Zamknij okno Drukuj dokument

Biuro Administracyjno-Gospodarcze

Biuro Administracyjno - Gospodarcze nadzoruje bezpośrednio Sekretarz Zofia Białkowska.

Telefon:

0943729234, pokój 4.

Do podstawowych zadań w zakresie spraw administracyjno-gospodarczych należy, w szczególności:

1)      zarządzanie budynkiem i gospodarka lokalami biurowymi Starostwa,

2)      zabezpieczenie mienia w Starostwie i organizacja ochrony jego budynku,

3)      prowadzenie spraw związanych z remontami i bieżącą konserwacją budynkow,

4)      prowadzenie spraw z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa ppoż.,

5)      utrzymanie porządku i czystości w pomieszczeniach biurowych, sanitarnych, korytarzach oraz w piwnicach i pomieszczeniach gospodarczych Starostwa,

6)      planowanie i prowadzenie remontów bieżących i konserwacji urządzeń energetycznych, centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnych, centrali telefonicznej, maszyn liczących, a także sprzętu ochrony p. pożarowej,

7)      zapewnienie technicznych warunków pracy Starostwa,

8)      prowadzenie gospodarki w zakresie pieczęci i pieczątek, tablic urzędowych, formularzy oraz druków,

9)      zaopatrzenie materiałowo-techniczne Starostwa,

10)  obsługa transportowa Starostwa, nadzór nad eksploatacją samochodów służbowych,

11)  zakup i gospodarka środkami rzeczowymi, materiałami biurowymi, drukami i formularzami, ewidencją  wyposażenia należącego do Starostwa,

12)  prowadzenie spraw administrowania budynkiem Starostwa, realizacją umów najmu, dzierżawy, użyczenia itp. dotyczących lokali Starostwa,

13)  prowadzenie spraw związanych z właściwym oznakowaniem budynku  Starostwa,

14)  zamawianie pieczęci oraz prowadzenie ich ewidencji,

15)  prowadzenie ubezpieczeń majątkowych Starostwa,

16)   nadzór nad właściwym użytkowaniem telefonów komórkowych przez pracowników Starostwa wraz z rozliczaniem ich kosztów,

17) sporządzanie sprawozdawczości dot. gospodarki odpadami, wód opadowych  i    wprowadzania substancji szkodliwych do środowiska

 

Do zadań w zakresie obsługi  Starosty i Zarządu należy:

1) obsługa organizacyjna i protokolarna posiedzeń Zarządu,

2)  zbieranie i opracowywanie materiałów dla potrzeb Zarządu i Starosty i Rady,

3) prowadzenie rejestru zarządzeń Starosty.

 

 

Do zadań archiwisty zakładowego należy:
1) nadzór nad prawidłowością doboru klas z wykazu akt do załatwiania spraw,

2)      nadzór nad prawidłowością właściwego zakładania spraw i prowadzenia akt spraw,

3)      współpraca z komórkami organizacyjnymi w zakresie opieki nad dokumentacją  i odpowiedniego jej przygotowania do przekazania archiwum zakładowemu,

4)      przyjmowanie w stanie uporządkowanym materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej z poszczególnych komórek organizacyjnych,

5)      przechowywanie i zabezpieczenie przejętej dokumentacji oraz prowadzenie pełnej ewidencji,

6)      udostępnianie materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej,

7)      przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwum państwowego,

8)      inicjowanie komisyjnego brakowania dokumentacji niearchiwalnej oraz przekazywanie wybrakowanej dokumentacji na makulaturę.

Metadane

Źródło informacji:Zofia Białkowska
Data utworzenia:2007-08-29 08:17:35
Wprowadził do systemu:Zofia Białkowska
Data wprowadzenia:2007-08-29 08:17:39
Opublikował:Zofia Białkowska
Data publikacji:2007-08-29 08:21:16
Ostatnia zmiana:2015-08-10 14:32:10
Ilość wyświetleń:3269