Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Szczecinku

Kolorowy pasek

Tryb składania petycji, skarg i wniosków

wyciąg z regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego  w Szczecinku

Rozdział  VII

 

Obsługa  interesantów

Tryb  rozpatrywania petycji, skarg i  wniosków

 

§ 53. 1 Petycje, skargi i wnioski składane przez mieszkańców osobiście przyjmuje:

·        Starosta -  w każdy  czwartek w godzinach od  1000 do 12 00  oraz w godz. od 1700 do 1730,

·        Wicestarosta - w każdy  czwartek w godzinach od  1000 do 12 00 ,

2. Pozostali pracownicy Starostwa przyjmują, w sprawach petycji, skarg i wniosków w dniach i czasie pracy starostwa.

3. Rozpatrywanie petycji, skarg i wniosków odbywa się na zasadach określonych  w Dziale VIII ustawy z dnia  14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.

 

§ 54. 1. Petycje, skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania Starostwa  rozpatruje Starosta, Wicestarosta lub Członek Zarządu.

2. Petycje, skargi lub wnioski, których rozpatrzenie należy do właściwości Rady przekazuje się do Biura  Obsługi Rady Powiatu i Zarządu Powiatu.

3. Petycje, skargi i wnioski przygotowuje do rozpatrzenia  Biuro  Obsługi Rady Powiatu i Zarządu Powiatu    wraz z wydziałami w ramach ich właściwości rzeczowej.


§ 55.
1. Jeżeli petycja, skarga lub wniosek nie zostały złożone na piśmie osoba przyjmująca petycję, skargę lub wniosek sporządza protokół przyjęcia zawierający:

-   datę przyjęcia,

-   imię, nazwisko i adres składającego,

-   zwięzłe określenie sprawy,

-   imię i nazwisko przyjmującego,

-   podpis składającego,

-   podpis przyjmującego.

2. Petycje, skargi i wnioski wpływające bezpośrednio do wydziałów należy niezwłocznie zgłosić odpowiednio w  Biurze  Obsługi Rady Powiatu i Zarządu Powiatu  celem zarejestrowania.

3. Po załatwieniu petycji, skargi czy wniosku, całość akt przechowywana jest w   Biurze  Obsługi    Rady Powiatu i Zarządu Powiatu.

 

§ 56. 1. Rejestr petycji, skarg i wniosków prowadzony jest w formie dwóch odrębnych rejestrów, z których w  jednym rejestrowane są  sprawy należące do właściwości Rady, a w drugim – pozostałe.

2. Rejestr (rejestry)  petycji, skarg i wniosków prowadzi  Biuro  Obsługi Rady Powiatu i Zarządu Powiatu .

3. W rejestrach petycji, skarg i wniosków stosuje się następujące symbole:

- „P” – petycja,

- „S” – skarga,

- „W” – wniosek.

4. Petycje, skargi i wnioski wnoszone przez senatorów, posłów i radnych oznacza się dodatkowo literą „s”, „p”, lub „r”.

5. Odpowiedzi na petycje, skargi i wnioski podpisuje Starosta, Wicestarosta lub etatowy członek Zarządu, z zastrzeżeniem ust. 6.

6. Odpowiedzi na petycje, skargi i wnioski, których rozpatrzenie należy do właściwości Rady podpisuje Przewodniczący Rady Powiatu  Szczecineckiego.

7. Przyjmowanie, rozpatrywanie, załatwianie i rejestrowanie petycji, skarg i wniosków koordynuje Sekretarz, który:

1)      nadzoruje terminowość rozpatrywanych petycji, skarg i wniosków, udziela obywatelom zgłaszającym się w sprawach petycji, skarg i wniosków niezbędnych informacji o toku załatwiania sprawy, kieruje obywatela do właściwego wydziału lub organizuje przyjęcie obywateli przez Starostę, Wicestarostę lub etatowego członka Zarządu,

2)      prowadzi kontrolę przyjmowania, ewidencjonowania i rozpatrywania petycji, skarg i wniosków,

3)      opracowuje okresowe analizy rozpatrywania i załatwiania petycji, skarg i wniosków.

8. Dyrektorzy wydziałów odpowiedzialni są za:

1)      wszechstronne wyjaśnienia i terminowe załatwianie petycji, skarg i wniosków,

2)      niezwłoczne przekazywanie do Biura  Obsługi Rady Powiatu i Zarządu Powiatu lub Biura  Administracyjno-Gospodarczego wyjaśnień oraz dokumentacji niezbędnych do rozpatrzenia petycji, skarg i wniosków.

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Zofia Białkowska
Data utworzenia:2007-08-31 14:30:23
Wprowadził do systemu:Zofia Białkowska
Data wprowadzenia:2007-08-31 14:30:27
Opublikował:Piotr Balon
Data publikacji:2013-05-29 12:30:36
Ostatnia zmiana:2013-05-29 12:30:48
Ilość wyświetleń:5893
Starostwo Powiatowe w Szczecinku
ul. Warcisława IV 16, 78-400 Szczecinek

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij