Zamknij okno Drukuj dokument

Wydział Inwestycji

Funkcję dyrektora Wydziału Inwestycji  sprawuje mgr  inż. Urszula Paciorek

Telefon:

Tel. 94 372 92 79, pokój 205

Wydział Inwestycji nadzoruje bezpośrednio Starosta.

Wydział Inwestycji zajmuje się prowadzeniem inwestycji powiatowych,  organizacją udzielania i realizowania zamówień publicznych przez  Starostwo i Powiat oraz zawierania umów w wyniku ich rozstrzygnięcia.

1. Do podstawowych zadań  w zakresie prowadzenia inwestycji powiatowych należy:

1)      koordynowanie działań w zakresie prowadzenia inwestycji powiatowych,

2)      nadzór inwestorski  i kontrola nad  realizowanymi inwestycjami,

3)      koordynacja i uczestnictwo w przygotowywaniu dokumentacji projektowych dot. inwestycji powiatowych,

4)      sporządzanie części merytorycznej informacji i sprawozdań z realizacji rzeczowo-finansowej inwestycji ,

5)      opracowywanie opinii dotyczących zadań inwestycyjnych i remontowych przygotowywanych i realizowanych przez Powiat.

           

2. Do podstawowych zadań z zakresu zamówień publicznych należy:

1)      sporządzanie zbiorczych planów zamówień publicznych Starostwa,

2)      przygotowanie i przeprowadzanie zamówień publicznych prowadzonych przez Powiat,

3)      prowadzeniem rejestru zamówień publicznych i postępowań uproszczonych,

4)      ewidencja i archiwizacja dokumentacji przetargowej,

5)      weryfikowanie pod względem formalnym projektów dokumentów (specyfikacja istotnych warunków zamówienia) przygotowywanych przez członków komisji przetargowych ze stanowiskami  pracy  zlecającymi przeprowadzenie postępowania,

6)      prowadzenie zbiorczej sprawozdawczości z udzielonych zamówień publicznych,

7)      udzielanie wyjaśnień pracownikom przy opracowywaniu projektów dokumentów do postępowań realizowanych przez   poszczególne komórki organizacyjne,

8)      udział w komisjach przetargowych powiatu jako sekretarz,

9)      opisywanie faktur i rachunków realizowanych w Starostwie zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych.”

 

Metadane

Źródło informacji:Zofia Białkowska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Zofia Białkowska
Data wprowadzenia:2015-08-10 14:17:17
Opublikował:Zofia Białkowska
Data publikacji:2015-08-10 14:17:23
Ostatnia zmiana:2015-08-10 14:25:22
Ilość wyświetleń:1243