Zamknij okno Drukuj dokument

Samodzielne stanowisko informatyka

Na samodzielnym stanowisku  starszego  informatyka  pracuje  Pan Piotr Balon.

Pełni jednocześnie funkcję Administratora Systemu Informatycznego (ASI) 
Tel. 0943729278, pokój 03
Samodzielne stanowisko informatyka  nadzoruje bezpośrednio Sekretarz
.

Do podstawowych zadań samodzielnego stanowiska  informatyka, który pełni  funkcję Administratora Systemu Informatycznego (ASI)  należy, w szczególności:

 

 z zakresu informatyki,  w szczególności:

 

1)      planowanie i wdrażanie przedsięwzięć informatycznych w Starostwie,

2)      zapewnienie bezawaryjnego funkcjonowania sprzętu komputerowego, w tym 

konserwowanie sprzętu i urządzeń,

3)      gospodarowanie sprzętem oraz siecią  komputerową,

4)      zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego,

5)      standaryzacja wdrażanych i eksploatowanych systemów teleinformatycznych,

6)      monitorowanie oraz optymalizacja wykorzystania infrastruktury teleinformatycznej i 

      systemów przetwarzania danych Starostwa,

7)      zarządzanie transmisją danych w eksploatowanych systemach,

8)     zapewnienie ciągłości przepływu informacji oraz możliwości przystosowania eksploatowanych systemów do zachodzących zmian normatywnych, organizacyjnych i technologicznych,

9)     prowadzenie ewidencji licencji oprogramowania i dokumentacji systemów przetwarzania danych użytkowanych w  systemie,

10)  określanie zasad wykonywania i kontrola realizacji archiwizacji i wykonywania kopii zapasowych danych oraz analiza integralności archiwizowanych danych,

11)  administrowanie serwerami, systemami operacyjnymi, sieciami komputerowymi, stacjami roboczymi w sieci komputerowej,

12)  zarządzanie kontami poczty elektronicznej i kontami użytkowników,

13)  organizowanie niezbędnych szkoleń pracowników Starostwa w zakresie obsługi programów użytkowych, bezpieczeństwa teleinformatycznego,

14) wykonywanie zadań Administratora Systemu Informatycznego (ASI), administratora 

      BIP, administratora  strony  internetowej  Starostwa,

 

Do podstawowych zadań  w zakresie  bezpieczeństwa informacji należy:

1)      odpowiadanie za sporządzanie i bezpieczeństwo kopii  przetwarzanych danych osobowych;

2)      tworzenie kopii awaryjnych danych osobowych przetwarzanych  na serwerach;

3)      odpowiadanie za ochronę antywirusową systemu informatycznego;

4)      odpowiadanie za stosowanie danych lub niszczenie nośników  elektronicznych,

5)      dokonywanie przeglądu i konserwacji systemu zbioru danych osobowych;

6)      monitorowanie pracy w sieci za pomocą dostępnego oprogramowania narzędziowego;

7)      czuwanie nad nienaruszaniem ochrony danych osobowych, usuwając przyczynę naruszenia systemu informatycznego, sprawdzając cały system;

8)      zapewnienie bezpieczeństwa danych przenoszonych na nośnikach zewnętrznych;

9)      przy naruszeniu systemu danych osobowych przeprowadzenie niezwłocznej analizy systemu i wprowadzenie dodatkowych zabezpieczeń w celu zmniejszenia zagrożenia i podatności systemu na naruszanie bezpieczeństwa informacji.

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Zofia Białkowska
Data utworzenia:2007-08-29 16:34:45
Wprowadził do systemu:Zofia Białkowska
Data wprowadzenia:2007-08-29 16:34:50
Opublikował:Zofia Białkowska
Data publikacji:2007-08-29 16:41:35
Ostatnia zmiana:2014-02-19 09:48:13
Ilość wyświetleń:2885