Zamknij okno Drukuj dokument

Samodzielne stanowisko ds. Kontroli

Na samodzielnym stanowisku ds. kontroli pracuje  Pani  Anetta Bibik-Mularczyk

Telefon:

Tel. 0943729265, pokój 103.

Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli nadzoruje bezpośrednio Starosta.

 Samodzielne stanowisko ds. kontroli   odpowiedzialne jest  za prowadzenie wewnętrznych   

kontroli kompleksowych, problemowych, doraźnych i sprawdzających w Starostwie i w powiatowych jednostkach organizacyjnych.

 

 Do zadań   w zakresie kontroli należy, w szczególności:

1)      planowanie i realizowanie działalności kontrolnej wobec wszystkich podmiotów wykonujących zadania publiczne Powiatu lub korzystających ze środków publicznych udzielonych z budżetu Powiatu,

2)      prowadzenie kontroli wewnętrznej Starostwa i jednostek organizacyjnych Powiatu:

a)              badanie i opracowywanie oceny działalności komórek organizacyjnych, powiatowych jednostek organizacyjnych oraz poszczególnych jej służb i komórek w wytypowanych dziedzinach na podstawie przeprowadzonych kontroli;

b)              badanie realizacji zadań i efektywności działania komórek organizacyjnych i powiatowych jednostek organizacyjnych;

c)              wykrywanie nieprawidłowości w wykonywaniu zadań na podstawie przeprowadzonych kontroli;

d)              ustalanie przyczyn i skutków nieprawidłowości oraz wskazywania pracowników odpowiedzialnych za nieprawidłowości;

e)              wskazywanie sposobów i środków umożliwiających likwidację nieprawidłowości;

f)                opracowywanie na podstawie wyników kontroli informacji i analiz dotyczących funkcjonowania kontrolowanych jednostek,

g)       prowadzenie rejestru kontroli wewnętrznych i zewnętrznych , w tym książki kontroli,

3)   prowadzeniem dokumentacji z kontroli zewnętrznych, w szczególności protokołów 

      kontroli, wystąpień pokontrolnych i odpowiedzi na zalecenia pokontrolne.,

4)      współdziałanie z organami kontroli zewnętrznej,

5)      współpraca z innymi pracownikami Starostwa upoważnionymi do dokonywania 

      kontroli,

6)      przygotowywanie Staroście  stanowiska w sprawie złożonych skarg i wniosków

     dotyczących dyrektorów wydziałów, a także innych, powierzonych przez Starostę,   

     z uwagi na ich szczególną tematykę lub charakter, załatwianych zgodnie z 

     przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego.

 

Metadane

Źródło informacji:Zofia Białkowska
Data utworzenia:2007-08-29 08:34:06
Wprowadził do systemu:Zofia Białkowska
Data wprowadzenia:2007-08-29 08:34:09
Opublikował:Zofia Białkowska
Data publikacji:2007-08-29 08:36:44
Ostatnia zmiana:2014-02-19 09:37:36
Ilość wyświetleń:3206