Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Szczecinku

Kolorowy pasek

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg


Funkcję dyrektora Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg sprawuje - Beata Klimaszewska
Telefon:

Tel. 0943729200, pokój 27.

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg nadzoruje bezpośrednio Wicestarosta.

Do podstawowych zadań Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg należy:
 

1.  w zakresie ruchu drogowego i komunikacji:

1)       zarządzanie ruchem na drogach powiatowych i gminnych,

2)       dokonywanie rejestracji pojazdu oraz wydawanie dowodów i tablic rejestracyjnych, znaków legalizacyjnych i nalepek kontrolnych,

3)       wydawanie wtórników dowodów i tablic rejestracyjnych w zamian za dowody
i tablice zniszczone lub utracone,

4)       dokonywanie czasowej rejestracji pojazdu, wydawanie pozwoleń czasowych
i zalegalizowane tablice rejestracyjne,

5)       dokonywanie w dowodzie rejestracyjnym lub pozwoleniu czasowym odpowiednich zastrzeżeń, jeżeli używanie pojazdu uzależnione jest od szczegółowych warunków określonych przepisami,

6)       wpisywanie do dowodu rejestracyjnego terminu badania technicznego pojazdu przy jego rejestracji,

7)       dokonywanie w dowodach rejestracyjnych pojazdów adnotacji o ustanowieniu zastawu rejestrowego oraz jego skreśleniu w razie ustania zastawu,

8)       zwracanie zatrzymanych dowodów rejestracyjnych i pozwoleń czasowych w razie ustania przyczyny ich zatrzymania,

9)       wysyłanie zawiadomień i potwierdzeń dotyczących pojazdów i właściciela,

10)   wydawanie decyzji o cofnięciu lub unieważnieniu rejestracji pojazdu,

11)   wydawanie kart pojazdu dla pojazdu samochodowego, za wyjątkiem nowych pojazdów, dla których kartę wydaje producent lub importer,

12)   dokonywanie w karcie pojazdu wpisów o nabyciu pojazdu oraz zmianie stanu faktycznego, wymagającej zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym,

13)   kierowanie pojazdów na dodatkowe badania techniczne, w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagrażają one bezpieczeństwu ruchu lub naruszają wymagania ochrony środowiska, inne sytuacje określone przepisami,

14)   wydawanie decyzji o nadaniu cech identyfikacyjnych pojazdu,

15)   wyrejestrowanie pojazdu,

16)   wydawanie międzynarodowych praw jazdy,

17)   wydawanie uprawnień do kierowania pojazdem,

18)   przyjmowanie od kierowców zawiadomień o zmianie miejsca zamieszkania, zniszczeniu, lub utracie uprawnień,

19)   wydawanie decyzji o skierowaniu osób posiadających uprawnienia do kierowania pojazdami na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji,

20)   wydawanie decyzji o skierowaniu kierujących pojazdami, w przypadkach nasuwających zastrzeżenia co do stanu zdrowia, na badania lekarskie,

21)   przyjmowanie praw jazdy w depozyt,

22)   przyjmowanie zawiadomień o zatrzymaniu praw jazdy oraz wykonywanie wyroków sądowych w zakresie nałożonych kar zakazu prowadzenia pojazdów,

23)   kierowanie na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji osób ubiegających się
o przywrócenie uprawnień do kierowania pojazdem, cofniętych lub zatrzymanych na okres przekraczający 1 rok,

24)   wydawanie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy i zwrot zatrzymanego prawa jazdy,

25)   wydawanie decyzji o cofnięciu oraz przywróceniu kierowcom uprawnień do kierowania pojazdem silnikowym,

26)   wykonywanie czynności egzekucyjnych dotyczących obowiązków o charakterze niepieniężnym,

27)   wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdu lub zespołu pojazdów, którego masa, nacisk na oś lub wymiary są większe od dopuszczalnych,

28)   wydawanie zezwoleń na zawody sportowe, rajdy, wyścigi, zgromadzenia i inne imprezy, które powodują utrudnienie w ruchu lub wymagają korzystania z dróg
w sposób szczególny,

29)   uzgadnianie tras imprez o charakterze religijnym z kościołami i związkami wyznaniowymi,

30)   wydawanie i cofanie zezwoleń do przeprowadzania badań technicznych dla stacji kontroli pojazdów,

31)   przeprowadzanie kontroli stacji kontroli pojazdów,

32)   wydawanie i cofanie uprawnień diagnosty do wykonywania badań technicznych pojazdów,

33)   wydawanie i cofanie zezwoleń na prowadzenie szkolenia kierowców przez ośrodek szkolenia,

34)   wydawanie upoważnień do prowadzenia szkolenia kandydatów na instruktorów,

35)   dokonywanie wpisu i skreślania instruktora z ewidencji, wydawanie legitymacji instruktora,

36)   sprawowanie nadzoru nad szkoleniem, kierowanie instruktora na egzamin,

37)   współdziałanie z organami policji w zakresie poprawy bezpieczeństwa na drogach publicznych,

38)   wyznaczenie jednostki do usuwania pojazdów z drogi,

39)   wyznaczenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z drogi.

2. w zakresie transportu drogowego:

1)      przeprowadzanie kontroli jednostek którym wydano licencje, zezwolenie lub zaświadczenie

2)       udzielanie, odmowa udzielenia, zmiany lub cofnięcie licencji w zakresie krajowego transportu drogowego,

3)       wydawanie, cofanie, zmiana zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych
i specjalnych w transporcie drogowym osób na obszar  wykraczający poza teren jednej gminy,

4)       wydawanie i cofanie zaświadczeń na przewozy drogowe wykonywane na potrzeby własne jako działalność pomocnicza,

5)       prowadzenie postępowania administracyjnego w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji  związanych z drogami publicznymi wynikających z przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. Nr  80 poz. 721 ze zmianami) – w zakresie określonym przez Starostę.

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Zofia Białkowska
Data utworzenia:2007-08-28 18:51:49
Wprowadził do systemu:Zofia Białkowska
Data wprowadzenia:2007-08-28 18:51:54
Opublikował:Zofia Białkowska
Data publikacji:2007-08-28 18:52:49
Ostatnia zmiana:2017-01-25 11:48:47
Ilość wyświetleń:30718

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij