Wyszukaj:
Starostwo Powiatowe w Szczecinku
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Starostwo Powiatowe
•  Struktura organizacyjna
•  Dane teleadresowe
•  Dni i godziny przyjmowania interesantów
•  Kierownictwo
•  Regulamin Organizacyjny
•  Regulamin wynagradzania
•  Regulamin służby przygotowawczej
•  Rejestry, ewidencje i archiwa
•  Skargi i wnioski
•  Rzeczy znalezione
•  Poradnik interesanta
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Wykaz rachunków bankowych
  Powiat
•  Wspólnota samorządowa
•  Statut
•  Zadania i kompetencje
•  Organy Powiatu
•  Jednostki organizacyjne
•  Spółki prawa handlowego
•  NIP, REGON
•  Budżet
•  Zamówienia publiczne
•  Majątek publiczny
•  Strategia rozwoju
•  Służby, inspekcje , straże
•  Sprzedaż i dzieżawa nieruchomości
•  Inwestycje
  Nabór pracowników
•  Archiwum
•  Druki do pobrania
•  Rok 2014
•  Rok 2015
  OBWIESZCZENIA I OGŁOSZENIA
•  Obwieszczenia
•  Ogłoszenia
•  Małe dotacje
  Zgłoszenia budów
•  Domy jednorodzinne
•  Stacje transformatorowe
•  Sieci
  Prawo Miejscowe
•  Zbiór aktów prawa miejscowego
•  Zarządzenia Starosty_prawo miejscowe
•  Porozumienia
•  Sprawozdania Starosty
•  Informacje Starosty
•  Ogłoszenia Starosty
  Rada Powiatu
•  Dyżury Radnych (2014-2018)
•  Materiały na planowane sesje Rady Powiatu
•  Uchwały Rady Powiatu
•  Protokoły z sesji Rady Powiatu
•  Sprawozdania z wykonania uchwał
•  Rejestr wniosków, interpelacji i postulatów radnych (2006-2010)
•  Plany pracy Rady Powiatu
•  Rejestr uchwał Rady Powiatu (2010-2014)
•  Rejestr uchwał Rady Powiatu (2014-2018)
•  Rejestr wniosków, interpelacji i zapytań Radnych (2010-2014)
•  Archiwum
  Zarząd Powiatu
•  Kadencja 2014-2018
•  Kadencja 2010-2014
•  Kadencja 2006-2010
•  Kadencja 2002-2006
•  Kadencja 1998-2002
  Oświadczenia majątkowe
•  Kadencja 2014-2018
•  Kadencja 2010-2014
•  Kadencja 2006-2010
•  Kadencja 2002-2006
•  Skarbnik
•  Sekretarz
•  Kierownicy jednostek organizacyjnych i powiatowych osób prawnych
•  Osoby wydające decyzje
•  Druki do pobrania
  Lustracja
•  Ustawa o lustracji
•  Druki
  REJESTR KORZYŚCI
•  Ustawa o ograniczeniu działalności gospodarczej
•  Wzory
  Oświadczenia o działalności gospodarczej małżonka i zawartych umowach cywilno-prawnych
•  Kadencja 2010-2014
•  Kadencja 2006-2010
•  Kadencja 2002-2006
•  Skarbnik
•  Sekretarz
•  Kierownicy jednostek organizacyjnych i powiatowych osób prawnych
•  Osoby wydające decyzje
•  Druki do pobrania
  Środowisko
•  Informacje o powietrzu
•  Inwestycje a środowisko
•  Powiatowy Program Ochrony Środowiska
•  Powiatowy Plan Gospodarki Odpadami
•  Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
•  Program usuwania azbestu
•  Obwieszczenia
•  Amatorski połów ryb
  WYBORY
•  Wybory samorządowe 2014
•  Wybory samorządowe 2010
  Kontrola w administracji
•  Rok 2014
•  Rok 2013
•  Archiwum
•  KONTROLA ZARZĄDCZA
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Udostępnianie informacji publicznej niepublikowanej w BIP
•  Statystyka
•  Redakcja
Pomoc
Statystyki

3704638
od 10 maja 2007
Starostwo Powiatowe » Poradnik interesanta » Wydział Architektury i Budownictwa

Artykuły
  Pozwolenie na budowę obiektu budowlanego
  Pozwolenie na rozbiórkę obiektu budowlanego
  Zgłoszenie budowy i robót, które nie wymagają pozwolenia na budowę
  Zgłoszenie o zamiarze rozbiórki obiektu budowlanego
  Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części
  Wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu
  Wydanie zaświadczenia potwierdzającego powierzchnię użytkową i wyposażenie techniczne domu mieszkalnego jednorodzinnego
  Wydanie dziennika budowy
  Druki do pobrania