Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Szczecinku

Kolorowy pasek

Biuro ds. zarządzania kryzysowego, spraw obronnych i obrony cywilnej

Biuro ds.  Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych i Obrony Cywilnej obejmuje 1 etat.

Bezpośredni nadzór nad Biurem sprawuje Starosta Krzysztof Lis.

Pan Sebastian Korecki zajmuje się zarządzaniem kryzysowym, sprawami obronnymi i obroną cywilną oraz współpracą z powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami.

Dane kontaktowe:

Tel. 94 37 292 37, fax (automat zgłoszeniowy) 94 37 243 61, e-mail
wzk@powiat.szczecinek.pl, pokój 04.

Do podstawowych zadań w zakresie bezpieczeństwa powszechnego i publicznego należą:
    1)  monitorowanie stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu i 

         przekazywanie informacji i wniosków Staroście;
    2) opracowywanie projektów programów poprawy bezpieczeństwa powszechnego 

        obywateli i porządku publicznego oraz nadzór nad ich realizacją,
    3)  prowadzenie obsługi merytorycznej, organizacyjnej i technicznej Komisji 

         Bezpieczeństwa i Porządku,
    4) przeprowadzanie ewakuacji szkoleniowych w Starostwie,

    5) utrzymywanie współpracy ze służbami, inspekcjami i strażami szczebla  

        powiatowego  oraz  terenowymi organami administracji wojskowej i innymi 

        instytucjami rządowymi, samorządowymi i pozarządowymi w celu właściwej 

        realizacji zadań,

 

Do podstawowych zadań w zakresie zarządzania kryzysowego należą:
   1) planowanie kryzysowy, monitorowanie, analiza i ocena zagrożeń, przygotowanie i 

      stała aktualizacją planu zarządzania kryzysowego Powiatu ,
   2) całodobowa obsługa Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego  (stały

      dyżur)  na potrzeby uruchamiania planów i procedur reagowania kryzysowego,
   3) obsługa Powiatowego Zespołu Zarządzania  Kryzysowego i innych zespołów 

       powoływanych przez Starostę, wykonujących zadania z zakresu zarządzania 

       kryzysowego,
   4) koordynowanie działań związanych z ochroną przeciwpożarową w podległych   

       jednostkach organizacyjnych,

    

Do podstawowych zadań w zakresie spraw  obronnych należy:

1)      opracowywanie i aktualizowanie dokumentów planowania i programowania obronnego w tym: Planu Operacyjnego Funkcjonowania Powiatu, ankiety Narodowego Kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych, Planu Szkolenia Obronnego

2)      przygotowania Powiatu w ramach systemu obronnego państwa do realizacji zadań umożliwiających rozwinięcie Sił Zbrojnych w szczególności zorganizowania Akcji Kurierskiej

3)      organizowanie  i funkcjonowanie  systemu kierowania obronnością w Powiecie,
w szczególności stałego dyżuru i stanowiska kierowania, w tym opracowywanie, prowadzenie i aktualizowanie dokumentów stanowiska kierowania (SK), stałego dyżuru (SD),

4)      organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu,

5)      przygotowanie rezerw  osobowych na potrzeby obronności poprzez reklamowanie osób od pełnienia czynnej służby wojskowej,

6)      planowanie i składanie wniosków do właściwych organów samorządu terytorialnego na świadczenia osobiste i rzeczowe dla potrzeb Starostwa, zabezpieczenia poboru oraz zabezpieczenia mobilizacyjnego rozwijania Sił Zbrojnych państwa,

7)      planowanie i organizowanie szkolenia obronnego oraz organizacji akcji kurierskiej na terenie Powiatu,

8)      opracowywanie, prowadzenie i aktualizowanie planu przygotowań publicznej i niepublicznej służby zdrowia w Powiecie na potrzeby obronne państwa,

9)      kontrola wykonywania zadań obronnych.

 

 Do podstawowych zadań w zakresie obrony cywilnej należy:

1)      opracowanie i bieżąca aktualizacja „ Planu Obrony Cywilnej Powiatu” oraz opiniowanie gminnych planów obrony cywilnej,

2)      tworzenie, ewidencjonowanie i przygotowanie do działań jednostek organizacyjnych obrony cywilnej szczebla powiatowego, oraz współdziałanie z terenowymi organami administracji wojskowej w zakresie realizacji zadań oraz odbywania zasadniczej służby w obronie cywilnej,

3)     zapewnienie funkcjonowania łączności radiowej w Radiowej Sieci Zarządzania Wojewody Zachodniopomorskiego i Starosty Szczecineckiego,

4)      zapewnienie działania Systemu Wykrywania i Alarmowania ( SWA) oraz Systemu Wczesnego Ostrzegania o zagrożeniach,

5)     przygotowywanie i organizowanie planowej ewakuacji ludności na wypadek powstania masowego zagrożenia dla życia i zdrowia na znacznym obszarze, planowanie oraz nadzór nad przygotowaniem i zapewnieniem niezbędnych sił do doraźnej pomocy,

6)     integrowanie sił obrony cywilnej oraz innych służb, w tym sanitarno-epidemiologicznych i społecznych organizacji ratowniczych do prowadzenia akcji ratunkowych oraz likwidacji skutków klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska,

7)     prowadzenie ewidencji społecznych organizacji ratowniczych funkcjonujących na terenie Powiatu, przewidzianych do prowadzenia przygotowań i realizacji przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej,

8)     planowanie, koordynowanie i sprawowanie nadzoru nad zapewnieniem ochrony dóbr kultury i innego mienia na wypadek zagrożenia oraz współpraca w tym zakresie z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków,

9)     współpraca z terenowymi organami administracji wojskowej,

 

 

Metadane

Źródło informacji:Zofia Białkowska
Data utworzenia:2007-08-29 14:14:59
Wprowadził do systemu:Zofia Białkowska
Data wprowadzenia:2007-08-29 14:15:02
Opublikował:Zofia Białkowska
Data publikacji:2007-08-29 16:32:18
Ostatnia zmiana:2018-02-21 12:36:51
Ilość wyświetleń:4449

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij