuszał określone decyzje na partnerze, który ma prawie 80% udziałów… Czy obecna Pani Prezes jest tylko pełniąca obowiązki?

Pełna treść interpelacji znajduje się w protokole sesji Nr XXXIX/2013 z 29.08.2013 r.

Odpowiedź została udzielona ustnie na sesji przez Starostę Szczecineckiego.

Protokół nr XXXIX/2013
 z 29.08.2013 r. 
 

69.

Arkadiusz Szczepaniak

29 sierpnia 2013 r.

29 sierpnia 2013 r.

1.  Zwolniono Prezesa Spółki „Szpital w Szczecinku” Pana Adama Bielickiego. Jak rozkładają się głosy w Radzie Nadzorczej gdy Powiat jest udziałowcem większościowym, a miasto mniejszościowym? Kto decyduje o ważnych decyzjach dla szpitala?

2.   Członkiem Rady Nadzorczej Spółki Szpital Szczecinecki jest między innymi Pan Radosław Niemiec, który jest jednocześnie prokurentem w spółce Podimed. Nie narusza to prawa, ale czy jest to nieetyczne.

Czy posiadana wiedza członka Rady Nadzorczej w zakresie planów marketingowych, czy warunków kontraktów z NFZ nie przeszkadzają w łączeniu tych funkcji?

3.   Nowo powołanym Prezesem Spółki Szpital w Szczecinku jest Pani Elżbieta Szukiel, która nadal jest pracownikiem Urzędu Miasta korzystająca obecnie z urlopu czasowego. Powstała więc sytuacja, w której Pani Elżbieta Szukiel z jednej strony jest Prezesem Spółki, a z drugiej nie przestała być pracownikiem Urzędu Miasta.

Interpelacje stanowią załącznik nr 6 do protokołu sesji nr XXXIX/2013 z 29.08.2013 r.

Odpowiedź została udzielona ustnie na sesji przez Starostę Szczecineckiego.

Protokół nr XXXIX/2013
 z 29.08.2013 r. 
 

70.

Mariusz Kieling

26 września 2013 r.

26 września 2013 r.

Od 2 stycznia 2014 r. pięciu pracowników Wielofunkcyjnej Placówki Pomocy Rodzinie w Szczecinku, mający status nauczycieli, pracujący w oparciu o przepisy Karty Nauczyciela stają się pracownikami samorządowymi. Jakie konsekwencje spowoduje dla tych nauczycieli zmiana statusu zatrudnienia w zakresie dalszego świadczenia pracy przez nich i wysokości wynagrodzenia?

Pismo Radnego Mariusza Kielinga w ww. sprawie stanowi załącznik nr 5 do protokołu nr XL/2013 z 26.09.2013 r.   

Odpowiedź została udzielona ustnie na sesji przez Starostę Szczecineckiego.

Protokół nr XL/2013
 z 26.09.2013 r. 
 

71.

Jerzy Dudź

26 września 2013 r.

26 września 2013 r.

Od kilku lat w naszym powiecie narasta problem tzw. „barszczu Sosnowskiego”, rośliny sprowadzonej do naszego kraju ze Związku Radzieckiego. Ostatnio próbuje się zintensyfikować walkę z tym szkodnikiem włączając do niej także samorządy. Jakie są plany i zamierzenia Starosty w tym zakresie?

Pismo Radnego Jerzego Dudzia w ww. sprawie stanowi załącznik nr 6 do protokołu

 nr XL/2013 z 26.09.2013 r. 

Odpowiedź została udzielona ustnie na sesji przez Starostę Szczecineckiego.

Protokół nr XL/2013
 z 26.09.2013 r. 
 

72.

Jerzy Dudź

30 października 2013 r.

12 listopada 2013 r.

Przekazany na siedzibę przez wojsko budynek dawnego sztabu, jeszcze za poprzedniego właściciela poddano remontowi. Między innymi wymieniono i zaimpregnowano środkami chemicznymi przynajmniej część podłóg. Mimo upływu czasu nieprzyjemny zapach ciągle jest odczuwalny. Środkiem do impregnacji był zapewne powszechnie wówczas stosowany xylamit, emanujący nie tylko nieprzyjemny zapach, ale także szkodliwy dla zdrowia i z tego powodu wycofany z produkcji. Czy przewiduje się wymianę podłóg wszędzie tam gdzie stwierdzone zostaną szkodliwe impregnaty, a jeśli tak, to kiedy miałoby to mieć miejsce.

Interpelacja Radnego Jerzego Dudzia stanowi załącznik nr 4 do protokołu nr XLI/2013 z 30.10.2013 r.

 

Odpowiedź została udzielona pisemnie 12.11.2013 r. Znak pisma BO.0003.13.2013

73.

Grzegorz Poczobut

30 października 2013 r.

26 listopada 2013 r.

…. Po przeczytaniu materiału dotyczącego rewitalizacji jeziora Trzesiecko jestem zdziwiony, gdyż oceny dokonuje firma, która wykonuje również te zabiegi, które są zlecone… W raporcie nie ma mowy o przeprowadzonej analizie rok do roku. Jeżeli przekazujemy środki finansowe z budżetu to chcielibyśmy wiedzieć, czy te działania zmierzają do poprawy, pogorszenia, żebyśmy wiedzieli rok do roku jak te działania wpływają na poprawę jakości wody. Instytut nic nie pisze o efektywności areatorów ... Pisze jedynie o zabiegach wykonywanych  z użyciem siarczanu żelazowego…

Pełna treść interpelacji znajduje się w protokole nr XLI/2013 z 30.10.2013 r.

Odpowiedź została udzielona pisemnie 26.11.2013 r. Znak pisma BO.0003.14.2013

74.

Jerzy Dudź

29 listopada 2013 r.

19 grudnia 2013 r.

W ciągu ostatnich kilku lat (2009, 2010, 2012, 2013) zdrowie mieszkańców Bornego Sulinowa było i pewnie jest zagrożone, gdy do ujęcia wody przesączyły się z gruntu niebezpieczne związki chlorowcopochodne. Wodę pitną wielokrotnie dostarczano mieszkańcom beczkowozami. Wykrycie sprawcy, przynajmniej jak dotychczas okazuje się bardzo trudne, by nie powiedzieć niemożliwe. Chciałbym się mylić, ale mieszkańcy Bornego Sulinowa w dalszym ciągu nie mogą, z tego powodu spać spokojnie. Będę wdzięczny Panu Staroście za informację co zrobiono, aby zagwarantować mieszkańcom Bornego Sulinowa, zdrową wodę, a winnego skażenia przykładnie ukarać.

Interpelacja Radnego Jerzego Dudzia stanowi załącznik nr 5 do protokołu XLII z 29.11.2013 r.

 

Odpowiedź została udzielona pisemnie 19.12.2013 r. Znak pisma BO.0003.15.2013

75.

Arkadiusz Szczepaniak

29 listopada 2013 r.

18 grudnia 2013 r.

1.   Powiatowy Urząd Pracy pozyskał z rezerwy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dotację na aktywne formy zwalczania bezrobocia w kwocie 496 tys. zł Jak zostały rozdysponowane te środki na poszczególne gminy powiatu szczecineckiego?

2.   Lokalne media informowały o problemach obsługi kamer miejskiego monitoringu. Umowa z Powiatową Komendą Policji wygasła. Czy została zawarta nowa umowa w tym zakresie z Powiatową Komendą Policji?

3.   Proszę o informację w sprawie wykonania prac porządkowych i utwardzenia terenu gdzie obecnie znajduje się przystanek MZK w miejscowości byłych Świątek (naprzeciwko sklepu). Interpelowałem już w tym zakresie. Oprócz tablicy z zakazem składowania śmieci oraz że jest to teren Starostwa nic się nie zrobiło w tym zakresie.

4.   Od dłuższego czasu trwają prace związane z przekazaniem oddziału PKS w Złocieńcu. Czy już podjęto ostateczne kroki w tym zakresie?

Interpelacje Radnego Arkadiusza Szczepaniaka stanowią załącznik nr 6 do protokołu nr XLII z 29.11.2013 r.

 

Odpowiedź została udzielona pisemnie 18.12.2013 r. Znak pisma BO.0003.15.2013

76.

Grzegorz Poczobut

20 grudnia 2013 r.

20 grudnia 2013 r.

W ostatnim okresie czasu bardzo dużo mówi się zarówno w mieście jak i w powiecie o tzw. sprawie monitoringu miejskiego. Ta sprawa to sprawa przede wszystkim Urzędu Miasta i Burmistrza.

Przez personalny konflikt, przez osobiste ambicje, niezrozumiały upór zagrożenie mienia powiatu oraz jego mieszkańców jest znaczące. Odnoszę wrażenie, że mieszkańcy nie mogą się czuć przez to bardziej bezpieczni. Brak nadzoru nad kamerami monitoringu już przez kilka miesięcy spowodował wzrost aktów wandalizmu oraz ma znaczący wpływ na wsparcie w ujawnionych zdarzeniach kryminalnych… 

O co chodzi? Nie chciałbym, aby Starosta wyręczał Burmistrza w jego zadaniach

Odpowiedź została udzielona ustnie na sesji przez Starostę Szczecineckiego.

Protokół nr XLIII/2013
 z 20.12.2013 r. 
 

77.

Jerzy Dudź

30 grudnia 2013 r.

15 stycznia 2013 r.

Prośba o pisemną informację jakiej pomocy finansowej, w różnej postaci udzieliło Starostwo spółce PKS w Szczecinku od czasu, gdy powiat stał się jej 100% właścicielem do dnia dzisiejszego?

Odpowiedź została udzielona pisemnie 15.01.2014 r. Znak pisma BO.0003.1.2014

78.

Arkadiusz Szczepaniak

30 grudnia 2013 r.

30 grudnia 2013 r.

1.   Prośba o informację na temat działań w zakresie służb zarządzania kryzysowego oraz samego starostwa co do skutków huraganu Ksawery. Czy Pan Starosta ma wiedzę na temat poczynionych działań w przypadku osób poszkodowanych i uzyskanej pomocy z województwa i Warszawy?

2.   Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego jest w trakcie opracowywania. Czy Starostwo bierze udział w tym programie, czy wnosi uwagi?

Odpowiedź została udzielona ustnie na sesji przez Starostę Szczecineckiego.

Protokół nr XLIV/2013
 z 30.12.2013 r. 
 

 

ROK 2014

79.

Arkadiusz Szczepaniak

07 lutego 2014 r.

07 lutego 2014 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 marca 2014 r.

1.   23 stycznia 2014 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie uchylił decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie oraz decyzję Burmistrza Miasta Szczecinka o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia nazwanego przez Kronospan Szczecinek „Modernizacja istniejącego systemu ogrzewania suszarni MDFI i MDFII zakładu Kronospan poprzez budowę nowoczesnego generatora powietrza wraz z wymiennikiem i elektrofiltrem”.  Sąd orzekł, że decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku. Prośba o odniesienie się do tej kwestii, w związku z wydaniem decyzji przez Starostwo pozwolenia na budowę i w konsekwencji zużytkowanie tej budowy.

2.   W szpitalu istnieje możliwość wykonania zabiegów komercyjnych, czyli odpłatnych w obrębie wszystkich oddziałów szpitalnych z zapewnieniem możliwości wyboru metod terapeutycznych przez pacjentów, po uzyskaniu stosownych informacji od lekarzy. Zbiegi te świadczone są poza limitem i kolejką oczekujących z NFZ. Dotyczy to również pracowni diagnostycznych, tomografii komputerowej, pracowni endoskopii, itd. Jaka była skala tych zabiegów w 2013 r.? Czy wypracowany zysk przez szpital za 2013 r. był uzależniony przede wszystkim od tych usług komercyjnych?

Interpelacje stanowią załącznik nr 6 i 7 do protokołu nr XLV/2014 z 07.02.2014 r.

1.     Odpowiedź została udzielona ustnie na sesji przez Starostę Szczecineckiego.

Protokół nr XLV/2014
 z 07.02.2014 r. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.    Odpowiedź udzielona została:

    ustnie na sesji protokół nr XLV/2014 z 07.02.2014 r.

    pisemnie 21.03.2014 r., znak pisma: BO.0003.2.2014.AL

80.

Jerzy Dudź

1.       lutego 2014 r.

Pisemnie 14.03.2014 r.

Na sesji 27 marca 2014.  

… Prośba o informację, czy nasz powiat posiada ramowy program walki z rakiem? Czy prowadzone są statystyki zachorowań i zgonów na nowotwory?

Pełna treść interpelacji znajduje się w protokole nr XLV/2014 i stanowi załącznik nr 5.

Odpowiedź została udzielona pisemnie 14.03.2014 r. (BO.0003.4.2014) oraz na sesji w dniu 27.03.2014 r. Prezentacja „Zachorowalność i zgodny na nowotwory złośliwe w powiecie szczecineckim w latach 1999-2011” stanowi załącznik nr 8 do protokołu nr XLVI/2014 z 27.03.2014 r.

81.

Grzegorz Poczobut

07 lutego 2014 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07 lutego 2014 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 lutego 2014 r.

1.  Ponowny wniosek o przekazanie kserokopii protokołów posiedzeń Rady Nadzorczej Spółki Szpital w Szczecinku od momentu powstania do dnia dzisiejszego. 8 stycznia Pan Starosta przekazał tenże wniosek do Zarządu Spółki. 17 stycznia 2014 r. Pani Prezes przekazała pismo według właściwości Radzie Nadzorczej. Minął 14 dniowy termin, zgodnie z § 14 ust. 3 umowy spółki Zarząd prowadzi sprawy spółki. Dlaczego Radny nie może otrzymać tych protokołów?

Pełna treść interpelacji znajduje się w protokole nr XLV/2014 z 07.02.2014 r.

 

2.  Niedawno dowiedzieliśmy się poprzez media, że nastąpi kolejna zmiana prezesa Spółki. To w krótkim czasie już czwarty, nowy Prezes… Czy my jako właściciel pakietu większościowego mamy jeszcze nad tym kontrolę? Wierzę w to, że tak. Prośba o kilka słów komentarza,

Pełna treść interpelacji znajduje się w protokole nr XLV/2014 z 07.02.2014 r.

 

3.  Jakie duże środki finansowe otrzymała Szczecinecka Lokalna Organizacja Turystyczna od PUP. Prośba o podanie szczegółowych wartości z podziałem na różne rodzaje wsparcia – praca interwencyjna, szkolenia, tworzenie miejsc pracy, itd. Chodzi o lata 2011, 2012 i 2013.

 

 

1.  Odpowiedź została udzielona ustnie na sesji przez Starostę Szczecineckiego.

Protokół nr XLV/2014
 z 07.02.2014 r. 

Odpowiedź została udzielona pisemnie przez Spółkę Akta sprawy: BO.0003.2.2014

 

 

 

 

 

 

 

2.   Odpowiedź została udzielona ustnie na sesji przez Starostę Szczecineckiego.

Protokół nr XLV/2014
 z 07.02.2014 r. 
 

 

 

 

 

3.  Odpowiedź została udzielona pisemnie 20.02.2014 r.

    Znak pisma BO.0003.2.2014

82.

Jerzy Dudź

27 marca 2014 r.

27 marca 2014 r.

Dzięki determinacji siedmiu mieszkańców Szczecinka, Kronospan największa firma w regionie otrzymała sądowy, prawomocny nakaz zaprzestania „imisji pyłów i odorów” do środowiska. Wyrok ma duże znaczenie dla wszystkich mieszkańców Szczecinkasamych skarżących, dochodzących samotnie swoich praw przed sądem wobec potężnej firmy, o ile wiem bez wsparcia instytucji zobowiązanych do ochrony środowiska. Wyrok ten ma także duże znaczenie dla wszystkich mieszkańców Szczecinka, dla których ochrona środowiska jest ważna. W imieniu wielu mieszkańców, którzy mnie o to prosili chciałbym Powodom za to bardzo podziękować. W tym kontekście pragnę spytać p. Starostę, czy w przyszłości w podobnych sprawach byłby bardziej skłonny udzielać bodaj logistycznej pomocy dochodzących swoich praw Mieszkańcom Powiatu?  

Interpelacja Radnego Jerzego Dudzia stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

 

Odpowiedź została udzielona ustnie na sesji przez Starostę Szczecineckiego.

Protokół nr XLVI/2014
 z 27.03.2014 r. 
 

83.

Arkadiusz Szczepaniak

27 marca 2014 r.

04 kwietnia 2014 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27marca 2014 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 marca 2014 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 marca 2014 r.

 

 

 

 

1.   Prośba o pisemną informację dotyczącą inwestycji zwanej generatorem gorącego powietrza a konkretnie:

 

-      kiedy firma Kronospan uzyskała pozwolenie na budowę i kiedy została rozpoczęta budowa generatora gorącego powietrza?

-      kiedy nastąpiło zakończenie budowy generatora gorącego powietrza oraz rozpoczęto użytkowanie tej inwestycji?

 

2.   Prośba o interwencję odpowiednich służb podległych Starostwu w zakresie poprawy bezpieczeństwa, a mianowicie:

-      wykonania wycinki schorowanych i spróchniałych drzew będących ogromnym zagrożeniem dla osób spacerujących i rowerzystów, które są usytuowane wzdłuż jeziora i ulicy Różanej.

-      rozebranie pękniętego komina na budynku byłej szkoły zawodowej przy ul. Akacjowej wychylonego już o ok. 30 stopni w kierunku położonego obok placu zabaw dla dzieci.

 

3.   Na podstawie map znajdujących się w państwowym zasobie geodezyjnym okazało się, że ustalono w 2008 roku nową linię brzegową jeziora Trzesiecko w byłej miejscowości Trzesieka legalizującą zasypanie ok. 400 m2 jeziora. Czy były podjęte kroki w celu zbadania naruszenia prawa przy wydaniu tej decyzji, a także, czy możemy się spodziewać jej unieważnienia oraz wszczęcia postępowania w celu ustalenia nowej linii brzegowej?

 

4.   w Gminie Biały Bór poczyniono kroki w zakresie procedur tworzenia nowego planu zagospodarowania przestrzennego i lokalizacji poszczególnych turbin wiatrowych. Grupa mieszkańców obawia się wielu zagrożeń w związku z tą inwestycją. Według nich zabrakło szczegółowego informowania społeczności lokalnej na każdym etapie procedowania inwestycji. Czy jest to dopuszczalne, aby inwestor w pełnym porozumieniu z Gminą Biały Bór sfinansował i zlecił jej wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego co w moim odczuciu jest co najmniej sytuacją konfliktu interesów. Prośba o zbadanie sytuacji i wstrzymanie procedury wydania pozwolenia na budowę. 

Interpelacje Radnego stanowią załącznik nr 6 do protokołu nr XLVI/2014  z 27.03.2014 r.  

Odpowiedź została udzielona pisemnie  04.04.2014 r.

Znak pisma: BO.0003.6.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

Odpowiedź została udzielona ustnie na sesji przez Starostę Szczecineckiego.

Protokół nr XLVI/2014
 z 27.03.2014 r. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odpowiedź została udzielona ustnie na sesji przez Starostę Szczecineckiego.

Protokół nr XLVI/2014
 z 27.03.2014 r. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odpowiedź została udzielona ustnie na sesji przez Starostę Szczecineckiego.

Protokół nr XLVI/2014
 z 27.03.2014 r. 
 

 

 

84.

Grzegorz Poczobut

27 marca 2014 r.

22 kwietnia 2014 r.

Interpelacja do Wicestarosty:

Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki chciała zobaczyć jak wygląda przygotowanie do ferii zimowych. Okazało się, że z Komisją nie możemy pojechać do jednej z placówek, tj. do Academii Nautica, gdyż tam tych zajęć się nie prowadzi w czasie ferii zimowych, bo cała Academia Nautica wyjechała na zgrupowanie w góry. Dziwna sytuacja, bo pojechała tam wąska grupa dzieci… Jaka to była grupa dzieci. Co z pozostałymi?.. Placówka wykazuje średnioroczne zaangażowanie dzieci na poziomie 80 osób. Pytania:

-      Ile osób pojechało na ten obóz?

-      Czy to prawda, że odpłatność wynosiła 1.300 zł od osoby? Jeżeli tak, to dla kogo my organizujemy te ferie? Dla bogatych, a gdzie dzieci z rodzin niezamożnych, nie mają one możliwości, żeby na zimowisko wyjechać?

-      Czy były osoby w tym gronie, które nie płaciły wymaganej stawki i pojechały nieodpłatnie?

-      Ilu pojechało instruktorów z tymi dziećmi i czy ci instruktorzy płacili za swój pobyt?

 

 

Jeszcze w ubiegłym roku przekazana został interpelacja w zakresie przekazania kserokopii protokołów posiedzeń Rady Nadzorczej Spółki „Szpital w Szczecinku” od początku jej funkcjonowania, aż do dnia dzisiejszego. Mijają 3 miesiące, nie 3 dni, nie 14, jak mówi ustawowy termin, a 3 miesiące. W dalszym ciągu nie zostały one przekazane .. Nie bardzo rozumiem tak długiego okresu zwłoki i oczekiwania. Są ustawowe terminy, prośba o ich przestrzeganie... Ustawa o dostępie do informacji publicznej mówi: „prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do niezwłocznego uzyskania informacji publicznej zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych”. Jeżeli  w ciągu najbliższych dni protokołów nie dostanę, to niestety, zmuszony będę przekazać skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego…

Pełna treść interpelacji znajduje się w protokole sesji nr XLVI/2014 z 27.03.2014 r. 

Odpowiedź została udzielona pisemnie  22.04.2014 r.

Znak pisma: BO.0003.7.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odpowiedź została udzielona ustnie na sesji przez Starostę Szczecineckiego.

Protokół nr XLVI/2014
 z 27.03.2014 r. 

oraz pisemnie przez Spółkę.

Znak sprawy: BO.0003.2.2014

 

 

 

85.

Jerzy Dudź

30 kwietnia 2014 r.

30 kwietnia 2014 r.

Tablica z informacją historyczną dotyczącą Wzgórza Marientron w Szczecinku jakiś czas temu została zniszczona. Wnioskuję o możliwie szybkie ustawienie u podnóża wspomnianego wzgórza nowej tablicy informacyjnej, zwłaszcza, że niedługo rozpocznie się sezon turystyczny.

Interpelacja Radnego stanowi załącznik nr 7 do protokołu XLVIII/2014 z 30.04.2014 r.  

 

Odpowiedź została udzielona ustnie na sesji przez Starostę Szczecineckiego.

Protokół nr XLVIII/2014
z 30.04.2014 r. 
 

86.

Arkadiusz Szczepaniak

30 kwietnia 2014 r.

14     maja 2014 r.

1.  W związku z zakończoną kontrolą Państwowej Inspekcji Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szczecinku prośba o udostępnienie kserokopii tego protokołu.

 

2.   Czy prawdą jest, że Starostwo podpisało lub zamierza podpisać umowę z firmą ubezpieczeniową PZU podejmując jednocześnie za wszystkich nauczycieli i pracowników placówek oświatowych decyzję o wyborze ubezpieczyciela?

 

3.   Kiedy w najbliższym czasie będziemy mogli zapoznać się z perspektywami rozwoju i problemami spółek: Szpital w Szczecinku i PKS Szczecinek.

 

4.   31 marca w I LO odbyła się debata poświęcona aktywności młodych w polityce. Prośba o zwrócenie uwagi na fakt, iż debata odbywała się w gronie głównie polityków Platformy Obywatelskiej. Dyrekcja szkoły przygotowując tego typu spotkanie powinna zaprosić inne opcje polityczne i wtedy możemy mówić o debacie. Prośba o zwrócenie uwagi dyrekcjom poszczególnych szkół, jeżeli będą przygotowywały tego typu spotkania o uwzględnienie takiego wniosku. 

Interpelacje Radnego stanowią załącznik nr 8 do protokołu nr XLVIII/2014
z 30.04.2014 r. 
 

Odpowiedź została udzielona pisemnie  14.05.2014 r.

Znak pisma: BO.0003.8.2014

 

 

Odpowiedź została udzielona ustnie na sesji przez Sekretarza Powiatu Protokół nr XLVIII/2014 z 30.04.2014 r.  

 

 

  

Odpowiedź została udzielona ustnie na sesji przez Starostę Szczecineckiego.

Protokół nr XLVIII/2014
z 30.04.2014 r. 

 

 

87.

Grzegorz Poczobut

30 kwietnia 2014 r.

30 kwietnia 2014 r.

Jest problem w Starym Wierzchowie  jeżeli chodzi o drogę, rozwidlenie dróg. Jedna droga, która biegnie w kierunku Drężna. Po dużym opadzie deszczu stoi tam woda. Prośba o zajęcie się tą sprawą.  

 

 

W ostatnim czasie opinia publiczna, mieszkańcy zarówno miasta Szczecinek jak i całego powiatu pozyskali niepokojącą informację, według mojej oceny wręcz tragiczną mówiącą o tym, że duża szczecinecka firma Elmilk przestaje funkcjonować, przestaje produkować, a co najgorsze przestaje zatrudniać ludzi. Ponad 150 osób traci pracę. Jest to przerażające i smutne… Starosta osobiście prowadził działania przy udziale Powiatowego Urzędu Pracy, co udało się do tej pory uzyskać? Czy mamy jakieś możliwości pomocowe dla tych ludzi?

Pełna treść interpelacji znajduje się w protokole sesji nr XLVIII/2014 z 30.04.2014 r.   

Odpowiedź została udzielona ustnie na sesji przez Starostę Szczecineckiego.

Protokół nr XLVIII/2014
z 30.04.2014 r.  

 

 

Odpowiedź została udzielona ustnie na sesji przez Starostę Szczecineckiego.

Protokół nr XLVIII/2014
z 30.04.2014 r. 
 

88.

Jerzy Dudź

30 maja 2014 r.

 

Zaraza zwana „zgnilcem amerykańskim” dziesiątkuje roje pszczół w naszym powiecie. Tylko w zeszłym roku spalono kilkaset uli. Mimo to, prawdopodobnie nie wszystkie zagrożone tą groźną chorobą ule zostały zniszczone. Wielu pszczelarzy ponosi z tego tytułu duże straty finansowe. Docierają do mnie informacje od pszczelarzy, że służby sanitarne nie wykazują dostatecznej determinacji w walce z tą chorobą pszczół. Dlatego chciałbym poprosić Pana Starostę, o pełną informację na temat:

1.   skali epidemii „zgnilcem amerykańskim” na terenie naszego powiatu, a jeśli to możliwe także w powiatach ościennych,

2.  przewidywanych zagrożeniach z tego powodu,

3. konkretnych kroków jakie dotychczas zostały podjęte dla zminimalizowania strat i zagrożenia tą chorobą pasiek na terenie naszego powiatu.

Interpelacja Radnego w ww. sprawie stanowi załącznik nr 5 do protokołu nr XLIX/2014 z 30.05.2014 r.

 

89.

Grzegorz Poczobut

30 maja 2014 r.

 

W ubiegłym roku z dość dużym rozmachem była realizowana inwestycja rozbudowy szpitala. Wszystko wskazywało na to, były takie zapowiedzi, że jeszcze w ubiegłym roku na jesień ta inwestycja zostanie zakończona i nastąpi uroczyste otwarcie, myślę ku zadowoleniu wszystkich mieszkańców, a w szczególności pacjentów naszego miasta i powiatu. Co się stało, że ktoś zaciągnął „hamulec ręczny”?. Odnoszę wrażenie, że od jakiegoś czasu z realizacją tej inwestycji nie wiele się dzieje… Prośba okilka słów komentarza, jak obecnie wygląda, jak daleko ta inwestycja jest zrealizowana no i co najważniejsze kiedy planowane jest całkowite zakończenie i uruchomienie tej nowej części.

Pełna treść zapytania znajduje się w protokole sesji nr XLIX/2014 z 30.05.2014 r.

 

 

Odpowiedź została udzielona ustnie na sesji przez Starostę Szczecineckiego.

Protokół nr XLIX/2014
z 30.05.2014 r.
 

90.

Arkadiusz Szczepaniak

30 czerwca 2014 r.

16 lipca 2014 r.

1.  Po raz kolejny prośba o wykonanie wycinki schorowanych i spróchniałych drzew będących ogromnym zagrożeniem dla pieszych i rowerzystów, które są usytuowane wzdłuż jeziora i ulicy Różanej. Kiedy nastąpi uporządkowanie tego stanu?

 

2.  Prośba o informację dotyczącą zawarcia umowy z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej na letnie utrzymanie dróg. Jakie są miesięczne opłaty za tą usługę oraz jaki jest zakres usług. Prace związane np. z koszeniem poboczy na terenie miasta przy drogach powiatowych powinien wykonywać PGK, a robią to pracownicy Powiatowego Zarządu Dróg. Czy w związku z tym następuje inne rozliczenie?

 

3.  Groźna roślina niebezpieczna dla ludzi zadomowiła się na terenie Szczecinka i powiatu szczecineckiego. Mowa o barszczu Sosnowskiego. Czy Wydział Ochrony Środowiska ma dane na temat skali tego problemu i jakie podejmuje w tym zakresie działania?

 

4.  W Szczecinku powstanie pierwsza profesjonalna pracownia diagnostyki obrazowej – rezonans i tomograf. Inwestycje zrealizuje sopocka spółka komandytowo-akcyjna SOBOL CENTER. Łączny koszt zakupu obu urządzeń wyniesie ok. 4 mln zł. Z kolei adaptacja pomieszczeń pracowni to wydatek rzędu 500 tys. zł, natomiast budżet całej inwestycji opiewa na 6 mln zł. Spółka otrzyma również dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego na ten cel w wysokości 2 mln 700 tys. zł. Jaki jest montaż finansowy tego przedsięwzięcia? 

 

Interpelacje Radnego Arkadiusza Szczepaniaka stanowią załącznik nr 4 do  protokołu sesji nr LI/2014 z 30.06.2014 r.

Odpowiedź została udzielona pisemnie  14.07.2014 r.

Znak pisma: BO.0003.9.2014

 

91.

Jerzy Dudź

25 września 2014 r.

5 listopada 2014 r.

Prośba na temat sytuacji finansowej szpitala, jego zamierzeń na najbliższy czas, ewentualne trudności, kłopoty.

Odpowiedź została udzielona przez Prezesa szpitala. Przekazana 05.11.2014 r.

92.

Grzegorz Poczobut

25 września 2014 r.

25 września 2014 r.

1)  Prośba o zapewnienie, że powiat w dalszym ciągu  dysponuje 100% udziałów w spółce PKS i jest jedynym jej właścicielem i nie planujemy kolejnej fuzji, czy połączenia z Komunikacją Miejską… 19 czerwca odbyło się spotkanie z przedstawicielami firmy Baltour, żeby rozmawiać z władzami PKS i właścicielem spółki, czyli Starostwem o poszerzeniu zagranicznej oferty przewozowej. W jakim charakterze w spotkaniu uczestniczył Pan Douglas?

2)  Roczny koszt utrzymania biur SzLOT to 30.000 zł. Academia Nautica jest placówką oświatową podlegającą Starostwu. Czy nie można było ulokować te dwa potężne podmioty chociażby w budynku i salach Zakładu Obsługi Nieruchomości powiatu szczecineckiego przy ulicy Kościuszki, czy nie byłoby taniej?

3)  27 czerwca br. po raz pierwszy Radni, zwłaszcza opozycyjni dowiedzieli się o planowanym bezprzetargowym wydzierżawieniu na okres 10 lat części szczecineckiego szpitala. Pomimo ożywionej i gorącej dyskusji na komisji prośby o przesunięcie terminu głosowania nad tą uchwałą nie zostały uwzględnione. 30 czerwca na 51 sesji przy współudziale i zabezpieczeniu władz miasta, żeby wszystko poszło zgodnie z planem Radni jednogłośnie przyjęli uchwałę z takim pośpiechem, że uchwalili bubel prawny. Głosowali nad działką, której fizycznie nie było. Na wniosek Starosty zwołano 52 sesję nadzwyczajną. Pomimo bardzo słabej frekwencji, na tej sesji nie było 6 Radnych. W ciągu zaledwie kilku minut, maksymalnie pięciu, bez jednego słowa zapytania 12 Radnych zagłosowało za tą uchwałą.

W dniu 8 lipca, czyli 2 tygodnie przed planowaną sesją nadzwyczajną wpłynęło pismo kierowane do Radnych Powiatu od jednej ze spółek działających na terenie szpitala, w którym to piśmie Pan Prezes jednoznacznie wskazuje zagrożenia, obawy i niejasności wynikające z treści uchwały i ewentualnej zgody Radnych na omawianą dzierżawę 10. letnią. Pismo nigdy nie dotarło do rąk Radnych…

Pełna treść interpelacji 1-3 znajduje się w protokole sesji nr LIII/2014 z 25.09.2014 r.  

Odpowiedź została udzielona ustnie na sesji przez Starostę Szczecineckiego.

Protokół nr LIII/2014
z 25.09.2014 r.
 

93.

Weronika Korenicka

25 września 2014 r.

25 września 2014 r.

Czy są w planach wiaty na przystankach autobusowych?

Odpowiedź została udzielona ustnie na sesji przez Starostę Szczecineckiego.

Protokół nr LIII/2014
z 25.09.2014 r.
 

94.

Arkadiusz Szcepaniak

5 listopada

5 listopada

1)   Członkowie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w dniu 04. listopada 2014 r. poruszali sprawę dotyczącą renegocjacji układu zbiorowego w zakresie regulaminu wynagradzania, premiowania i nagradzania dla pracowników administracji i obsługi w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat Szczecinek. Członkowie wnioskują o przeanalizowanie sytuacji finansowej pracowników administracji i obsługi poszczególnych placówek oświatowych zwłaszcza tych, którzy mają najniższe uposażenie.

2)   Prośba o informację dotyczącą inwestycji drogowej jaka jest planowana w najbliższym okresie na ulicy Stanisława Staszica.

 

Odpowiedź została udzielona ustnie na sesji przez Starostę Szczecineckiego.

Protokół nr LIV/2014
z 5.11.2014 r.
 

95.

Grzegorz Poczobut

5 listopada

5 listopada

1)   wniosek o zwołanie w trybie pilnym Komisję Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego powiatu szczecineckiego z udziałem Komendanta Powiatowego Policji i przedstawienie raportu o stanie bezpieczeństwa mieszkańców Szczecinka.

2)   Akademia Piłkarska Reissa, która wynajęła salę w I LO, podpisała stosowną umowę, otrzymała deklarację. Potem okazało się, że jest tam problem z działalnością i z rozpoczęciem realizacji tej umowy. Chciałbym zapytać na jakim etapie ta sprawa jest w dniu dzisiejszym….

Pełna treść interpelacji 1-2 znajduje się w protokole nr LIV/2014 z 5.11.2014 r.

Odpowiedź została udzielona ustnie na sesji przez Starostę Szczecineckiego.

Protokół nr LIV/2014
z 5.11.2014 r.
 

 

Metadane

Źródło informacji:Aleksandra Kieszkowska
Data utworzenia:2012-07-23 08:41:43
Wprowadził do systemu:Aleksandra Kieszkowska
Data wprowadzenia:2012-07-23 08:42:00
Opublikował:Aleksandra Kieszkowska
Data publikacji:2012-07-23 11:12:35
Ostatnia zmiana:2015-08-11 07:24:18
Ilość wyświetleń:4232

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij