Zamknij okno Drukuj dokument

Elektroniczna Skrzynka Podawcza


Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005r. w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz.U.Nr 200, poz. 1651) oraz Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania  formularzy,  wzorów  i  kopii  dokumentów  elektronicznych  ( DZ.U.Nr 206, poz. 1216) w Starostwie Powiatowym w Szczecinku uruchomiona została Elektroniczna Skrzynka Podawcza na platformie ePUAP. 
Z pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) osoby posiadające bezpieczny podpis elektroniczny (weryfikowany za pomocą kwalifikowanego certyfikatu) lub profil zaufany ePUAP mogą załatwić wytypowaną sprawę bez konieczności osobistego stawiennictwa w Starostwie, o ile przepisy obowiązującego prawa nie stanowią inaczej.

W celu złożenia dokumentu elektronicznego należy:
1) założyć bezpłatne konto użytkownika na platformie ePUAP,
2) zapoznać się z wykazem spraw załatwianych przez Starostwo ,
3) wypełnić formularz elektroniczny dostępny na platformie ePUAP wraz z ewentualnymi załącznikami. W sprawach w których wymagana jest opłata skarbowa – należy dołączyć potwierdzenie dokonania operacji bankowej, w którym „tytuł zapłaty” powinien jednoznacznie określać załatwianą sprawę,
4) podpisać i wysłać formularz

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Starostwa Szczecineckiego na platformie ePUAP:  /c6c334mjbi/SkrytkaESP

Maksymalny rozmiar dokumentów elektronicznych wraz z załącznikami wynosi 5 MB.
Wszystkie dokumenty elektroniczne wysyłane na ESP Starostwa muszą zostać podpisane podpisem elektronicznym:
a) kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
lub
b) darmowym podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Metadane

Źródło informacji:Piotr Balon
Data utworzenia:2008-05-05 00:00:00
Wprowadził do systemu:Piotr Balon
Data wprowadzenia:2008-05-05 14:40:48
Opublikował:Piotr Balon
Data publikacji:2008-05-05 14:45:04
Ostatnia zmiana:2015-06-19 10:59:19
Ilość wyświetleń:10892