Zamknij okno Drukuj dokument

Ogłoszenie w sprawie przystąpienia Powiatu Szczecineckiego do projektu partnerskiego pn. "Kompleksowe wsparcie Zespołu Szkół Technicznych w Szczecinku w celu dostosowania systemu kształcenia uczniów do potrzeb rynku pracy"

Powiat Szczecinecki z siedzibą w Szczecinku przy ul. Warcisława IV 16 informuje, iż od miesiąca stycznia 2018 roku rozpoczyna realizację projektu partnerskiego. Partnerem wiodącym w projekcie jest Zachodniopomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w siedzibą w Szczecinie.

Celem ogólnym projektu jest nawiązanie trwałej współpracy Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i Zespołu Szkół Technicznych w Szczecinku, co doprowadzić ma do wzrostu efektywności kształcenia zawodowego i jego dostosowania do wymogów regionalnego rynku pracy oraz zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów.

 

Projekt pn. Kompleksowe wsparcie Zespołu Szkół Technicznych w Szczecinku w celu dostosowania systemu kształcenia uczniów do potrzeb rynku pracy”, współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Edukacja, Działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego.                        

 

Powiat Szczecinecki przystępuje do projektu w roli Partnera, gdyż kompleksowe wsparcie uczestników projektu zaspokoi potrzeby i oczekiwania grupy docelowej oraz zdiagnozowane problemy, którymi są: brak pracowników w firmach budowlanych oraz spadająca liczba studentów wyższych uczelni technicznych.

Okres realizacji: styczeń 2018 r. – grudzień 2020 r.

Załączniki

UCHWAŁA NR XLIII-325-2017 RADY POWIATU W SZCZECINKU W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA PRZYSTĄPIENIE DO REALIZACJ PROJEKTU (2.4MB)    

Metadane

Źródło informacji:Joanna Grosicka
Data utworzenia:2017-12-20 10:36:20
Wprowadził do systemu:Joanna Grosicka
Data wprowadzenia:2017-12-20 10:36:32
Opublikował:Joanna Grosicka
Data publikacji:2017-12-20 10:42:47
Ostatnia zmiana:2017-12-20 10:43:03
Ilość wyświetleń:302