Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Szczecinku

Kolorowy pasek

Mapa biuletynu


POMOC PRAWNA NIEODPŁATNA
    KOMUNIKATY (1)
    HARMONOGRAM PRACY PUNKTÓW POMOCY PRAWNEJ (3)
    KONKURS OFERT DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH (2)
    UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU O LOKALIZACJI I HARMONOGRAMIE (9)

OBWIESZCZENIA I OGŁOSZENIA
    Obwieszczenia (11)
        Umowy (1)
    Ogłoszenia (8)
        Prywatyzacja PKS Sp. z o.o w Szczecinku - drugie postępowanie (9)
        Nabór na dyrektora szkoły/placówki (5)
        Podstawowa kwota dotacji (4)
        Projekty partnerskie (1)
    Archiwum (0)
        Prywatyzacja PKS Sp. z o.o w Szczecinku - pierwsze postępowanie (9)
        Nabór na Dyrektora Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior w Szczecinku (2)

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
    Otwarte konkursy ofert (0)
        2018 rok (1)
        2017 rok (17)
        2016 rok (7)
        2015 rok (13)
        2014 rok (6)
        2013 rok (6)
        2012 rok (2)
        2011 rok (1)
        2009 rok (1)
    Tryb małych zleceń (0)
        2018 rok (1)
        2017 rok (12)
        2016 rok (11)
        2015 rok (11)
        2014 rok (6)
    Ewidencja stowarzyszeń zwykłych (1)
    Druki do pobrania (1)
    Program współpracy z organizacjami pozarządowymi (0)
        Programy współpracy (16)

STAROSTWO POWIATOWE
    Struktura organizacyjna (0)
        Wydział Finansowo-Księgowy (1)
        Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami (1)
            Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (0)
            Gospodarka Nieruchomościami (0)
                Ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości (4)
                    2016 r. (4)
                Zobowiązanie do udostępnienia nieruchomości (0)
                    2016 r. (4)
        Wydział Architektury i Budownictwa (1)
        Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska (1)
        Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg (1)
        Wydział Edukacji, Kultury i Sportu (1)
        Wydział Funduszy Zewnętrznych, Współpracy i Rozwoju (1)
        Wydział Inwestycji (1)
        Powiatowy Rzecznik Konsumentów (1)
        Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (1)
        Biuro Obsługi Rady Powiatu i Zarządu Powiatu (1)
        Biuro Administracyjno-Gospodarcze (1)
        Biuro Obsługi Interesanta (1)
        Biuro ds. zarzadzania kryzysowego, spraw obronnych i obrony cywilnej (1)
        stanowisko ds. audytu (1)
        stanowisko ds. kontroli (1)
        stanowisko ds kadr (0)
        stanowisko informatyka (1)
        obsługa prawna Powiatu i Starostwa (1)
    Dane teleadresowe (1)
    Dni i godziny przyjmowania interesantów (1)
    Kierownictwo (0)
        Starosta (1)
        Wicestarosta (1)
        Skarbnik (1)
        Sekretarz (1)
    Regulamin Organizacyjny (4)
    Regulamin wynagradzania (9)
    Regulamin służby przygotowawczej (1)
    Rejestry, ewidencje i archiwa (0)
        Wykaz rejestrów i ewidencji (1)
        Wykaz archiwów i składnic akt (3)
    Skargi i wnioski (1)
    Rzeczy znalezione (1)
    Poradnik interesanta (1)
        Wydział Architektury i Budownictwa (11)
        Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg (6)
            Prawa jazdy (6)
            Rejestracja pojazdów (9)
            Transport (11)
            Ośrodki szkolenia kierowców (12)
            Stacje kontroli pojazdów (3)
        Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami (10)
        Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska (31)
        Zarządzanie Kryzysowe (1)
        Wydział Edukacji, Kultury i Sportu (9)
        Powiatowy Rzecznik Konsumentów (1)
        Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (4)
        Wydział Funduszy Zewnętrznych, Współpracy i Rozwoju (0)
    Elektroniczna Skrzynka Podawcza (1)
    Wykaz rachunków bankowych (1)

POWIAT
    Wspólnota samorządowa (2)
    Statut (2)
    Zadania i kompetencje (1)
    Organy Powiatu (0)
        Zarząd Powiatu (1)
        Rada Powiatu Szczecineckiego (3)
    Jednostki organizacyjne (2)
        Szkoły i placówki oświatowe (0)
            Zespół Szkół Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Szczecinku (1)
            Zespół Szkół Nr 2 im. Ks. Warcisława IV w Szczecinku (1)
            Zespół Szkół Technicznych w Szczecinku (1)
            I Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Elżbiety w Szczecinku (1)
            Zespół Szkół Nr 6 im. Stanisława Staszica w Szczecinku (1)
            Zespół Szkół im. Oskara Langego w Białym Borze (1)
            Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Jana Brzechwy w Szczecinku (1)
        Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (1)
        Powiatowy Zarząd Dróg (1)
        Powiatowy Urząd Pracy (1)
        Zakład Obsługi Nieruchomości Powiatu Szczecineckiego (1)
        Wielofunkcyjna Placówka Pomocy Rodzinie (1)
        Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Szczecinku (1)
        Dom Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie (1)
        Inne powiatowe osoby prawne (0)
            Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. (1)
            SM Sp. z o.o. w Bornem Sulinowie (1)
            Szpital w Szczecinku Sp. z o.o. (1)
    Spółki prawa handlowego (0)
        Szpital w Szczecinku Sp. z o.o. (0)
            Informacje o spółce (1)
            Sprawozdania (6)
        Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. (0)
            Informacje o spółce (1)
            Sprawozdania (5)
        SM Sp. z o.o. (0)
            Informacje o spółce (1)
            Sprawozdania (5)
    NIP, REGON (3)
    Budżet (0)
        Rok 2004 (2)
        Rok 2005 (2)
        Rok 2006 (7)
        Rok 2007 (9)
        Rok 2008 (17)
        Rok 2009 (12)
        Rok 2010 (21)
        Rok 2011 (35)
        Rok 2012 (31)
        Rok 2013 (31)
        Rok 2014 (32)
        Rok 2015 (17)
        Rok 2016 (15)
        Rok 2017 (23)
        Rok 2018 (5)
    Majątek publiczny (1)
        Informacja o stanie mienia (0)
            Rok 2013 (1)
            Rok 2012 (1)
            Rok 2011 (2)
            Rok 2010 (1)
            Rok 2009 (1)
            Rok 2008 (1)
            Rok 2007 (1)
            Rok 2014 (1)
            Rok 2015 (1)
            Rok 2016 (1)
    Strategia rozwoju (1)
    Służby, inspekcje , straże (0)
        Komenda Powiatowa Policji (1)
        Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej (1)
        Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego (1)
        Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny (1)
        Powiatowy Inspektorat Weterynarii (1)

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
    Otwarte (4)
    Rozstrzygnięte (38)
    Unieważnione (20)

NABÓR PRACOWNIKÓW
    Archiwum (0)
        2009 (0)
            Inspektor w Wydziale Funduszy Zewnętrznych, Współpracy i Rozwoju (2)
            Podinspektor w Wydziale Finansowo-Księgowym (2)
            Podinspektor w Wydziale Funduszy Zewnętrznych, Wspópracy i Rozwoju (2)
            Dyrektor Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg (2)
            Dyrektor Wielofunkcyjnej Placówki Pomocy Rodzinie w Szczecinku (2)
            Podinspektor w Wydziale Finansowo - Księgowym (2)
            Podinspektor w Wydziale Architektury i Budownictwa (1)
            Zastępca Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Pomocy Rodzinie w Szczecinku (2)
            Inspektor w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu (2)
        2008 (0)
            Inspektor nadzoru budowlanego (1)
            Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu (1)
            Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Szczecinku (1)
            Główny Specjalista - Samodzielne stanowisko ds. zarządzania kryzysowego, spraw wojskowych i obrony cywilnej (1)
            Inspektor w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu (1)
        Rok 2011 (2)
            Podinspektor w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska (2)
        2007 (0)
            Pelnomocnik ds Zarządzania Kryzysowego (1)
            Konkursy na dyrektorów szkół (1)
            Podinspektor w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu (1)
            Podinspektor w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg (1)
            Głowny księgowy Powiatowego centrum Pomocy Rodzinie (1)
            Dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa (1)
            Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu (0)
            Inspektor w Wydziale Architektury i Budownictwa (1)
            Główny Księgowy Zakładu Obsługi Nieruchomości Powiatu Szczecineckiego (1)
            Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinku (1)
            Inspektor w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu (1)
            Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie (1)
            Podinspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami (1)
            Specjalista w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami (1)
            Inspektor w Wydziale Architektury i Budownictwa - 2 (1)
            Podinspektor w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu - 2 (1)
            Pełnomocnik ds Zarządzania Kryzysowego - 2 (1)
            Podinspektor - Animator Pracy (1)
            Podinspektor - Koordynator Projektu/Operator Informacji (1)
        Rok 2010 (0)
            Inspektor w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg (2)
            Podinspektor - samodzielne stanowisko ds. zarządzania kryzysowego, spraw wojskowych i obrony cywilnej (2)
            Podinspektor w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu (3)
            Podinspektor w Wydziale Funduszy Zewnętrznych, Współpracy i Rozwoju (2)
                Dyrektor Wydziału Funduszy Zewnętrznych, Współpracy i Rozwoju Powiatu (1)
            Dyrektor Wydziału Funduszy Zewnętrznych, Współpracy i Rozwoju (2)
        2006 (0)
            Główny Księgowy Zakładu Obsługi Nieruchomości Powiatu Szczecineckiego (1)
            Podinspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami (1)
        Rok 2012 (0)
            Przewodniczący Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (2)
            Podinspektor w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu (2)
            Podinspektor w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu-powtórnie (2)
            Podinspektor w Wydziale Architektury i Budownictwa (2)
        Rok 2013 (0)
            Konkurs na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. Elżbiety w Szczecinku (1)
            Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Szczecinku (1)
            Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 im. Ks. Warcisława IV w Szczecinku (1)
            Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Szczecinku (1)
            Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 5 w Szczecinku (1)
            Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 6 im. St. Staszica w Szczecinku (1)
    Druki do pobrania (1)
    Rok 2014 (6)
    Rok 2015 (6)
        II Ogłoszenie o naborze na Podinspektora w Wydziale Funduszy Zewnętrznych, Współpracy i Rozwoju (2)
        Ogłoszenie o naborze na Podinspektora w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg (2)
        Nabór na Inspektora w Wydziale Inwestycji (2)
        Ogłoszenie o naborze na Geodetę w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami (2)
        Nabór na Inspektora w Wydziale Inwestycji (2)
        Nabór na Inspektora w Wydziale Funduszy Zewnętrznych, Współpracy i Rozwoju (2)
    Rok 2016 (0)
        Ogłoszenie o naborze na Podinspektora w Wydziale Funduszy Zewnętrznych, Współpracy i Rozwoju (1)
        Ogłoszenie o naborze na Kierownika gospodarczego w Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior w Szczecinku (1)
        Ogłoszenie o naborze na Inspektora w Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior w Szczecinku (1)
        Ogłoszenie o naborze na Samodzielnego referentav w Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior w Szczecinku (1)
        Ogłoszenie o naborze na Głównego księgowego w Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior w Szczecinku (1)
        Informacja o wynikach naboru na Inspektora w Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior w Szczecinku (1)
        Informacja o wynikach naboru na Głównego Księgowego w Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior w Szczecinku (1)
        Informacja o wynikach naboru na Podinspektora w Wydziale Funduszy Zewnętrznych, Współpracy i Rozwoju (1)
        Informacja o wynikach naboru na Kierownika Gospodarczego w Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior w Szczecinku (1)
        Informacja o wynikach naboru na Samodzielnego referenta w Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior w Szczecinku (1)
        Nabór na Geodetę w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami (1)
        Informacja o wynikach naboru na Geodetę (1)
    Rok 2017 (1)
        Ogłoszenie o naborze na Geodetę w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami (1)
        Informacja o wynikach naboru na Geodetę (1)
        Ogłoszenie o naborze na Podinspektora w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu (1)
        Ogłoszenie o unieważnieniu naboru na Podinspektora w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu (1)
        II Ogłoszenie o naborze na Podinspektora w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu (1)
        Informacja o wynikach naboru na Podinspektora w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu (1)
        Ogłoszenie o naborze na Podispektora w Wydziale Fundzuszy Zewnętrznych, Współpracy i Rozwoju (1)
        Ogłoszenie o naborze na Podinspektora w Wydziale Architektury i Budownictwa (1)
        Informacja o wynikach naboru na Podinspektora w Wydziale Fundzuszy Zewnętrznych, Współpracy i Promocji (1)
        Informacja o wynikach naboru na Podinspektora w Wydziale Architektury i Budownictwa (1)
        Ogłoszenie o naborze na Podinspektora w Wydziale Inwestycji (1)
        Informacja o wynikach naboru na Podinspektora w Wydziale Inwestycji (1)
        Ogłoszenie o naborze na Podinspektora w Wydziale Funduszy Zewnętrznych, Współpracy i Rozwoju (1)

SPRZEDAŻ I DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI
    Aktualne (22)
    Odwołane (0)
    Archiwum (0)
        Mienie Skarbu Państwa (0)
            2016 (22)
            2015 (15)
            2014 (18)
            2013 (22)
            2012 (21)
            2011 (15)
            2010 (10)
            2009 (12)
            2008 (5)
        Mienie Powiatu Szczecineckiego (0)
            2016 (37)
            2015 (19)
            2014 (30)
            2013 (29)
            2012 (13)
            2011 (20)
            2010 (25)
            2009 (21)
            2008 (12)
            2017 (22)

ZGŁOSZENIA BUDÓW
    Domy jednorodzinne (4)
    Stacje transformatorowe (0)
    Sieci (22)

PRAWO MIEJSCOWE
    Zbiór aktów prawa miejscowego (5)
    Zarządzenia Starosty_prawo miejscowe (2)
        Zarządzenia Starosty IV kadencja (2010-2014) (10)
        Zarządzenia Starosty III kadencja (2006-2010) (10)
        Zarządzenia Starosty II kadencja (2002-2006) (7)
        Zarządzenia Starosty I kadencja (1998-2002) (3)
    Porozumienia (0)
        Porozumienia III kadencja (2006-2010) (5)
        Porozumienia II kadencja (2002-2006) (3)
        Porozumienia I kadencja (1998-2002) (2)
    Sprawozdania Starosty (3)
    Informacje Starosty (2)
    Ogłoszenia Starosty (1)

RADA POWIATU
    Dyżury Radnych (2014-2018) (0)
        2015 (6)
        2016 (6)
        2017 (1)
    Materiały na planowane sesje Rady Powiatu (1)
        2014 (0)
            1 sesja - 01.12.2014 r. (1)
            2 sesja - 10.12.2014 r. (1)
            3 sesja - 19.12.2014 r. (1)
            4 sesja - 30.12.2014 r. (1)
        2015 (0)
            5 sesja - 23.01.2014 r. (1)
            6 sesja - 02.02.2015 r. (1)
            7 sesja - 09.03.2015 r. (1)
            8 sesja - 24.04.2015 r. (1)
            9 sesja - 26.05.2015 r. (1)
            10 sesja - 18.06.2015 r. (1)
            11 sesja - 30.06.2015 r. (1)
            12 sesja - 31.08.2015 r. (1)
            13 sesja - 30.09.2015 r. (1)
            14 sesja - 28.10.2015 r. (1)
            15 sesja - 30.11.2015 r. (1)
            16 sesja - 23.12.2015 r. (1)
            17 sesja - 30.12.2015 r. (1)
        2016 (0)
            18 sesja - 23.02.2016 r. (1)
            19 sesja - 31.03.2016 r. (1)
            20 sesja - 28.04.2016 r. (1)
            21 sesja - 25.05.2016 r. (1)
            22 sesja - 13.06.2016 r. (1)
            23 sesja - 29.06.2016 r. (1)
            24 sesja - 31.08.2016 r. (1)
            25 sesja - 19.09.2016 r. (1)
            26 sesja - 24.10.2016 r. (1)
            27 sesja - 08.11.2016 r. (1)
            28 sesja - 02.12.2016 r. (1)
            30 sesja - 21.12.2016 r. (1)
            29 sesja - 12.12.2016 r. (1)
            31 sesja - 30.12.2016 r. (1)
        2017 (14)
    Uchwały Rady Powiatu (0)
        Kadencja 2006-2010 (0)
            Rok 2010 (99)
            Rok 2009 (110)
            Rok 2008 (114)
            Rok 2007 (92)
            Rok 2006 (26)
        Kadencja 2002-2006 (0)
            Rok 2002 (25)
            Rok 2003 (93)
            Rok 2004 (95)
            Rok 2005 (92)
            Rok 2006 (91)
        Kadencja 1998-2002 (0)
            Rok 1998 (0)
            Rok 1999 (0)
            Rok 2000 (63)
            Rok 2001 (96)
            Rok 2002 (117)
        Kadencja 2010-2014 (0)
            Rok 2010 (26)
            Rok 2011 (115)
            Rok 2012 (113)
            Rok 2013 (97)
            Rok 2014 (78)
        Kadencja 2014-2018 (0)
            Rok 2014 (22)
            Rok 2015 (116)
            Rok 2016 (97)
            Rok 2017 (118)
    Protokoły z sesji Rady Powiatu (0)
        Kadencja 2010-2014 (0)
            Rok 2010 (4)
            Rok 2011 (15)
            Rok 2012 (12)
            Rok 2013 (13)
            Rok 2014 (10)
        Kadencja 2006-2010 (0)
            Rok 2010 (12)
            Rok 2009 (16)
            Rok 2008 (15)
            Rok 2007 (14)
            Rok 2006 (3)
        Kadencja 2002-2006 (0)
            Rok 2006 (0)
            Rok 2005 (0)
            Rok 2004 (0)
        Kadencja 2014-2018 (0)
            2014 (4)
            2015 (13)
            2016 (14)
            2017 (11)
    Sprawozdania z wykonania uchwał (10)
    Rejestr wniosków, interpelacji i postulatów radnych (0)
        Kadencja 2006-2010 (1)
        Kadencja 2010-2014 (1)
        Kadencja 2014-2018 (1)
    Plany pracy Rady Powiatu (10)
    Archiwum (0)
        Rejestr uchwał Rady Powiatu (2006-2010) (1)
        Rejestr uchwał Rady Powiatu (0)
            Kadencja 2010-2014 (1)
            Kadencja 2014-2018 (1)
        Rejestr uchwał Rady Powiatu (2002-2006) (1)
        Rejestr uchwał Rady Powiatu (1998-2002) (1)

ZARZĄD POWIATU
    Kadencja 2014-2018 (0)
        Porządek posiedzeń Zarządu(2014-2018) (5)
        Rejestr aktów normatywnych Zarządu (2014-2018) (4)
        Informacje z prac Zarządu (2014-2018) (3)
    Kadencja 2010-2014 (0)
        Porządek posiedzeń Zarządu (2010-2014) (5)
        Rejestr aktów normatywnych Zarządu (2010-2014) (5)
        Informacje z prac Zarządu (2010-2014) (4)
        Rejestr decyzji administracyjnych Zarządu (1)
    Kadencja 2006-2010 (0)
        Rejestr uchwał Zarządu (2006-2010) (5)
        Porządki posiedzeń Zarządu (2006-2010) (5)
        Informacje z prac Zarządu (2006-2010) (5)
        Rejestr decyzji administracyjnych Zarządu (1)
    Kadencja 2002-2006 (0)
        Rejestr uchwał Zarządu (2002-2006) (5)
        Porządki posiedzeń Zarządu (2002-2006) (6)
        Informacje z prac Zarządu (2002-2006) (5)
    Kadencja 1998-2002 (0)
        Porządki posiedzeń Zarządu (1999-2002) (4)

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
    Kadencja 2014-2018 (0)
        Członkowie Zarządu (0)
            Lis Krzysztof (4)
            Kotschy Marek (4)
            Hardie-Douglas Jakub (6)
            Kieling Mariusz (5)
            Zając Krzysztof (4)
        Radni (0)
            Babiński Janusz (5)
            Bieńkowski Artur (4)
            Chrzanowska Dorota (4)
            Dudź Jerzy (4)
            Hardie-Douglas Jalub (6)
            Kawczyńska Bożena (4)
            Kaźmierski Maciej (4)
            Kieling Mariusz (4)
            Kotschy Marek (4)
            Kowalewski Mariusz (5)
            Lis Krzysztof (4)
            Miernikowska Halina (5)
            Nowosielska Ewa (4)
            Pawłowicz Joanna (4)
            Poczobut Grzegorz (5)
            Podpora Adam (4)
            Suchowiejko Elżbieta (4)
            Wójcik Tomasz (4)
            Zając Krzysztof (4)
    Kadencja 2010-2014 (0)
        Członkowie Zarządu (0)
            Lis Krzysztof (7)
            Kotschy Marek (6)
            Jasionas Ryszard (7)
            Zborowski Robert (6)
            Kiedel Szymon (6)
        Radni (0)
            Bodnar Jan (6)
            Chrzanowska Dorota (6)
            Dudź Jerzy (6)
            Gańska Zofia (6)
            Grondys Grzegorz (6)
            Jasionas Ryszard (7)
            Kiedel Szymon (6)
            Kieling Mariusz (6)
            Korenicka Weronika (6)
            Kotschy Marek (6)
            Kowalewski Mariusz (7)
            Leszko Janusz (6)
            Lis Krzysztof (7)
            Poczobut Grzegorz (6)
            Szczepaniak Arkadiusz (6)
            Szybisty Eugeniusz (6)
            Świątkowski Jan (6)
            Zając Krzysztof (7)
            Zborowski Robert (6)
    Kadencja 2006-2010 (0)
        Radni (0)
            Bodnar Jan (5)
            Chrzanowska Dorota (5)
            Ceglarz Beata (5)
            Gaca Maciej (5)
            Grondys Grzegorz (5)
            Kieling Mariusz (4)
            Korenicka Weronika (5)
            Kubisa Irena (5)
            Kowalewski Mariusz (5)
            Leszko Janusz (5)
            Lis Krzysztof (5)
            Miernikowska Halina (5)
            Modrzejewski Andrzej (5)
            Pawelski Leszek (5)
            Siegert Henryk (5)
            Szybisty Eugeniusz (5)
            Tomczyk Marek (5)
            Wiech Henryk (5)
            Zając Krzysztof (5)
        Członkowie Zarządu (0)
            Lis Krzysztof (5)
            Kotschy Marek (6)
            Gołubiński Czesław (4)
            Szybisty Eugeniusz (6)
            Wiech Henryk (6)
            Jasionas Ryszard (4)
    Kadencja 2002-2006 (0)
        Radni (0)
            Bielicki Adam Andrzej (4)
            Drapała Jan (4)
            Dudź Jerzy (4)
            Eisop Robert Krzysztof (4)
            Fil Włodzimierz (4)
            Gasiul Jerzy (4)
            Hajkowicz Tadeusz Ryszard (4)
            Lis Krzysztof Wiesław (3)
            Łesyk Bogdan (4)
            Miernikowska Halina (4)
            Nadolska Halina (3)
            Naja Zbigniew (4)
            Pawelski Leszek (4)
            Rauch Antoni Edward (4)
            Romacki Wawrzyniec Kazimierz (4)
            Siegert Henryk Jan (4)
            Subocz Waldemar Piotr (4)
            Szabłowska Bożena Anna (4)
            Świątkowski Jan Jerzy (4)
            Winnicki Stanisław (3)
            Ziętara Danuta (4)
        Członkowie Zarządu III (0)
            Lis Krzysztof Wiesław (1)
            Fil Włodzimierz (2)
            Milko Łucja (1)
            Mikolajewski Paweł (3)
            Siegert Henryk (3)
        Członkowie Zarządu II (0)
            Lis Krzysztof Wiesław (2)
            Fil Włodzimierz (2)
            Bauer Łucja (1)
            Naja Zbigniew (3)
            Stepień Andrzej (4)
        Członkowie zarządu I (0)
            Lis Krzysztof Wiesław (1)
            Fil Wlodzimierz (1)
            Naja Zbigniew (1)
            Bernard Zbigniew (0)
            Jakubiec Jarosław (0)
    Skarbnik (0)
        Suproń Mieczysław (6)
        Pawłat Ewa Maria (11)
    Sekretarz (0)
        Białkowska Zofia (12)
        Pawenta Jacek (6)
        Lelejko Bronisław (0)
    Kierownicy jednostek organizacyjnych i powiatowych osób prawnych (0)
        Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (0)
            Kubiak -Horniatko Małorzata (13)
            Rosiak Witold (0)
        Powiatowy Zarząd Dróg (0)
            Ziomek Marek (5)
            Fil Włodzimierz (12)
        Zespół Szkół Nr 1 w Szczecinku (0)
            Hamulak Natalia (6)
            Edyta Joanna Wojnicz (10)
        Zespół Szkół Nr 2 w Szczecinku (0)
            Schulz Maria (14)
            Jasek Robert (4)
        Zespół Szkół Nr 3 w Szczecinku (0)
            Schoeneich Maria (5)
            Grunt Ewa (13)
        Zespół Szkół Nr 5 w Szczecinku (0)
            Czajkowska Danuta (15)
        I Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Elżbiety w Szczecinku (0)
            Roman Danisława (5)
            Kania Jerzy (11)
        I Liceum Ogólnokształcące w Białym Borze (0)
            Drozd Andrzej (1)
        Zespół Szkół im. Oskara Langego w Białym Borze (0)
            Pastuszek Andrzej (14)
        Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Szczecinku (0)
            Stępczyński Wacław (4)
            Dyrla Lucyna Limanowska (1)
            Sienkiewicz Janusz Krzysztof (12)
        Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szczecinku (0)
            Barbara Zasada (11)
            Szwed Jadwiga (5)
        Wielofunkcyjna Placówka Pomocy Rodzinie (0)
            Wajda Maria (6)
            Popławska Agnieszka (9)
        Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna (0)
            Patkowska Dorota (16)
            Trusewicz Janina (2)
        Zakład Obsługi Nieruchomości Powiatu (0)
            Elegańczyk Sławomir (15)
        Dom Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie (0)
            Kujawa Piotr (4)
            Budzisz Ryszard (2)
            Berdyńska Krystyna (11)
        Rodzinny Dom Dziecka nr 1 w Godzisławiu (0)
            BIEDRZYCKA Daniela (9)
        Mlodzieżowy Dom Kultury w Szczecinku (0)
            Bukowska Barbara (5)
        Powiatowy Ośrodek Sporów Wodnych (0)
            Bibik Beata (6)
        Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinku (0)
            Kosmala Wiesław (11)
            Bobryk Tadeusz (5)
        Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczecinku (0)
            Łysiak Andrzej (5)
            Jakub Rogólski (3)
        NZOZ Centrum Rehabilitacji Chorych na Stwardnienie Rozsiane (0)
            Kowalewski Mariusz (5)
        SM Spółka z o.o. (0)
            Bielicki Adam Andrzej (4)
            Berdyńska Krystyna (5)
            Anikiej Dorota (6)
        Szpital w Szczecinku Spółka z o.o. (0)
            Andrzej Łysiak (3)
            Adam Bielicki (8)
            Elżbieta Anna Szukiel (3)
            Adam Wyszomirski (3)
            Niemiec Radosław (4)
        PKS sp. z o.o. (0)
            Anna Latkowska (4)
            Adam Wrzeszcz (2)
            Mirosław Bolesław Szwinto (3)
            Adam Wyszomirski (4)
            Włodzimierz Tosik (4)
            Halina Mozolewska (6)
            Eugeniusz Szymonik (1)
        Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior (0)
            Radosław Wąs (3)
        Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior-Zespół Placówek Oświatowych w Szczecinku (0)
            Wąs Radosław (1)
    Osoby wydające decyzje (0)
        Pracownicy Starostwa Powiatowego (0)
            Dudź Franciszek (3)
            Kozłowski Jerzy (10)
            Makowski Mieczysław (2)
            Milko Łucja (1)
            Zdanowicz Danuta (11)
            Krymow Elżbieta (3)
            Kosicka Zofia Halina (10)
            Samek Anna (8)
            Doroń Elżbieta (11)
            Klimaszewska Beata (9)
            Ciesek Marlena (9)
            Jazienicki Tomasz (3)
            Okuszko Elżbieta (9)
            Jabłońska Ewa (7)
            Lewandowska Mariola (6)
            Małek Piotr (8)
            Konaszewska Joanna (4)
            Malczewska Wiesława (4)
            Łosiewicz Magdalena (3)
            Babińska Dorota (3)
            Łoziński Maciej (3)
        Pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy (0)
            Batura Maciej (11)
            Ćwik Renata (11)
            Forc-Adamczyk Arleta (2)
            Giżycka Agnieszka (11)
            Ihnatów Iwona (12)
            Kasowska Dorota (10)
            Klim Marzenna (12)
            Koladka Barbara (9)
            Kuczyńska Irena (11)
            Łangowska Anna (11)
            Piątkowska Zofia (1)
            Pichlak Bogumiła (11)
            Pietrzak Alicja (2)
            Sobczak Edyta (11)
            Wójtów Maria (11)
            Zielke Andrzej (1)
            Ryszard Koszel (2)
            Gudz Kamila (10)
            Jaroszewicz Joanna (6)
            Romaniszyn Justyna (6)
            Leśniewska Renata (2)
            Kryszczyński Michał (1)
        Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (0)
            Jacek Woynicz (10)
        Pracownicy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (0)
            Rusin_Hardenbicker Dorota (5)
    Druki do pobrania (2)

LUSTRACJA
    Ustawa o lustracji (1)
    Druki (4)

REJESTR KORZYŚCI
    Ustawa o ograniczeniu działalności gospodarczej (1)
    Wzory (2)

Oświadczenia o działalności gospodarczej małżonka i zawartych umowach cywilno-prawnych
    Kadencja 2010-2014 (0)
        Członkowie Zarządu (0)
            Lis Krzysztof (0)
            Kotschy Marek (0)
            Jasionas Ryszard (0)
            Zborowski Robert (0)
            Kiedel Szymon (0)
    Kadencja 2006-2010 (0)
        Radni (0)
            Bodnar Jan (1)
            Chrzanowska Dorota (1)
            Ceglarz Beata (1)
            Gaca Maciej (1)
            Grondys Grzegorz (1)
            Kieling Mariusz (1)
            Korenicka Weronika (1)
            Kubisa Irena (1)
            Kowalewski Mariusz (1)
            Leszko Janusz (1)
            Lis Krzysztof (1)
            Miernikowska Halina (1)
            Modrzejewski Andrzej (1)
            Pawelski Leszek (1)
            Siegert Henryk (1)
            Szybisty Eugeniusz (1)
            Tomczyk Marek (1)
            Wiech Henryk (1)
            Zając Krzysztof (1)
        Czlonkowie Zarządu (0)
            Lis Krzysztof Wiesław (1)
            Kotschy Marek (2)
            Gołubiński Czesław (2)
            Szybisty Eugeniusz (2)
            Wiech Henryk (2)
            Jasionas Ryszard (2)
    Kadencja 2002-2006 (0)
        Radni (0)
    Skarbnik (0)
        Pawłat Ewa Maria (3)
    Sekretarz (2)
    Kierownicy jednostek organizacyjnych i powiatowych osób prawnych (0)
        Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Szczecinku (0)
            Dyrla Lucyna (1)
            Sienkiewicz Janusz (4)
        SM Spółka z o.o. (0)
            Bielicki Adam (2)
        Powiatowy Zarząd Dróg (0)
            Fil Włodzimierz (2)
        Zespół Szkół Nr 1 w Szczecinku (0)
            Hamulak Natalia (1)
            Edyta Joanna Wojnicz (2)
        Zespół Szkół Nr 2 w Szczecinku (0)
            Schulz Maria (3)
        Zespół Szkół Nr 3 w Szczecinku (0)
            Grunt Ewa (3)
        Zespół Szkół Nr 5 w Szczecinku (0)
            Czajkowska Danuta (2)
        I Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Elżbiety w Szczecinku (0)
            Roman Danisława (1)
            Kania Jerzy (3)
        Dom Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie (0)
            Budzisz Ryszard (1)
            Berdyńska Krystyna (3)
        Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinku (0)
            Kosmala Wiesław (3)
        Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (0)
            Woynicz Jacek (3)
            Kubiak - Horniatko Małgorzata (2)
        Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczecinku (0)
            Łysiak Andrzej (4)
            Jakub Rogólski (1)
        Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Świątkach (0)
            Zasada Barbara (3)
        Powiatowy Ośrodek Sportów Wodnych (0)
            Bibik Beata (1)
        Zakład Obsługi Nieruchomości Powiatu (0)
            Elegańczyk Sławomir (2)
        Zespół Szkół im. Oskara Langego w Białym Borze (0)
            Pastuszek Andrzej (3)
        Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna (0)
            Patkowska Dorota (2)
        Wielofunkcyjna Placówka Pomocy Rodzinie (0)
            Wajda Maria (2)
            Popławska Agnieszka (1)
        NZOZ Centrum Rehabilitacji Chorych na Stwardnienie Rozsiane (0)
            Kowalewski Mariusz (2)
        Szpital w Szczecinku Spółka z o.o. (0)
            Andrzej Łysiak (3)
            Adam Bielicki (1)
        PKS Sp. z o.o. w Szczecinku (0)
            Mirosław Szwinto (1)
        Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 w Godzisławiu (0)
            Biedrzycka Daniela (1)
        Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior-Zespół Placówek Oświatowych (0)
    Osoby wydające decyzje (0)
        Pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy (0)
            Batura Maciej (3)
            Koszel Ryszard (3)
            Giżycka Agnieszka (2)
            Pietrzak Alicja (1)
            Łangowska Anna (2)
            Forc- Adamczyk Arleta (1)
            Koladka Barbara (2)
            Pichlak Bogumiła (2)
            Kasowska Dorota (2)
            Sobczak Edyta (2)
            Kuczyńska Irena (2)
            Ihnatów Iwona (2)
            Wójtów Maria (2)
            Klim Marzena (2)
            Ćwik Renata (2)
            Gudz Kamila (2)
        Pracownicy Starostwa Powiatowego (0)
            Kosicka Zofia Halina (2)
            Samek Anna (1)
            Doroń Elżbieta (1)
            Zdanowicz Danuta (2)
            Dudź Franciszek (2)
            Kozłowski Jerzy (2)
            Malczewska Wiesława (1)
        Pracownicy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (0)
            Rusin-Hardenbicker Dorota (2)
    Druki do pobrania (1)

ŚRODOWISKO
    Inwestycje a środowisko (0)
        Rok 2015 (71)
        Rok 2016 (5)
        Rok 2017 (1)
    Obwieszczenia (36)
        Obwieszczenie w sprawie sporządzenia Zarządzeń Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dot. bobra europejskiego (5)
    Powiatowy Program Ochrony Środowiska (5)
        Program Ochrony Środowiska na lata 2013-2016 (7)
        Raport z Programu Ochrony Środowiska za lata 2013-2014 (1)
    Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (1)
    Amatorski połów ryb (2)
    Informacje o powietrzu (2)

WYBORY
    Wybory samorządowe 2014 (8)
        Obwieszczenia i zarządzenia (6)
    Wybory samorządowe 2010 (0)
        Harmonogram dyżurów (2)
        Obwody i okręgi wyborcze (4)
        Powiatowa Komisja Wyborcza w Szczecinku (7)
        Wykaz przepisów i dokumentów wyborczych (4)
        Komisarz Wyborczy w Koszalinie (2)
        Wizualizacja wyborów samorządowych 2010 (1)

KONTROLA W ADMINISTRACJI
    Rok 2017 (8)
    Rok 2016 (10)
    Rok 2015 (10)
    Rok 2014 (9)
    Rok 2013 (10)
    Archiwum (0)
        Rok 2012 (13)
        Rok 2011 (15)
        Rok 2010 (14)
        Rok 2009 (9)
        Rok 2008 (10)
        Rok 2007 (3)
        Rok 2006 (1)
        Rok 2005 (1)
        Rok 2004 (1)
    KONTROLA ZARZĄDCZA (2)

PETYCJE
    2015 (1)

INFORMACJE
    Udostępnianie informacji publicznej niepublikowanej w BIP (6)
    Redakcja (1)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij