Zamknij okno Drukuj dokument

Sekretarz

Funkcję Sekretarza Powiatu Szczecineckiego sprawuje - Zofia Białkowska

Telefon:

Tel. +48 94 372 92 34, pokój 213.

Sekretarz zapewnia  warunki  sprawnego działania Starostwa i w tym zakresie nadzoruje działalność wszystkich komórek  organizacyjnych Starostwa.

 

Sekretarz nadzoruje bezpośrednio następujące komórki organizacyjne:

1)     Biuro Administracyjno-Gospodarcze, 

2)     Biuro Obsługi Rady Powiatu i Zarządu Powiatu, 

3)     Biuro Obsługi Interesanta

4)  stanowisko ds. kadr – za wyjątkiem zatrudniania i zwalniania, wynagradzania i przeszeregowania pracowników,

5)  stanowisko informatyka).Do zadań sekretarza powiatu należy w szczególności:

1)     organizacja pracy Starostwa i koordynacja działań komórek organizacyjnych,

2)     wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów prawa lub poleceń Starosty i/lub Wicestarosty,

3)     koordynowanie całokształtu prac związanych ze współpracą z Radą i Zarządem,

4)     opracowywanie,   okresowe aktualizowanie statutu Powiatu i regulaminu organizacyjnego Starostwa  oraz nadzór  nad realizacją  jego postanowień,

5)     publikowanie obwieszczeń oraz informacji o charakterze publicznym na terenie powiatu,

6)     ustalanie w porozumieniu ze Starostą zakresów czynności i odpowiedzialności dla kierowników  i samodzielnych stanowisk pracy,

7)     nadzór nad wdrażaniem nowych metod organizacji pracy, inicjowanie usprawnień,

8)     nadzór nad racjonalnym gospodarowaniem etatami,,  funduszem płac i środkami materialnymi,

9)     nadzór w zakresie przestrzegania zasad instrukcji kancelaryjnej, przepisów jednolitego wykazu akt, Kodeksu postępowania administracyjnego, Kodeksu pracy,

10) rozstrzyganie spraw organizacyjnych, szkoleniowych i osobowych pracowników starostwa,

11) koordynacja zadań związanych z prowadzeniem BIP w starostwie  i  jednostkach organizacyjnych,

12) wydawanie poświadczeń urzędowych.

 

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Zofia Białkowska
Data utworzenia:2007-08-30 07:24:51
Wprowadził do systemu:Zofia Białkowska
Data wprowadzenia:2007-08-30 07:24:54
Opublikował:Zofia Białkowska
Data publikacji:2007-08-30 07:29:16
Ostatnia zmiana:2012-01-23 14:18:35
Ilość wyświetleń:4047